Czy z powodu nierządu duchowego, można rozwiązać małżeństwo?

rozwód

To musimy podkreślić: Bóg NIE chce rozwodów. Chce, aby małżeństwa walczyły o miłość, o prawdę, o szacunek:

https://zastopujczas.pl/biblia/kiedy-zwiazek-uznawany-jest-przez-boga-za-malzenstwo

Jednak, co zrobić, gdy jeden z małżonków całkowicie się zatracił?

Jakie tutaj porady daje Biblia?

Kiedy małżeństwo jest rozwiązane? 

„Ja wam natomiast mówię, że każdy oddalający/odprawiający(630) swoją żonę, poza sprawą nierządu/pornografii/rozpusty duchowej(4202), prowadzi ją do cudzołóstwa(3429), a kto by oddaloną poślubił/wstąpił w związek małżeński(1060) – cudzołoży(3429)” – Mateusza 5:32.

https://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/1/chapter/5/verse/32/param/1/version/NA

„Odparli Mu: Dlaczego więc Mojżesz polecił dać dokument rozwodowy(647) i odprawić ją?” – Mateusza 19:7.

„Mówię wam, ktokolwiek oddaliłby/odprawiłby(630) swoją żonę, jeśli nie z powodu nierządu/pornografii/rozpusty duchowej(4202) i poślubiłby/wstąpił w związek małżeński(1060) z inną, cudzołoży(3429)” – Mateusza 19:9.

https://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/1/chapter/19/verse/9/param/1/version/NA

Wyraz 4202 oznacza:

Papierowy słownik stronga:

  • w odniesieniu do ludzkiego seksualizmu: wyuzdanie seksualne, rozwiązłość seksualna, perwersje, pornografia,
  • rozpasanie seksualne, nierząd (także przedślubny), homoseksualizm, zoofilia etc.,
  • stosunek płciowy z bliskim krewnym.
  • w przenośni: kult bożków.

Słownik biblehub:

https://biblehub.com/greek/4202.htm

  • porneía – pornografia, które wywodzi się od pernaō: „sprzedawać się”. Rozwiązłość dowolnego (każdego) rodzaju. Cudzołóstwo, nierząd (w tym kazirodztwo);
  • w przenośni: bałwochwalstwo — wszeteczeństwo:
  • używa się metaforycznie w odniesieniu do kultu bożków: Objawienie 14:8, Objawienie 17:2-4, Objawienie 18:3, Objawienie 19:2, nie urodziliśmy się z rozpusty (nie jesteśmy z ludu skłonnego do bałwochwalstwa), mamy jednego Ojca, Boga, Jana 8:41, o skalaniu bałwochwalstwa wskutek spożywania ofiar składanych bożkom.

Wyraz 4202 pochodzi od wyrazu 4203:

4203 porneúō oznacza – dopuszczać się rozpusty (niemoralności seksualnej); (w przenośni) być niewiernym Chrystusowi, udając Jego prawdziwego naśladowcę.

https://biblehub.com/greek/4203.htm

Rozwód z powodu zdrady małżeńskiej

Małżonek nas zdradził.

Jaki wtedy mamy wybór?

Zawsze powinniśmy wybaczyć. Wybaczyć, to nie znaczy zapomnieć. Wybaczyć, oznacza nie czuć nienawiści, wzbudzać miłość do tej osoby.

Kolejny krok, to decyzja, czy nasze małżeństwo może trwać dalej.

Kiedy partner przeprasza, pokazuje skruchę, wyjawia swoje problemy, to mamy powód do dania mu kolejnej szansy.

Kiedy partner odszedł do innej osoby, kiedy nie widzimy skruchy, nie widzimy uczciwości, to mamy powód do rozwodu. Nie tylko rozwodu cywilnego, ale rozwodu przed Bogiem.

Związek małżeński cywilny, a związek małżeński zawarty przed Bogiem posiada ważną różnicę.

Każdy naśladowca Chrystusa zawiera małżeństwo przed Bogiem. Ślub cywilny potrzebny jest z kilku powodów: dla państwa, dla prawa, dla ludzi, dla finansów itd.

Czy możemy rozwieść się z powodu nierządu duchowego współmałżonka?

I tu jest ciekawy temat.

Czy Biblia dopuszcza rozwodu w sytuacji, kiedy współmałżonek porzucił prawdziwego Chrystusa i udaje Jego naśladowcę?

W sytuacji, gdy popełnił grzech przeciwko Duchowi świętemu?

„Jeśli zaś zgrzeszyłby (przeciw tobie) brat twój, idź upomnij go między tobą a nim; jeśli cię posłucha, pozyskałeś swego brata. Jeśli jednak nie posłuchałby, weź ze sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na ustach dwóch lub trzech świadków była oparta cała wypowiedź. Jeśli zaś nie posłuchałby powiedz zgromadzeniu, jeśli zgromadzenie nie posłucha/nie byłby posłuszny, niech jest ci jak poganin/obcy/stojący poza przymierzem Bożym(1482) i celnik(5057)” – Mateusza 18:15-17.

=> https://jeszu.info/post/grzech-przeciwko-duchowi-swietemu

W Mateusza 5:32 i 19:9, Chrystus podaje z jakiego powodu można rozwieść się. Wyraz 4202 opisuje ten powód, przedstawia możliwą przyczynę rozwodu. Jest nią seksualizm z osobą trzecią.

Również powodem jest bałwochwalstwo, odejście od prawdziwego Chrystusa i służenie innym bóstwom.

Wyraz 4202 pochodzi od wyrazu 4203. Tutaj mamy pewien konkret:

„być niewiernym Chrystusowi, udając Jego prawdziwego naśladowcę”.

Takich udawaczy Chrystusa, Biblia nazywa: fałszywy prorok, fałszywy nauczyciel:

„Przeszedłszy całą wyspę aż do Pafos, spotkali pewnego maga/mędrca, fałszywego proroka(3097) Judejczyka, imieniem Bar-Jeszu” – Dzieje 13:6.

„Lecz wystąpił przeciwko nim Elymas mag/nauczyciel/mędrca(3097), tak bowiem brzmi w tłumaczeniu jego imię, starając się odwrócić prokonsula od wiary.
A Saul, zwany też Pawłem, napełniony Duchem Świętym, utkwił w nim wzrok
i rzekł: O, pełny wszelkiego oszustwa i wszelkiej przewrotności, synu diabła, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości! Nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg Pańskich?
Oto teraz ręka Pańska na tobie, i będziesz ślepy, i do pewnego czasu nie ujrzysz słońca. I natychmiast ogarnęły go mrok i ciemność, a chodząc wokoło, szukał, kto by go prowadził za rękę.
Wtedy prokonsul, ujrzawszy, co się stało, uwierzył, będąc pod wrażeniem nauki Pańskiej” – Dzieje 13:8-12. 

Czy z powodu rozpusty duchowej współmałżonka, można rozwiązać małżeństwo?

Wtedy, gdy współmałżonek udaje sługę prawdziwego Boga, a w rzeczywistości powoduje rozłamy, kłótnie, szerzy kłamstwa, obgaduje itd.?

Czy to jest powód do rozwodu?

Pewne sugestie daje nam Mateusza 18:17:

niech jest ci jak poganin/obcy/stojący poza przymierzem Bożym(1482) i celnik(5057)

oraz Mateusza 5:32 i Mateusza 19:9:

„poza sprawą nierządu/pornografii/rozpusty duchowej” – „jeśli nie z powodu nierządu/pornografii/rozpusty duchowej”.

I kolejne wersety o osobach, które odeszły od prawdziwej wiary, które zdradziły prawdziwego Chrystusa: 

„Wtedy Jeszu przemówił do tłumu i do swoich uczniów:
Na mównicy(katedrze) Mōseōs’a (Mojżeszowej) zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze.
Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie; mówią bowiem, ale nie czynią.
Bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć.
A wszystkie swoje uczynki spełniają, aby ludzie ich widzieli. Poszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle swoich płaszczy.
Lubią też pierwsze miejsce na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach,
i pozdrowienia na rynkach, i nazywali(tytułowanie) ich przez ludzi: Rabbi.
Ale wy nie nazywajcie się Rabbi. Jeden bowiem jest wasz Mistrz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi.
Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie.
Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami(przywódca), gdyż jeden jest Przewodnik(Przywódca)wasz, Chrystus.
Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym,
a kto się będzie wywyższał, będzie poniżony, a kto się będzie poniżał, będzie wywyższony.
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy(hipokryci) że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą.
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy (hipokryci), że pożeracie domy wdów i to pod pokrywką długich modlitw; dlatego otrzymacie surowszy wyrok.
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem Gehenny dwakroć gorszym niż wy sami” – Mateusza 23: 1-15.

„Ty mówisz, że jestem bogaty/obfitujący w cnoty chrześcijańskie i w dobra wieczne(4145) i wzbogaciłem się/uzyskałem wieczne dobra duchowe, błogosławieństwa(4147), i niczego mi nie potrzeba, a nie wiesz, że ty jesteś nieszczęśliwy/cierpiący udręki i godzien pożałowania/nędzny, i proszący o jałmużnę/pozbawiony honoru, wpływów, pozycji(4434) i ślepy/ślepy na umyśle, i nagi/odkryty/odsłonięty” – Objawienie 3:17.

https://jeszu.info/post/ani-zimny-ani-goracy-kim-jest-czlowiek-letni

Podsumowanie

Chrystus pozwala na rozwód małżeński w przypadku zdrady współmałżonka z osobą trzecią. Może dojść do pojednania, kiedy dojdzie do skruchy jednej strony, a do wybaczenia drugiej strony.

W sytuacji, gdy nie ma możliwości na dalsze małżeństwo, zdrada małżeńska jest powodem do rozwodu małżeństwa zawartego przed Bogiem, a tym samym ślubu cywilnego.

Co zrobić, kiedy współmałżonek odszedł od prawdziwego Boga, kiedy brak mu miłości, kiedy dokonuje rozłamu, kłamie, oczernia, kiedy nie chce się zmienić?

Czy Chrystus tutaj również pozwala na rozwód?

Tłumaczenie wyrazów: 4202 i 4203 z Mateusza 5:32 i 19:6, daje taką możliwość.

Jest to kwestia sumienia, gdzie współmałżonek sam decyduje, czy może dalej żyć w małżeństwie z osobą, która dokonała zdrady duchowej, zdrady Chrystusa, gdy udaje prawdziwego naśladowcę. 

Przed podjęciem decyzji należy dokładnie przeanalizować, czy do takiej zdrady doszło, czy nastąpił grzech przeciwko Duchowi świętemu:

„Oświadczam wam, że wszystkie grzechy zostaną odpuszczone synom ludzkim i bluźnierstwa, jeśli by zbluźnili/szydzili/oczerniali/lżyli(987). Kto by jednak zbluźnił/szydził/oczerniał/lżył(987) przeciwko Duchowi Świętemu, nie ma przebaczenia na eony, ale winny jest wiecznego/eonowego sądu” – Marka 3:28-29.

„I rzekł im: Ktokolwiek by rozwiódł się z żoną swoją i poślubił inną, popełnia wobec niej cudzołóstwo.
A jeśliby sama rozwiodła się z mężem swoim i poślubiła innego, dopuszcza się cudzołóstwa” – Marka 10:11-12.

„Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan, ażeby żona męża nie opuszczała,
a jeśliby odeszła, niech pozostaje niezamężna albo niech się z mężem pojedna — i niech mąż żony nie oddala” – 1Koryntian 7:10-11. 

„Żona związana jest tak długo, dopóki żyje jej mąż; a jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za mąż za kogo chce, byle w Panu.
Ale według mojego zdania jest szczęśliwsza, jeśli tak pozostanie; a sądzę, że i ja mam Ducha Bożego” – 1 Koryntian 7:39-40.

 

Robert Brzoza

Inne artykuły na temat małżeństwa:

https://zastopujczas.pl/biblia/kiedy-zwiazek-uznawany-jest-przez-boga-za-malzenstwo

https://jeszu.info/post/milosc-lozkowa-w-malzenstwie-co-mowi-biblia

https://jeszu.info/post/kiedy-mozesz-sie-rozwiesc

https://jeszu.info/post/malzenstwo-sie-rozpada-jak-je-uratowac  

 

 

Przeczytaj koniecznie:

Napisz swoje zdanie...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *