Jestem księdzem… jestem gejem

 homoseksualizm

„Kocham nasz naród, naszą ojczyznę, jestem patriotą, funkcjonariuszem Kongregacji Nauki Wiary, byłej Świętej Inkwizycji, drugim sekretarzem Międzynarodowej Komisji Teologicznej, jestem teologiem, filozofem, zajmuję się również bioetyką, wykładam na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim i na Papieskim Ateneum Regina Apostolorum w Rzymie… jestem gejem”. – ks. Krzysztof Charamsa doktor teologii.

Nikt nie zabronił apostołom założyć rodziny

Biblia nie zabrania członkom organizacji wiary mieć żonę, dzieci. Jednak należy wyraźnie powiedzieć: społeczeństwo nie potrzebuje religii do wielbienia Boga i Chrystusa. Syn Boga przez cały okres działalności nie założył żadnej religii. Mało tego, kiedy ludność chciała obwołać Go królem, nie zgodził się.

Podobnie było z wybranymi przez Chrystusa apostołami. Nigdy nie założyli żadnej religii, nie nazwali jej po imieniu. Jedynie łączyli się w organizacje, zbory i przekazywali nauki Chrystusa. Nikt nie zabronił apostołom założyć rodziny.

To, że w Kościele Katolickim nałożono na duchownych zakaz małżeństw jest wymysłem Watykanu. Takiego zakazu nie ma w Biblii.

Natomiast jest zakaz kontaktów seksualnych z każdą osobą tej samej płci, która nie jest mężem/żoną. Zakaz ten dotyczy każdego człowieka. Wszelkie skoki w bok czy seks przedmałżeński jest łamaniem praw Chrystusa.

Kim jest homoseksualista?

„Gdy kościół milczy, podle, ohydnie milczy…. gdy kościół, który ma być autorytetem moralnym milczy, to znaczy, że dotknęliśmy przestworzy kryzysu, obłudy, fałszu, nieczułości. Gdzie jest nasza ewangelia?”

To ostatnie zapytanie księdza Charamsa nakazuje zastanowić się: co Biblia mówi o homoseksualistach, homoseksualizmie i lesbinizmie? 

„Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak obcuje się z kobietą, bo to jest rzecz odrażająca. Nie będziesz obcował ze zwierzęciem, bo to by ściągnęło na ciebie nieczystość. Kobieta również nie będzie się zbliżać do zwierzęcia, żeby z nim obcować, bo to jest rzecz sromotna”Księga Kapłańska 18:22-23.

„Kobiety niech nie noszą odzienia męskiego, a mężczyźni niech się nie ubierają w suknie kobiece. Kto by czynił inaczej, będzie budził odrazę w waszym Bogu.” – Księga Powtórzonego Prawa 22:5

„Dlatego to wydał ich Bóg we władanie bezwstydnym chuciom. Kobiety ich bowiem zamieniły stosunki naturalne na obcowanie przeciwne naturze. (27) Podobnie też i mężczyźni, zaniechawszy naturalnego współżycia z kobietami, zapłonęli wzajemnym do siebie pożądaniem: mężczyźni uprawiali bezwstyd z mężczyznami i tak sami na sobie otrzymywali słuszną zapłatę za swoje zboczenia. (28) Tak więc ponieważ nie doszli do wniosku, że trzeba poznać Boga, wydał ich Bóg na pastwę przewrotnych myśli, aby czynili to, czego nie powinno się czynić. (29) Byli więc pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, niegodziwości, zazdrości, zabójstw, kłótni, podstępu, złośliwości. Stali się potwarcami, (30) oszczercami, znienawidzili Boga, popadli w zuchwałość, pychę, chełpliwość. Wymyślali różne zbrodnie, byli nieposłuszni rodzicom, (31) jako ludzie nierozumni, chwiejni, bez serca, bez litości. (32) Oni to, choć znając wyroki Boże wiedzieli, że ci, co takie rzeczy czynią, godni są śmierci, nie tylko sami się tych czynów dopuszczają, ale jeszcze chwalą innych, którzy tak postępują.  Rzymian 1:26-32

W końcu mamy jasny obraz tematu pod tytułem: „homoseksualizm, lesbinizm”. Z Nowego Testamentu wyraźnie wynika powód przeobrażenia uczucia w miłość do osób tej samej płci.

To nie są geny. Nikt nie rodzi się homoseksualistą ani lesbijką. To Bóg pozwolił nękać szatanowi ludzi za odejście od Jego praw. Wszyscy, którzy mają skłonność do tej samej płci czy zwierząt odeszli od Boga. Czy to poprzez niewiarę czy bałwochwalstwo:

„Choć bowiem poznali Boga, to jednak nie oddali Mu chwały jako Bogu i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz w swych pomysłach utracili wszelkie rozeznanie, a ich nierozumne serce znalazło się w ciemnościach. (22) I tak podając się za mądrych, stali się głupimi. (23) Majestat nieprzemijającego Boga zamienili na obraz przedstawiający zniszczalnego człowieka, ptaki, zwierzęta czworonożne i płazy. (24) Dlatego też wydał ich Bóg poprzez żądze ich serc na łup nieczystości, aby sami zhańbili własne ciała, (25) ci, co prawdę Bożą zamienili na kłamstwo i czcili stworzenie oraz służyli jemu, a nie Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen” Rzymian 1:21-25.

Z Biblii wynika jasny przekaz: każda osoba, która czuje pociąg do osoby tej samej płci jest odstępcą. W pewnym okresie swojego życia sprzeciwiła się Bogu.

Czy to oznacza, że wszystkie osoby heteroseksualne są wierne Bogu?

Nie. Homoseksualizm to jedna z form „nagród” jakie posiada w swoim repertuarze – szatan. 

 

. . ekonomia Robert Brzoza

P.S. Czy wolno modlić się do obrazów? => za darmo  SzokWiedzy.pl

Formularz z NeTeSPhoto credit: naiveartist / Foter / CC BY-NC-SA

 

One Response to “Jestem księdzem… jestem gejem”

  • Jan on 4 października 2015

    Jest tyle kościołów co pozwalają by księża miały rodzinę po prostu olał bym beton niech sami się smażą w piekle zakłamania i obłudy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *