Nastał czas żołnierzy

żołnierz w służbie

Większość proroctw, które zostały opisane w różnych księgach, a nie spełniły się do tej pory, mają swoją kontynuację w Objawieniu Jana.

Warto je studiować, ponieważ dostarczają nam różnych szczegółów, które nie podaje Jan.

Jednym z takich proroctw jest całkowite zniszczenie: prostytutki/nierządnicy/kobiety/wielkiego babilonu/miasta Tyr/człowieka pysznego.

To są określenia, które pojawiają się w Pismach na to samo proroctwo, na ten sam byt.

Jest to talmudyczny, a raczej kabalistyczny judaizm.

Przypomnę, że po niewoli babilońskiej, nastąpił rozłam judaizmu na dwie główne grupy: judaizm bestii, czyli państwa żydowskiego i na judaizm bankierów.

Oba byty opisywane są: w Jeremiaszu, w Izajaszu, u Daniela, w Habakuka, w Objawieniu.

W każdej z tych ksiąg mamy inne szczegóły upadku prostytutki, czyli judaistyczno-kabalistycznego systemu reprezentowanego przez: bankierów/finansjerę/system finansowo-kredytowy.

W Izajasza mamy ciekawy klucz: 

„Stanie się w ów dzień, iż Tyr pójdzie w zapomnienie na siedemdziesiąt lat” – Izajasza 23:15.

Kim był Tyr?

Było to miasto, potężny system handlowy. Bogacili się na nim i kupcy i wielmożni świata. Był to system na miarę obecnego systemu finansowo-kredytowego, który zbudowali bankierzy:

„Pan Zastępów to postanowił, żeby upokorzyć pychę całej jego świetności i poniżyć wszystkich wielmożów świata” – Izajasza 23:10.

System, miasto wyzyskiwało biednych, a wzbogacało bogatych. Tyr upadł, ale proroctwo nie zostało do końca zrealizowane, dlatego jego kontynuację znajdujemy w Objawieniu Jana, rozdziały 17 i 18.

Skąd wiemy, że nie zostało całkowicie zrealizowane?

Po upadku systemu finansowego w Tyr, nastać miały rządy Chrystusa. Do tej pory nie ma tych rządów, dlatego to proroctwo dotyczy również upadku prostytutki z Objawienia Jana.

„Tyr zostanie zapomniany na 70 lat. Po 70 latach Bóg przywróci mu dawne znaczenie. Jego handel i zyski będą na rzecz Pana – Izajasza 23:15-18.

Do tej pory nie spełniło się to proroctwo. Jeżeli przeczytasz oba proroctwa z Objawienia i Izajasza, to znajdziesz dużo zbieżności. 

Z Izajasza wynika, że od upadku systemu finansowego/systemu finansjery/systemu prostytutki, przez 70 lat będą spełniane wszystkie kolejne proroctwa z Objawienia Jana: 

„władzę jak królowie na jedną godzinę otrzymują ze zwierzęciem. Ci mają jedno myślenie a moc i władzę ich zwierzęciu dają” – Objawienie 17:12-13.

„i dana została mu władza przez 42 miesiące” – Objawieni 13:5.

„i miasto święte deptać będą 42 miesiące. I dam świadkom dwóm świadkom mym i prorokować będą 1260 dni” – Objawienie 11:3-4.

(Podaję tutaj tylko fragmenty proroctw i nie wszystkie proroctwa, ze względu na szerokość zagadnienia).

Finansjera zostanie zniszczona przez 10 króli i zwierzę, czyli przez grupę państw i żydowski Izrael. Królowie i zwierzę będą razem współrządzić przez: „jedną godzinę”.

W ostateczności całą swoją władzę, państwa, oddadzą zwierzęciu/bestii, czyli żydowskiemu Izraelowi. Przez ostatnie 3,5 roku tych 70 lat, będą bardzo agresywne/mordercze rządy żydów. 

Opis kolejności realizacji proroctw podał Jan:

„Pierwszy zwiastun: mający dobrą nowinę ogłosić w każdym narodzie i języku.

Drugi zwiastun: upadł babilon wielki.

Trzeci zwiastun mówi: jeżeli ktoś kłania się zwierzęciu i obrazowi jego i bierze znamię na rękę lub czoło męczony będzie ogniem/siarką” – Objawienia 14:6-10.

Prawdopodobnie, obecnie rozpoczął się okres działalności głoszenia pod dowództwem zwiastuna/posłańca.

Zobaczmy całość tego wersetu: 

„Potem ujrzałem innego anioła lecącego przez środek nieba, mającego odwieczną Dobrą Nowinę do obwieszczenia wśród tych, którzy siedzą na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu. Wołał on głosem donośnym: Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła. Oddajcie pokłon Temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód!” – Objawienie 14:6-7.

Skąd wiemy, że to jest ten czas?

Mamy coraz więcej wiedzy na temat proroctw, a wiedza ta miała zostać dana w czasach końca.

Również analizując geo-proroko-politykę widzimy, że coraz więcej ludzi i państw ma dość władzy bankierów i USA. III wojna wisi w powietrzu.

Jeżeli te założenia są prawdziwe, to znaczy, że rozpoczął się wielki czas głoszenia imienia Jeszu i praw Chrystusowych po całej zamieszkanej ziemi.

To czas, aby wyjść z kapci, z ciepłego pokoju, z wygodnego życia i z najlepszego wytłumaczenia: „nie mam czasu” – „czekam aż mnie Duch święty poprowadzi”.

Przypomnę, że Duch święty, czyli w tym przypadku zwiastun/anioł, prowadzi tych, którzy działają, a nie czekają.

Działanie polega na wykorzystaniu wszystkich możliwych systemów, najlepszych rozwiązań, talentów, wiedzy do przekazywania prawdy.

Bądźmy odważnymi żołnierzami!

 

Robert Brzoza RobertBrzoza.pl Polski Portal Informacyjny

P.S. Ebook: Największy Przekręt Wielu Religii => Bezpłatnie

Form by (e)NeTesFoto: By vadymvdrobot

4 Responses to “Nastał czas żołnierzy”

 • Jacek on 3 lutego 2019

  Spoko artykuł. Do głoszenia można używać Internetu

 • Hubert on 3 lutego 2019

  Fajny artykuł:) Każdy musi o siebie dbać i pilnować aby godnie służyć Panu Bogu i Panu Jeszu.

 • Tomek on 3 lutego 2019

  witaj Robercie piszesz że po koniec tych 70 lat będą rządy bestii „W ostateczności całą swoją władzę, państwa, oddadzą zwierzęciu/bestii, czyli żydowskiemu Izraelowi. Przez ostatnie 3,5 roku tych 70 lat, będą bardzo agresywne/mordercze rządy żydów. „nie wiemy czy taka jest kolejność wydarzeń ponieważ Księga Objawienia rozdział 16 opisuję plagi które spadną na bestię i jej wyznawców ale potem pisze -„I wspomniał Bóg na Wielki Babilon,
  by mu dać kielich wina – gniewu zapalczywości swej. ” wygląda na to że wtedy zostanie zniszczony wielki babilon – co o tym myślisz?

 • Robert on 5 lutego 2019

  Tomek

  Dlategonie napisałem, kiedy zostanie zniszczony wielki babilon.
  Oczywiście, ten werset nie jest do końca jednoznaczny.
  Możemy się tylko domyślać.
  Najpierw jest opis zebrania się wojsk w miejscu Armagedon, a później jest mowa o trzęsieniu ziemi i babilonie.
  Jednak trzymałbym się opisu chronologicznego z Objawienia 14:6-10.
  16:19 może być tylko rozszerzeniem opisu.

  jednak kiedy sprawdzimy co dokładnie oznacza słowo: mimnéskó: https://biblehub.com/greek/3403.htm
  to kładzie główny nacisk na: Pamiętam, przywołuj do pamięci, przywołuj wspomnienie.

  Czyli w tym wersecie, najprawdopodobniej Bóg przywołał pamięć o babilonie wielkim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *