Czynienie cudów jest dowodem działania szatana

cuda dziwy

Kiedy Pan nasz Jeszu wysyłał swoich uczniów do głoszenia, to dał im moc czynienia cudów. 

„Potem, zwoławszy dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i żeby leczyli choroby” – Łukasza 9:1. 

Najwidoczniej ta moc ustała, gdyż po pewnym czasie znowu udzielił im mocy i ponownie wysłał do głoszenia.

„I rzekł do nich: ‚Idźcie na cały świat i głoście dobrą nowinę wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie zanurzenie, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie” –  Mark 16:15-18.

Pomazaniec Boży kilka lat szkolił swoich uczniów, by zrobić z nich posłańców (apostołów) i kiedy wstępuje do nieba, to właśnie dokonuje oficjalnego posłania swoich uczniów, dlatego czytamy głównie o apostołach, że czynili cuda inne niż prorocze znaki. Pierwsze głoszenie było bogate w cudowne znaki a zwłaszcza w uzdrowienia, ale czytamy o tym głównie na początku tej działalności. 

„A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. I zgromadzali się wszyscy jednomyślnie w przysionku Salomonowym” – Dzieje 5:12.

„Umilkli wszyscy, a potem słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o tym, jak wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród pogan” – Dzieje 15:12. 

Barnaba także był apostołem, o czym dowiadujemy się z Dziejów 14:14. Posłańców w późniejszym czasie było więcej, niż tylko tych początkowych 12. Wygląda na to, że niektóre dary ducha były związane z darem apostolstwa, a i one wygasły.

Skąd o tym wiemy?

Nie tylko z zapowiedzi Pawła:

„Miłość nigdy nie ustaje, jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie”1 Koryntian 13:8.

Nie tylko z tej zapowiedzi, ale także z obserwacji i szczegółów z życia tych wiernych sług Bożych. Otóż już za ich życia widzimy, że chorują i umierają. O ile w Koryncie Paweł daje się poznać przez cuda, to u Galatów odwrotnie przez chorobę.

Koryntianie

„Dowody [mojego] apostolstwa okazały się pośród was przez wielką cierpliwość, a także przez znaki i cuda, i przejawy mocy. O ile otrzymaliście mniej niż pozostałe społeczności? Chyba tylko o tyle, że nie byłem wam ciężarem. Wybaczcie mi tę krzywdę!” –  2 Koryntian 12:12,13.

Galacjanie

„Wiecie przecież, jak pierwszy raz głosiłem wam Ewangelię zatrzymany chorobą i jak mimo próby, na jaką moje niedomaganie cielesne was wystawiło, nie wzgardziliście mną ani nie odtrąciliście, ale mnie przyjęliście jak anioła Bożego, jak samego Pomazańca Jeszu. Gdzież się, więc podziało to, co nazywaliście waszym szczęściem? Bo mogę wydać wam świadectwo: gdyby to było możliwe, bylibyście sobie oczy wydarli i dali je mnie” –  Galatów 4:13.

Wyraźnie widzimy, że Koryntianom głosił Paweł czyniąc cuda w tym także uzdrawiając, a Galacjanom głosi sam będąc poważnie chorym. Nie ma już mowy o cudach. W późniejszym czasie już nie widzimy działania przez cudowne znaki.

Przeciwnie czytamy o chorych chrześcijanach, którzy umierają lub ocierają się o śmierć. Czasem jest to problem dla innych, bo przeważnie chory jest problemem dla zdrowych. Galacjanie otoczyli Pawła troskliwą opieką, ale nikt go w cudowny sposób nie uzdrowił, choć byli gotowi oddać mu własne oczy, gdyby to było tylko możliwe. 

Bardzo ciekawym przypadkiem jest groźna choroba Epafrodyta. Czytamy o niej w liście do Filipian. Wyraźnie widzimy, że Paweł odsyła tego człowieka, który swoją chorobą nie tylko jemu sprawił problem:

„Uznałem też za konieczne posłać do was Epafrodyta, brata, współpracownika i współbojownika mojego, a waszego wysłannika, który miał zaradzić moim potrzebom, gdyż bardzo tęsknił za wami wszystkimi i dręczył się tym, że usłyszeliście o jego chorobie. Rzeczywiście bowiem zachorował, tak iż był bliski śmierci. Ale Bóg się nad nim zmiłował: nie tylko zaś nad nim, lecz i nade mną, żebym nie doznał smutku jednego po drugim. Przeto tym śpieszniej go posyłam, ażebyście wy ujrzawszy go ponownie się uradowali, i ja żebym mniej się martwił. Przyjmijcie więc go w Panu z całą radością! A takich jak on otaczajcie czcią, bo dla sprawy Chrystusa bliski był śmierci, naraziwszy życie swoje po to, by was zastąpić przy posłudze, której wy [osobiście] nie mogliście mi oddać” –  Filipian 2:25-30.

Gdzie tu jest miejsce na cudowne uzdrowienie?

Nie byłoby żadnego problemu ani powodu do zmartwień, gdyby nadal występowały cudowne uzdrowienia. Widocznie były już w tym okresie bardzo rzadkie, a może już wygasły całkowicie.

Paweł pisząc do Tymoteusza nie radzi by ten udał się do miejscowego biskupa po cudowne uzdrowienie, zresztą to Tymoteusz był miejscowym biskupem. Co więc mu radzi na problemy żołądkowe?

„Samej wody już nie pij, używaj natomiast po trosze wina ze względu na żołądek i częste twe słabości!” 1 Tymoteusza 5:23.

Mimo to, Paweł radzi Tymoteuszowi by pochopnie rąk na nikogo nie wkładał, by go mianować na biskupa a więc jeszcze mianowano się przez włożenie rąk, ale już nie uzdrawiano w sposób cudowny.

Z jednej strony widzimy, że cuda już ustały a z drugiej strony Paweł zapowiada pojawienie się antychrysta:

„Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów” –  2 Tesaloniczan 2:9. 

Bardzo byśmy chcieli, by cuda były nadal, ale fakty są takie, że miały one ustać u prawdziwych sług pomazańcowych a u fałszywych przeciwnie, miały się pojawić. To znaczy, że czynienie cudów samo w sobie jest dowodem działania szatana. 

„Powstaną bowiem fałszywi pomazańcy i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, nawet wybranych”Mateusza 24:24.

Skoro, więc już za czasów apostołów cuda zanikły lub stały się rzadkością, to oczekiwanie tych cudownych mocy dziś byłoby głupotą zwłaszcza wiedząc, że antychryst miał czynić swoje rzekome cuda, mocą szatana, w naszych czasach.

P.S. Czy wolno modlić się do obrazów? => Bezpłatnie

Formularz z NeTeSFoto: flickr.com

Przeczytaj koniecznie:

21 Responses to “Czynienie cudów jest dowodem działania szatana”

 • Mateusz on 17 lipca 2016

  Drogi Krzysztofie nie zabieraj się za to czego nie znasz, mówienie o tym że cuda w imię Chrystusa są przeszłością to antyświadectwo, nie po to on poszedł na krzyż żebyśmy żyli ludzkim sposobem myślenia ale po to żebyśmy przyjmowali Ewangelię na sposób Boży. W myśl ludzkim pojmowaniu Ewangelii należy założyć dom ulgi w cierpieniu a w Bożym należy uzdrawiać chorych w imieniu Jezusa Chrystusa. Uważaj co głosisz bo za to bierzesz odpowiedzialność przed Bogiem a takie interpretowanie Biblii tworzy chore doktryny zniewalające ludzi. Po to jest Duch Święty aby nas wszystkiego uczyć a żeby się uczyć trzeba go najpierw przyjąć bo poleganie na sobie w końcu prowadzi do zwiedzenia. Jeżeli mówisz że masz wiedzę to znaczy że nie wiesz jeszcze jak wiedzieć należy.

 • komentator on 18 lipca 2016

  Ewangelia Mat. 12,32
  „A jeśliby ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu , będzie mu odpuszczone ; ale temu ,kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone ani w tym wieku ani w przyszłym”
  Także bądżmy ostrożni ,bo jeśli będziemy świadkiem działania Ducha Świętego a będziemy mówili że to pochodzi od szatana , to popełniamy grzech niewybaczalny.
  Cuda nie skończyły się w czasach Apostolskich.
  Dz.Ap. 2;38
  A Piotr do nich:Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych,a otrzymacie dar Ducha Świętego.
  Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z DALA , ilu ich Pan Bóg nasz, powoła”
  Wynika z tego że dar Ducha Świętego mogą otrzymać wszyscy ,których Bóg powoła a więc my też.
  I List do Koryntian rozdz.12
  „A co do darów duchowych bracia ,nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. …………..
  A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi.
  Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy,
  Inny wiarę w tym samym Duchu ,inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu.
  Jeszcze inny dar CZYNIENIA CUDÓW,inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków,inny wreszcie dar wykładania języków.
  Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch ,rozdzielając każdemu poszczególnie ,jak chce.”
  Pawłowi, też moc uzdrawiania była darowana jak chce Duch, a nie wtedy kiedy chce Paweł.
  Jezus też nie uczynił wielu cudów w swoim rodzinnym mieście ,ponieważ zastał tam niewiarę .
  Cień przechodzącego Piotra uzdrawiał ludzi bo ludzie ci wierzyli.
  Apostołowie też mieli swoje słabsze chwile, bo byli tylko ludżmi.
  Również dwaj świadkowie z Obj .św Jana 11 bedą mieć moc czynienia cudów ” A jeśli ktoś chce im wyrządzić szkodę,ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów; tak musi zginąć każdy kto by chciał im wyrządzić szkodę.
  Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania;mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą,ilekroć zechcą.”
  To dopiero nastąpi w przyszłości.
  Czy wtedy powiemy że te cuda pochodzą od szatana?
  Istnieje fałszywy pieniądz, ale to nie znaczy że nie istnieje prawdziwy pieniądz, tak samo są fałszywe cuda i prawdziwe cuda.
  Jeszcze wiele jest na ten temat w Nowym Testamencie.

 • Robert on 18 lipca 2016

  @komentator

  Przeanalizuj końcówkę działania apostołów. Chorowali.
  Więc gdzie dar uzdrawiania?
  My piszemy o darach Ducha, które rozpatrujemy w kategorii cudów.
  Inne dary jak na przykład dar rozumienia, dar wiary jest podstawą do zrozumienia otaczającego świata.

 • Robert on 18 lipca 2016

  Bardzo proszę cię Mateusz nie wygłaszaj tutaj tyrad, tylko przedstaw swój pogląd i dowody w postaci wersetów biblijnych.

  Jak masz inne zdanie, przedstaw je i dowody.

 • komentator on 18 lipca 2016

  Tak , apostołowie chorowali .
  Gdyby nie chorowali to nie mogli by umrzeć ,żyli by do dzisiaj. Żeby umrzeć trzeba zachorować.
  Paweł pomimo że uzdrawiał innych sam siebie nie mógł uzdrowić z pewnej dolegliwości :
  2 Koryntian 12:7-9 – „Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie: Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości.”
  Dolegliwość ta towarzyszyła Pawłowi prawdopodobnie nawet wtedy kiedy uzdrawiał innych.
  (2 Koryntian 5,1-3)
  „Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba, jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy będziemy znalezieni.”
  Tak więc dopóki jesteśmy w tym ciele na ziemi zawsze będziemy chorować.
  Działanie Ducha Świętego pod koniec działalności apostołów zaczynało gasnąć w zborach ponieważ do Kościoła wdarly się wilki w owczej skórze m.in nikolaici.
  Potem powstał kościół państwowy w IV w w Nicei a prawdziwi wierzący zeszli jakby do podziemia i wydawać by się mogło że Dary Ducha Św. zanikły , lecz przez wszystkie wieki ta iskierka płonęła.
  Jan 14:12 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę do Ojca.
  Jan 14:13 I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu.
  Jan 14:14 Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to.
  Obietnice te dotyczą również nas o czym już pisałem w poprzednim komentarzu.

 • Iwona on 22 lipca 2016

  Ach, Panie Robercie, zupełnie niepotrzebnie umieścił Pan ten artykuł na swoim portalu. Nie jest łatwo rozpoznać przeciwnika w duchu, a przeciwnik- szatan atakujący jest dowodem na toczącą się w duchu walkę o Polskę.
  Cytowany w artykule 1 kor. 13:18 nie świadczy o tym, że dary ustaną w rozumieniu wygaśnięcia w czasach wczesnoapostolskich, ale o wyższości miłości nad darami Ducha Świętego, które mają znamiona cudów. O ile łatwo wypełnia człowieka miłość po jego nawróceniu w wertykalnej relacji Bóg- człowiek, to już trudniej jest o miłość, kiedy następuje zmiana wektora. Praca apostoła Pawła w przeważającej części była poświęcona nauczaniu miłości właśnie w horyzontalnej relacji człowiek- człowiek, brat-współbrat. Pawłowi chodziło o współczucie i empatię we wspólnotach chrześcijańskich, a nie tworzenie klonów „cymbałów brzmiących”. Jego choroba mogła być swoistym warsztatem w nauczaniu o tym. Niemniej nic nie stało na przeszkodzie do podtrzymania czystej linii doktrynalnej w nauczaniu o darach. Paweł ustanowił bardzo młodego Tymoteusza pasterzem wspólnoty chrześcijańskiej w Efezie w okresie, kiedy zaczęły pojawiać się tam problemy dotyczące błędnego nauczania. W 2 tym 1:6 Paweł pisze do Tymoteusza: „przypominam ci, abyś wzniecał dar Boży, który w tobie jest przez włożenie rąk moich.” Z greckiego oryginału słowo „wzniecać” nie odnosi się do ognia, ale oznacza inną czynność- mianowicie: uniesienie ręki, następnie złapanie czegoś i gwałtowne przybliżenie do siebie, a czynność tę należy wykonywać wielokrotnie. Innymi słowy apostoł Paweł powiedział, co trzeba zrobić z darem Bożym, który się już ma. Według historycznych źródeł niedługo potem wspólnota w Efezie stała się jedną z największych społeczności chrześcijańskich tamtych czasów.

 • Robert on 24 lipca 2016

  Pani Iwono, nikt nie mówi, że apostołowie nie mieli darów Bożych.
  My argumentujemy, że one ustały w późniejszym okresie.
  świadczą o tym choroby apostołów, nie leczyli ich poprzez wyciąganie rąk, tylko naturalnymi metodami.

  Chrystus sam powiedział:
  „Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów” – 2 Tesaloniczan 2:9.

  Bardzo łatwo rozpoznać znaki i fałszywe cuda szatana…

  kolejny argument:
  „Powstaną bowiem fałszywi pomazańcy i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, nawet wybranych” – Mateusza 24:24.

 • Robert on 24 lipca 2016

  @komentator

  Piszesz, aby umrzeć trzeba wcześniej chorować.
  Czy na prawdę masz taki pogląd?

  Gdyby Paweł miał dar uzdrawiania, to dlaczego miałby siebie nie uleczyć?
  Dlaczego miałby z siebie robić ofiarę i niedołężną osobę?

  Ten cytat z Koryntian dokładnie obrazuje, że Paweł miał prawdopodobnie problemy z oczami.
  Gdyby miał dar to by je uzdrowił.

  Nieprawda, że zawsze mamy chorować.
  Bóg daje nam rozwiązania, naturalne terapie… nie każe nikomu cierpieć.
  Dlaczego robisz z Boga okrutnika?

  Sam w końcu stwierdziłeś, że dary Ducha ustają :)

 • komentator on 30 lipca 2016

  Każdy lekarz i znachor to potwierdzi że śmierć i starzenie jest efektem choroby .
  Komórki się starzeją i człowiek zaczyna chorować.
  Naturalne terapie działają do pewnego momentu nawet w przypadku Matuzalema ,który żył 969 lat.
  Bóg nie jest okrutnikiem.
  To człowiek spowodował że ziemia została przeklęta a człowiek jest prochem i w proch się obróci (I Ks. Mojżeszowa 3;16-19)
  Stwierdziłem że wydawać by się mogło że dary Ducha Św. ustały ale zawsze ta” iskierka” (czytaj Dary Ducha Św. ) płonęła .
  Paweł i inni apostołowie cierpieli prześladowania ,byli biczowani a w końcu umarli śmiercią męczeńską.
  Apostoł Piotr, , pisał do wierzących, aby radowali się w różnych doświadczeniach, ponieważ one przyczynią sie do tego, „ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus.” (1 Ptr. 1:7) . Job był tego dobitnym przykładem.
  Tak samo Paweł był próbowany jak złoto w ogniu pomimo daru uzdrawiania , który posiadał.

 • Robert on 30 lipca 2016

  @komentator
  Dary ducha św nie ustały.
  Na przykład dar wiary potrzebny jest, aby uwierzyć w to co Biblia pisze, a nie w to co religie mówią.
  My twierdzimy, że dary, które stanowią cuda ustały, dlatego Biblia mówi, że szatan będzie wykorzystywał cuda do przekonania nawet wiernych.

 • Tomasz on 5 września 2016

  Mk 16,16 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie”. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.

  Panie Robercie poproszę o komentarz do tego fragmentu.

 • Robert on 6 września 2016

  Proszę zwrócić uwagę do kogo te słowa były skierowane.
  Dary-cuda mieli głównie apostołowie.
  Później one zaniknęły.
  Skąd wiemy?
  Bo apostołowie chorowali, leczyli się naturalnymi metodami.

  Dzisiaj nie znam żadnej osoby, która miałaby takie dary, jak apostołowie.
  Być może ktoś dostanie takie możliwości, jednak należy zwrócić uwagę o ostrzeżeniu biblijnym.

  Przy końcu, to szatan będzie czynił cuda, aby nawet wiernych zabałamucić, oszukać, że pochodzą one od Boga.

 • Tomasz on 8 września 2016

  Witam, znalazłem parę wersetów które przeczą tytułowi.Może nie słyszeliśmy o cudach prawdziwych w naszych czasach ale to nie znaczy, że ich nie ma bądź, że się nie zdarzą.
  Trzeba badać przez jakiego ducha są te cuda
  1 J 4,01 „Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie.1 J 4,02 Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jeszu Mesjasz przyszedł w ciele, jest z Boga.”

  Tylko apostołowie i cuda?
  Mk 9,38 Wtedy Jan rzekł do Niego: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jeszu odrzekł: „Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie.

  J 14,12 „Zaprawdę zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywać tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca.

  Zanim nadejdzie dzień pański
  Dz 2,17 „W ostatnich dniach -mówi Bóg -wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy -sny. Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleję w owych dniach Ducha mego, i będą prorokowali. I sprawię dziwy na górze -na niebie, i znaki na dole -na ziemi. Krew i ogień, i kłęby dymu, słońce zamieni się w ciemności, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pański, wielki i wspaniały. Każy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.”

  Pozdrawiam

 • Robert on 8 września 2016

  Jeżeli ktoś czyniłby cuda z ramienia Boga, to byłby prawdziwy cud.
  Nie można tego wykluczyć, jednak ogólna zasada jest taka: szatan będzie czynił cuda, aby nawet wiernych zbałamucić.
  Dlatego trzeba być bardzo ostrożny i tak jak piszesz: badać duchy.

  Zbadaj, czy jakiekolwiek „cuda” obecne pochodzą od Boga.
  Jeżeli takie masz, to proszę o info.

  Byłoby znakomicie, gdyby prawdziwi słudzy Boga i Chrystusa dostali dary; uzdrawiania, wyrzucania demonów itd.
  Na dzień dzisiejszy nie znam takich przypadków.

  Natomiast znam całą masę cudów, które czynią słudzy szatana.

 • Tomasz on 8 września 2016

  Niestety nie posiadam informacji o współczesnych cudach w imię Pana Jeszu, lecz nie powinniśmy bezwzględnie zaprzeczać,że ich nie ma bądź, że tych cudów nie będzie.

  Więc jeślibyśmy z góry zakładając, że nie ma cudów powiedzieli, że przez złego ducha ucisza inne duchy to…

  „Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone.” Łukasza 12:10

  Dzięki panu panie Robercie i panu Krzysztofowi Królowi można powalczyć o parę dusz w imię Pana Jeszu,zaczynając od swojej.

 • Robert on 9 września 2016

  Dziękuję i pozdrawiam :)

 • Marcin on 21 września 2016

  „Niestety nie posiadam informacji o współczesnych cudach […]”
  Doprawdy? A o ojcu Pio nikt tu nie słyszał? Wprawdzie żył w XX wieku, ale chyba można to uznać za „nasze czasy”. Setki niesamowitych cudów. Np. dziewczynka odzyskała wzrok mimo, że nie miała źrenic. Warto poczytać. Aha, rozumiem, że święci Kościoła Katolickiego się nie liczą…
  Ha! No dobra, to może ktoś, kto jeszcze żyje, więc jeszcze nie jest świętym – ojciec Bashobora. Sporo uzdrowień. Nawet być może przywrócenie do życia. Nosz cholera… znowu jakiś tam ksiądz. W ogóle KRK się nie liczy, bo to pewnie dla was synonim szatana.

  Koronny argument „Apostołowie pod koniec życia chorowali” jest dla mnie zupełnie absurdalny. Po pierwsze odpowiedzmy sobie na pytanie: KTO dokonuje cudów. Czy są to Apostołowie? Czy może jednak czynią cuda mocą i w Imieniu Jezusa Chrystusa? No tak! Czyli to nie oni decydują, że ktoś zostanie uzdrowiony a ktoś inny nie, tylko sam Pan Bóg. I w ich przypadku dokładnie tak było. Na marginesie wspomnę, że jest wielu świętych Kościoła Katolickiego (przepraszam znów za ten żenujący przykład), którzy mieli dar czynienia cudów, sami jednak cierpieli ofiarując to cierpienie Bogu. Nie mam pojęcia co Protestanci mówią na temat cierpienia, ale najwyraźniej niewiele wiedzą na temat jego niesamowitej wartości. Pomyślcie, przecież sam Jezus przyszedł na świat,  żeby za nas CIERPIEĆ i umrzeć. Przecież Zmartwychwstaniu mógłby po prostu zdjąć z ludzi wszelkie ciężary. A co Mu szkodzi. Przecież wg was ludzkie cierpienia są już niepotrzebne…. A może jednak?

  Drugi argument – wyciągany tu kilka razy – że szatan przy końcu będzie czynił cuda. No właśnie. Przy końcu. Po raz trzeci przepraszam za mój przykład. Święci Kościoła Katolickiego mieli dary czynienia cudów, uzdrowień a nawet wskrzeszeń (sic!) już od samego początku. Nawet nie chce mi się wymieniać kto, kiedy. Zapraszam po prostu do dłuuuugiej lektury. Koniec czasów, jak wiemy, jeszcze nie nastąpił. No więc kto dokonywał tych wszystkich cudów przez ten czas?

  Drodzy Protestanci, skoro jesteście tacy zakochani w swoich rozumach i nawet byliście w stanie zaprzeczyć 1500 lat nauki Kościoła i temu, że przez ten czas to Duch Święty go prowadził, to teraz ponownie zachęcam do rozumowego przyjrzenia się waszej decyzji o odłączeniu. Ale tak bez ściemy i na prawdę ponownie rozważając wszystkie argumenty – jednej i drugiej strony. Bo mam wrażenie, że niektóre opcje odrzucacie „a priori”.

 • Robert on 23 września 2016

  @Marcin

  Trochę kpisz…
  Mój argument jest następujący.
  żadna osoba należąca do religii, która uprawia doktryny niebiblijne, nie może mieć daru uzdrawiania.
  Kościół Katolicki, Protestancki wdrożył kult i Matki Boskiej i kult obrazów.
  O tych kultach nie ma nic w Biblii.
  Skoro religie uprawiają coś co jest sprzeczne z prawem Bożym, to jak mogą mieć jakikolwiek dar od Boga?

 • Tomasz on 23 września 2016

  Witam,
  co byś napisał, panie Marcinie gdyby sztuczki przedstawione w tym filmie robili księża dla wiary i potrzebujących ?

  https://m.youtube.com/watch?v=mI7uHI1x09A

  1 Jana 4:1
  „Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga”

  Dla ścisłości, nie należę do żadnej religii, tylko do naszego pana Jeszu.

  Imię ma znaczenie:

  J17,11
  „Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno.”

  A druga sprawa to, święci raczej powinni robić cuda w imieniu Pana Jeszu,a nie swoim.
  Chyba każdy powinien wiedzieć jakie imię wychwalać?

  Mk 16,16
  „Kto uwierzy i przyjmie zanurzenie, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeżliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie”.

  Poszukujmy prawdy

  J 8,31
  „Wtedy powiedział Jeszu do żydów, którzy Mu uwierzyli: „Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”

  Pozdrawiam

 • Tomek on 19 lutego 2017

  Witam w takim razie jak mamy badać duchy aby wiedzieć które cuda pochodzą od Boga?

 • Robert on 21 lutego 2017

  Tomek,

  po owocach ich poznacie.
  Jeżeli znasz prawo chrystusowe i posłuchasz, poczytasz ludzi, którzy uważają się sługi Boga, to będziesz wiedział czy są prawdziwi czy fałszywi.
  Np. niektórzy nie uznają słowa „amen”, inni nie uznają Pawła, więc wycinają cały Nowy Testament.
  To są owoce satanizmu, po których łatwo poznać osoby, czyli jakiego mają ducha.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *