Czy istnieją prawdziwi egzorcyści ?

Wróć

        Chrystus przed wstąpieniem do nieba, ukazał się jedenastu apostołom i tak im powiedział:

„(17)Te zaś znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą;(18)węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie”Marka 16:17-18

Werset ten mówi o wysłannikach Chrystusa, którzy mają dar leczenia i wyganiania demonów.

Jak sprawdzić czy egzorcysta ma dar od Boga ?

        Prawdziwych egzorcystów jest naprawdę niewiele. Osoby, które nazywają się egzorcystami muszą, albo oszukiwać albo należeć do matrixa duchowego szatana. Dlatego mogą mieć dużą wiedzę, ale skuteczność zerową. W przeciwnym razie powinni mieć moc uleczania każdej choroby i moc wyrzucania każdego demona.

Czasami możesz oglądnąć film, jak egzorcysta próbuje wypędzać demona z człowieka….. przez kilka miesięcy. Demon ten klnie, unosi egzorcyste do góry, osobę opętaną trzeba wiązać, ponieważ dostaje szału.

Czy to jest prawdziwy egzorcysta ?

Czy on ma władze nad demonem ?

Czy raczej demon ma władze nad nim i robi z tego zabawe ?

Jak osoba, która miała demona chciała coś mówić, to Chrystus kazał się jej zamknąć. Albo jak demon poniewierał człowiekiem, to Chrystus czy apostołowie natychmiast go wyganiali.

To nie demony rządzili Chrystusem czy apostołami jak dzisiaj pomiatają egzorcystami. To Chrystus i apostołowie mieli władze nad nimi.

Przykład fałszywych egzorcystów

Mateusza 7:22-23

„Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? (23) Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!
Chrystus w powyższym wersecie mówi o wszystkich osobach, które należą do religii niezgodnych z zasadami biblijnymi i próbują wyganiać złe duchy. Używając przy tym krzyży czy wody święconej. Demony podczas seansów kpią z takich egzorcystów.

Natomiast Bóg całkowicie ich potępia.

Przykład prawdziwego egzorcysty

Marka 9:38

„Wtedy Jan rzekł do Niego: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. (39) Lecz Jeszu odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. (40) Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”.

Tutaj czytamy o osobie, która nie była apostołem, a wypędzała złe duchy w imieniu Chrystusa. Syn Boga nie pozwalał apostołom potępiać go, ponieważ jego wiara była zgodna z naukami Chrystusa.

Zauważ, że nie każdy za czasów Chrystusa mógł wypędzać złe duchy i leczyć chorych.

Chrystus sam wypędzał złe duchy, później przekazał tę moc dwunastu apostołom (Marka 3:14-19). Natomiast dalej okazało się że pracy jest tak dużo, że kolejne 72-e osoby dostały taką moc od Chrystusa. (Łukasza 10:17-20)

Czy fałszywi egzorcyści wypędzają demony ?

         Musimy być przygotowani na bardzo inteligentne działania szatana. Jego słudzy będą stosowali przeróżne cuda i sztuczki, aby nas zwieść. Ma to na celu uwierzenie, że osoby te reprezentują prawdziwego Boga.

2 Tesaloniczan 2:9-11

„Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, (10) z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. (11) Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu.”

Apostoł Paweł w powyższym wersecie mówi o cudach jakie będą czynić fałszywi prorocy. Dlatego bardzo ważne jest czytanie Biblii i poznanie prawdy o Bogu, abyśmy nie ulegli sztuczkom szatana.

Jak w takim razie możemy wytłumaczyć fakt, że po seansie wypędzania złych duchów, osoba czuje się dobrze ?

W jaki sposób uzdrowiciele leczą ludzi ?

Odpowiedź na te pytania mamy w poniższym wersecie:

Marka 3:22-26                                                                                                               „Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. (23) Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: Jak może szatan wyrzucać szatana? (24) Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. (25) I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. (26) Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać lecz koniec z nim.”

Chrystus w powyższym wersecie podaje sztuczkę, jaką używają uzdrowiciele czy fałszywi egzorcyści. Oni nie leczą chorób za które odpowiedzialne są demony, ani nie wyganiają złych duchów.

Chrystus powiedział: „Jak szatan może wyrzucić szatana”.

Oni wyciszają demony na pewien okres czasu, natomiast demony nie opuszczają swoich ofiar.

Niestety większość ludzi nie rozpoznaje tych sztuczek, tylko wierzą w moc sług szatana.

 

Robert Brzoza Robert Brzoza

2 Responses to “Czy istnieją prawdziwi egzorcyści ?”

 • Artur on 26 października 2015

  Fałszywych egzorcystów mamy też w Dziejach 19:13 Ale i niektórzy wędrowni egzorcyści żydowscy próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad opętanymi przez złego ducha. «Zaklinam was przez Pana Jezusa, którego głosi Paweł» – mówili. 14 Czyniło to siedmiu synów niejakiego Skewasa, arcykapłana żydowskiego. 15 Zły duch odpowiedział im: «Znam Jezusa i wiem o Pawle, a wy coście za jedni?» 16 I rzucił się na nich człowiek, w którym był zły duch, powalił wszystkich i pobił tak, że nadzy i poranieni uciekli z owego domu.” Jeśli egzorcystę zna Chrystus to bez problemu udzieli mu swojej mocy do wypędzenia demona,choć teraz to raczej takie osoby są kwalifikowane do szpitali psychiatrycznych i faszerowane psychotropami.

 • Robert on 28 października 2015

  Artur, nie znam osoby, która ma dar wypędzania demonów.
  Egzorcyści tego nie potrafią.
  Widziałeś taki egzorcyzm?
  demony klną na egzorcystów, obrażają.
  Czy na Chrystusa czy apostołów demony klęły?
  Nie, one się ich bały, bo mieli dar ich wyganiania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *