Czy chrześcijanin potrzebuje religii?

Nie znam osobiście religii, która wiernie odzwierciedlałaby prawa Chrystusa. Każda ze światowych religii ma za dużo fałszu, przekłamań i niebiblijnych interpretacji. Można zasugerować się twierdzeniem często powtarzanym o przebywaniu Boga w każdej religii. Nie zgadzam się z taką opinią, ponieważ tam gdzie jest fałsz i ludzkie, niebiblijne doktryny, tam nie może być miejsce dla Boga, ani dla Jego Syna Chrystusa.

Każdy kto tak sądzi, nieświadomie nazywa Boga kłamcą, a to już jest poważne oskarżenie.

Prawo raz przekazane świętym

Dowodów na fałsz religii jest całe mnóstwo. Wystarczy podstawowa znajomość Biblii, aby wyodrębnić w nich: bałwochwalstwo, fałszywy obraz Chrystusa, fałszywe imię Boga i Chrystusa oraz całe mnóstwo niebiblijnych doktryn.

Jestem wyznawcą praw chrystusowych, pielęgnowanych i rozpowszechnianych przez apostołów. Wszystkie religie, które później powstały, wniosły własne, fałszywe doktryny. Zapomniały o podstawowej zasadzie: do prawa nie można nic dodać, ani nic zmienić. 

1Koryntian 4:6

„…Nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane…”.

Łukasza 16:17

„Lecz łatwiej niebo i ziemia przeminą, niż żeby jedna kreska miała odpaść z Prawa”.

Jednym z argumentów zwolenników religii, jest możliwość zmiany praw Boga przez przedstawicieli wyznań. W religii katolickiej taką osobą jest papież, u świadków Jehowy – ciało kierownicze, w Islamie imam.

Jednak Biblia wyraźnie oznajmia zakaz zmiany prawa przez jakiegokolwiek człowieka.

Paweł tak to opisuje:

List Judy 1:3:

„Uznałem za konieczne napisać do was z zachętą do walki o wiarę raz tylko przekazaną świętym”.

Już za swojego życia Paweł pisze w czasie przeszłym „przekazaną”. Chrystus przekazał zasady wybranym apostołom. I tutaj kończy się zmiana prawa chrystusowego. Zostało ono przekazane raz świętym. Nie trzy ani trzydzieści trzy razy, tylko raz.

Znając te zasady możesz sam/sama określić czy religia, w której jesteś pochodzi od Boga czy szatana.

Paweł nie uznawał zwierzchności apostołów

Znakomitym przykładem nie uznawania religii i zwierzchnictwa człowieka jest działalność Pawła. Zanim otrzymał objawienie od samego Chrystusa, był mocnym zwolennikiem judaizmu. Krwawo prześladował chrześcijan. Po rozmowie z Chrystusem zmienił swoje życie. 

Galatów 1:11-13

Zapewniam was, bracia, że Ewangelia, którą głoszę, nie jest pochodzenia ludzkiego. (12) Nie otrzymałem jej od nikogo z ludzi i nie przejąłem jej od nikogo spośród ludzi. Objawił mi ją sam Chrystus. (13) Słyszeliście o moim postępowaniu, kiedy jeszcze byłem związany z judaizmem; o tym, z jaką gwałtownością prześladowałem Kościół Boży, starając się zniszczyć go”.

Galatów 1:18-19

„Dopiero w trzy lata później znalazłem się w Jerozolimie, ażeby zobaczyć osobiście Kefasa, z którym pozostawałem zresztą [tylko] piętnaście dni. (19) Z innych apostołów, nie widziałem nikogo prócz Jakuba, brata Pana”.

Czy to nie jest dziwne?

Osoba, która głosi słowo Boże dopiero po trzech latach rozmawia z Kefasem i Jakubem. Kolejny raz Paweł zawitał do Jerozolimy po 14 latach. Rozmawia z uważanymi za filary społeczności Chrystusa: Jakubem, Kefasem i Janem. Polecam przeczytać cały rozdział 2 Listu do Galatów. Paweł opisuje w nim spotkanie z apostołami.

Jeden z opisów jest następujący:

Galatów 2:5

„Lecz nie zgodziliśmy się na żadne ustępstwo, w trosce o to, by zachować dla was nienaruszoną prawdę Ewangelii. (6) Natomiast ci, którzy uchodzili za władzę mających – nie interesuje mnie to, kim byli przedtem, Bóg i tak nie sądzi według pozorów – nie zgłosili żadnych uzupełnień [do mojego nauczania]. (7)Przeciwnie, skoro stwierdzili, że mnie zostało powierzone głoszenie Ewangelii wśród nie obrzezanych – podobnie jak Piotrowi wśród obrzezanych – (8) bo przecież ten sam [Bóg], który współdziałał z Piotrem apostołującym wśród obrzezanych, współdziałał i ze mną, gdy nauczałem nie obrzezanych – (9) i gdy przyznali, że Bóg również mnie udzielił łaski [apostołowania], wtedy Jakub, Kefas i Jan, uważani za filary [tamtejszego Kościoła], podali ręce mnie i Barnabie”.

Jeżeli apostołowie zbudowaliby religie, to Paweł musiałby dostać od nich pozwolenie głoszenia słowa Bożego. Nic takiego nie nastąpiło. Chrześcijanie łączyli się w grupy, którym przewodzili apostołowie. Jednak nie byli zwierzchnikami kościoła, jak dzisiaj oznajmia Watykan. Religia Katolicka uważa, że papież jest następcą Piotra.

Natomiast Jan oznajmia szefostwo Chrystusa, a nie Piotra czy innego apostoła.

Jak dzisiaj pielęgnować chrześcijanizm?

Odpowiedź na to pytanie nie jest skomplikowana.

Każdy jest odpowiedzialny za swoje życie. Podążać za kłamstwem tylko dlatego, że większość ludzi je pielęgnuje jest głupotą. Wystarczy czytać Biblie i samemu wyciągać wnioski. Jeżeli ktoś jest dalej w analizie Biblii, to można czerpać od niego wiedzę, ponieważ przyspiesza to poznanie prawdy. Jednak wcześniej należy taką osobę zweryfikować.

Bardzo dużo ludzi sprawdzałem na swojej drodze do prawdy i znam tylko jedną osobę publiczną, która podąża tą drogą. Jest nim Krzysztof Król z blogów: Jeszu.pl i pomazancowy.blogspot.com.

Wiem, nie jest łatwo „nie chodzić do kościoła”, kiedy cała wioska, sąsiedzi, rodzina to czyni. To jest właśnie podążanie wąską drogą.

Pamiętasz słowa Chrystusa:

Łukasza 14:26

„Jeżeli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca, matki, żony, synów, braci i sióstr, i nawet siebie samego, to nie może być moim uczniem w nienawiści będziesz miał ojca i matkę”.

Te mocne słowa oznaczają wybór: czy podążasz szeroką drogą z rodziną, otoczeniem, które wywiera na ciebie negatywny wpływ, czy wąską drogą, często samotnie. 

W nienawiści, czyli wybierasz nauki Chrystusa, którą zazwyczaj tępi rodzina. Nie chodzenie do kościoła jest w wielu kręgach tym samym co satanizm. To jest wybór pomiędzy Bogiem a szatanem. Stąd mocne słowa Chrystusa o nienawiści do rodziny. Kochać i szanować należy każdą osobę, ale nienawidzić jej czyny, jeżeli skierowane są przeciwko Bogu.

Ludzie są bezmyślni, wygodni, nie sprawdzają przekazanych im praw. Tak jest nie tylko w religii, ale również w inwestycjach, polityce, historii, ekonomii, medycynie.

W wierze powinno być najłatwiej, ponieważ cała prawda jest w Biblii.

Wystarczy ją czytać…

Polecam również inny artykuł z tej tematyki: „Czy istnieje prawdziwa religia?„.

. . ekonomia Robert Brzoza

P.S. Czy wolno modlić się do obrazów? => za darmo  SzokWiedzy.pl

Formularz z NeTeS


Photo credit: Bohman / Foter.com / CC BY

70 Responses to “Czy chrześcijanin potrzebuje religii?”

 • Roman on 8 listopada 2015

  Witam Robercie, zgadza się z Tobą nie ma religii prowadzącej do Boga to jest jasne i oczywiste dla ludzi dla których Prawo Boże jest najważniejsze.
  Jest cała masa dowodów na kłamstwa religii. W ogóle słowo religia jest kłamstwem i fałszem, bo Bogu nigdy nie chodziło o żadną religię, a o przestrzeganie Jego Prawa.

  Bardzo cenię Twojego bloga, jest to kawał świetnej roboty. Jednak nie zgadzam się z Tobą co do osoby apostoła Pawła i uważam go za satanistę. Polecam Ci gorąco bloga https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2014/07/07/satanista-saul-z-tarsu-samozwanczy-apostol-potocznie-zwany-apostolem-pawlem-cz-1-wstep-do-tematu-dla-poczatkujacych/,
  poczytaj go i oceń, zajmie Ci to sporo czasu bo dużo już się tam materiału nagromadziło, ale co tam dochodzenie do prawdy jest dla Ciebie tak samo ważne jak dla mnie, więc nie ma co trzeba się z tym zmierzyć
  Pozdrawiam Cię gorąco.

 • Robert on 8 listopada 2015

  Tak, znam tę sektę, która dyskredytuje Pawła.

  Zanim całkowicie się do nich przyłączysz poznaj prawdę.

  1 – Tak o Pawle pisze Łukasz w Dziejach Apostolskich:

  Dzieje 19:11-12
  „Bóg czynił też niezwykłe cuda przez ręce Pawła, (12) tak że nawet chusty i przepaski z jego ciała kładziono na chorych, a choroby ustępowały z nich i wychodziły złe duchy”.

  Czy również Łukasz, był satanistą, skoro poświadczył o Pawle?

  Z dziejów apostolskich podaję tylko jeden werset, a jest ich bardzo dużo potwierdzających działalność Bożą Pawła.

  2 – Kolejną osobą, która pisze o Pawle jest Piotr:

  2 Piotra 3:15-16
  „Ceńcie sobie bardzo wielkoduszność Pana, jak to napisał, z właściwą sobie mądrością Bożą, umiłowany brat nasz Paweł w liście skierowanym do was. (16) oraz w pozostałych swoich listach zajmujących się tą sprawą. Są tam – przyznać trzeba – również rzeczy trudne do zrozumienia. Ludzie niedostatecznie przygotowani i nie utwierdzeni w wierze, pojmując je – podobnie zresztą jak inne pisma – w sposób niewłaściwy, tym samym ściągają na siebie wieczną zagładę”.

  Czy Piotr jest również satanistą?
  Potwierdził działalność Bożą Pawła, powiedział, że jego słowa są trudne i wielu ludzi będzie je źle interpretować…
  Przypomnę, że Piotr jest apostołem wybranym przez Chrystusa.
  Miał dar Ducha św.

  Jeżeli sekta przeciwko Pawle będzie kroczyć w tym kierunku, to za chwilę będą dyskredytować Chrystusa.
  Wiesz kto nie uznaje Syna Boga?
  Judaizm czyli żydzi…

 • Brain Breaker on 8 listopada 2015

  Robercie, a możesz podać swoją definicję „Żyda”? Skąd się wzięło to pojęcie i jak je rozumiesz? Przydałaby się także biblijna definicja tego terminu.
  Nie wiem czy wiesz, ale przykładowo:
  Apostoł Jan w „swojej” ewangelii pisał szyderczo o Żydach, a… sam był Żydem z tego co wiemy. Nowy Testament zawiera ataki na „Żydów” tymczasem, podobno apostołowie i Chrystus byli… Żydami.
  Ja już wiem o co w tym chodzi, ale wolałbym posłuchać jakie masz na to wyjaśnienie.

  Pozwolę sobie wyjaśnić: Łukasz był uczniem Pawła i również był satanistą, natomiast Piotr nie był satanistą. Piotr i pozostali apostołowie przestrzegali Tory – tak się dowiadujemy z listów Pawła. Wobec tego list Piotra nie jest w całości napisanym przez Piotra.

  Dla osób początkujących w temacie niemożliwe jest szybkie połapanie się w tej układance, ale wiedz Robercie, że po długim badaniu stwierdzam, że właśnie takie są wnioski końcowe.

 • Robert on 8 listopada 2015

  1 – Chrystus przyszedł na świat, aby uratować żydów (Judejczyków), czyli Izraelitów z 12 pokoleń od zagłady.
  Panujące religie: faryzeusze i saduceusze odeszli od Boga.
  Narzucali ludziom zmienione prawa mojżeszowe, które Chrystus zniósł.
  W konsekwencji ukrzyżowali Chrystusa.

  To Chrystus powiedział do żydów:

  Ewangelia Jana 8:44
  „Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i nie wytrwał w prawdzie, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.”

  Skoro Chrystus i Jan w Objawieniu mówili, że żydzi to synagoga szatana, to dlaczego Paweł nie mógł tego powiedzieć?

  Objawienie 2:9
  Znam twój ucisk i ubóstwo – ale ty jesteś bogaty – i obelgę [rzuconą] przez tych, co samych siebie nazywają Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana.”

  2 – Skoro Łukasz był satanistą to i Piotr powinien nim być według Twojego myślenia, ponieważ uznał Pawła za sługę Boga.

  Piszesz: „Wobec tego list Piotra nie jest w całości napisanym przez Piotra.”

  Bardzo cię proszę, abyś podawał wersety biblijne, na każdą swoją filozofie.
  Wszystko co mówisz powinno być poparte Biblią, w przeciwnym razie jest kłamstwem.
  To są chyba logiczne zasady…

 • Ireneusz on 8 listopada 2015

  Witam serdecznie
  Panie Robercie, zazwyczaj nie lubię wkraczać w tego typu wywody ale w podanym cytacie Biblii Nowego Testamentu, Łukasza 14:26 nie powinien być zapis ?, cytuję: „Jeżeli kto przychodzi do mnie, ale nie żywi mniejszej miłości do ojca swego, do matki, żony, dzieci, braci i sióstr, a nawet życia własnego niż do mnie, nie może być uczniem moim.” Jest to cytat Pisma Nowego Testamentu w przekładzie Ks. Seweryna Kowalskiego 1956 r wyd. Instytut Wydawniczy PAX 1980.
  W Pana cytacie ujęte jest słowo „nienawiść”. Skąd Pan zaczerpnął ten cytat? Zaiste wielka jest różnica między słowem”nienawiść” a „miłość”.
  Podobna rzecz ma się do cytatu: List Judy 1:3 w/w przekładzie Pisma napisane jest, cytuję: „Chciałbym mianowicie upomnieć was, byście podjęli walkę o wiarę, która przecież raz na zawsze została przekazana „świętym”.”
  W Pana cytacie zabrakło słów ” na zawsze”. Fakt ten zmienia trochę cały sens przekazu.
  Proszę mi wybaczyć, jestem prostym człowiekiem i nie chciałbym się wymądrzać ale jednak widząc te różnicę nie mogłem być obojętny. Wiem, że w wielu przekładach są różne rozbieżności, komu więc wierzyć? Po za tym wydaje mi się jednak,że forma łagodniejsza użyta w podanym przeze mnie cytacie Łukasza 14:26 bardziej odpowiada naturze syna człowieczego, dlatego nie zostałem obojętny.
  Pozdrawiam

 • Brain Breaker on 8 listopada 2015

  Napisałeś:

  „1 – Chrystus przyszedł na świat, aby uratować żydów (Judejczyków), czyli Izraelitów z 12 pokoleń od zagłady.”

  W tym jednym zdaniu widać albo pośpiech, albo brak wiedzy.
  Miałem na myśli, abyś wskazał skąd właściwie wzięło się słowo „Żyd” w Biblii pierwszy raz, tzn. abyś sięgnął do źródła. Bo nie jest dobrze posługiwanie się jakimś pojęciem bez wiedzy co ono tak naprawdę oznacza.
  Pojęcie „Żyd” pojawia się pierwszy raz w księdze Nehemiasza, a więc są to czasy po powrocie Judejczyków z niewoli babilońskiej.
  Wcześniej autorzy ksiąg ST operowali pojęciami „Judejczyk” oraz Izraelita. Była Judea (południe) oraz Izrael (północ). Były to 2 skłócone ze sobą państwa, które prowadziły wojny. Izraelici zostali wygnani z ziemi dużo wcześniej niż Judejczycy i zostali rozproszeni między narodami. Judejczycy natomiast zostali uprowadzeni do Babilonu i część z nich wróciła z powrotem.

  Jeśli operujesz pojęciem „Żyd” to wiedz, że zanim z kimkolwiek porozmawiasz o „Żydach” to warto uzgodnić co dana osoba ma na myśli. Bo w tym temacie szatan tak bardzo zamieszał, że istnieje całe multum teorii, i nie wiadomo za którą opowiada się twój rozmówca. I stąd było moje pytanie. Wskazałeś na słowa Chrystusa, ale zanim się do nich odniosę to zauważ, że upraszczasz zagadnienie, bo 12 pokoleń Izraela to nie są Żydzi. To wynika bezpośrednio z Biblii.
  To twórcy judaizmu, czyli kolejnej religii diabła, dążą do tego, aby pod pojęciem „Żyd” pojmowano 12 pokoleń Izraelitów. Nie daj się na to nabierać. 10 pokoleń Izraela jest rozproszonych po całym świecie, ci ludzie zapomnieli o swoim pochodzeniu i paradoksalnie najprawdopodobniej sam jesteś Izraelitą, bo jesteś rasy kaukaskiej czyli białej.
  Pozostałe 2 pokolenia to być może właśnie owi „Żydzi”, ale niekoniecznie tak musi być. Ponieważ Biblia tak naprawdę nie definiuje tego pojęcia i pojawiło się ono w księdze Nehemiasza nie wiadomo skąd. Byłbym bardzo ostrożny przed wrzucaniem wszystkich Izraelitów do jednego wora i nazywaniem ich „Żydami”. Co do tego to jestem przekonany, i stanowczo ci tego odradzam.

  Piszesz, że Chrystus nazwał Żydów plemieniem żmijowym. Ale powinieneś mieć na uwadze, że sam był „Żydem” według twojej definicji. Podobnie wszyscy apostołowie według twojej definicji byli Żydami.
  Wobec tego czym oni się różnili od faryzeuszy będących kapłanami w świątyni, skoro i jedni i drudzy byli „Żydami”.

  Gdzieś się zgubiłem w twojej logice. Jeśli miałbym uznać słowa Chrystusa jako prawdziwe, to jedyne ich znaczenie jakie mogę przyjąć jest takie, że faryzeusze byli potomstwem upadłych aniołów i dlatego ich nazwał plemieniem żmijowym.
  Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę z istnienia potomstwa upadłych aniołów wśród ludzi, ale jest to faktem.

  Naród wybrany, a więc 12 pokoleń Izraela, w tym także 2/12 czyli owi „Żydzi”, nie mają pochodzenia od upadłych aniołów, a faryzeusze mogli udawać naród wybrany, podczas gdy byli rzeczywistymi dziećmi diabła.

  Ale ta logika również ma swoje słabe strony o których wolę tu nie wspominać.

  Fakt jest faktem, że już od czasów wygnania Izraelitów (a później Judejczyków) z ziemi obiecanej, ich przywództwo zbratało się z diabłem i czczono go potajemnie nawet w świątyni, o czym dowiadujemy się z księgi Ezechiela.

  Przy okazji: Chrystus mówił, że wszyscy „Żydzi” to synagoga szatana? Tak to rozumiesz?
  Najbardziej logiczne wytłumaczenie znaczenia słowa „Żyd” to „Judejczyk”. A Judejczyk to oznacza, że potomek Judy…

  Chrystus podobno sam był potomkiem Judy… Tzn. nie wiem jakim cudem, bo zapłodnił Marię duch święty podobno, ale nie ważne – pewnie od Marii – Judejki.

  Jeśli Chrystus sam był Żydem, to nie mógł wszystkich „Żydów” określać jako plemię żmijowe nieprawdaż?

  Robercie, ja podaje wersety biblijne na swoim blogu i tam pokazałem dlaczego uważam, że 2 list Piotra nie jest w całości napisany przez Piotra. Nie będę tutaj przepisywał tego, bo to bez sensu, a ponadto szkoda mi czasu. Prościej będzie jak podam link:(usunięte admin – proszę przytaczać Biblie)

  W swoim artykule piszesz:
  „Ludzie są bezmyślni, wygodni, nie sprawdzają przekazanych im praw. Tak jest nie tylko w religii, ale również w inwestycjach, polityce, historii, ekonomii, medycynie.”

  Zgadzam się. Jeśli nie zaliczasz się do ogłupionego naiwnego motłochu, to sprawdź to o czym mówię, bo szkoda mi kolejnego zwiedzionego chrześcijanina.

  Piotr i Paweł się nienawidzili, czego ślady zostały w „nowym testamencie”. Krk aby to zatuszować połączyli ich w parę nierozłączków i zrobili im nawet święto tego samego dnia.
  Dlaczego mamy utarte powiedzenie „Piotr i Paweł”? Jest nawet taki sklep „Piotr i Paweł”.
  To, że ludzie kojarzą ze sobą te 2 postacie jako zgodne, to tylko i wyłącznie robota Watykanu, który wyprał nam mózgi. Rzeczywistość była zupełnie inna, ale oni są specami od manipulowania historią.

  Piszesz jeszcze:
  „Każdy jest odpowiedzialny za swoje życie. Podążać za kłamstwem tylko dlatego, że większość ludzi je pielęgnuje jest głupotą. Wystarczy czytać Biblie i samemu wyciągać wnioski. Jeżeli ktoś jest dalej w analizie Biblii, to można czerpać od niego wiedzę, ponieważ przyspiesza to poznanie prawdy. Jednak wcześniej należy taką osobę zweryfikować.”

  Mógłbyś się wiele ode mnie nauczyć w temacie Pawła, bo z pewnością jestem dalej w analizie Biblii i w bardzo szczegółowy sposób opisałem jaką rolę odegrał Paweł dla Watykanu.
  Uważasz się za człowieka nie mającego nic wspólnego z Watykanem, a tymczasem poprzez fakt, że nie wiesz kim był Paweł, nieświadomie jesteś w ich sekcie.

  To tyle, pozdrawiam

 • Genituram on 9 listopada 2015

  Robert, nie obraź się, ale twierdzenie, że „wszystko co mówisz powinno być poparte Biblią, w przeciwnym razie jest kłamstwem” to efekt – tylko i wyłącznie – twojej wiary. Oczywiście, masz do niej prawo, ale to tylko wiara. To, że w ty w coś wierzysz, nie oznacza, że jest to faktem.

  Fakty to informacje mające znamiona uniwersalności i mogące być potwierdzone niezależnie od osobistej wiary. Traktowanie Biblii jako „dowodu” na cokolwiek, jest właśnie nielogiczne. Więcej nawet – to kompletna pomyłka.

  Faktem natomiast jest to, że Biblia została napisana przez ludzi (nawet w tytułach poszczególnych jej częściach jest to zaznaczone, więc nie wiem dlaczego to nie jest dla wszystkich oczywiste). A że niektórzy z autorów byli przekonani o tym, że to Duch Święty im wszystko podyktował – to już jest osobista wiara. Niekoniecznie prawda – zwyczajne subiektywne przekonanie. Nawet w dzisiejszych czasach mamy mnóstwo ludzi piszących książki rzekomo podyktowane przez „duchowe” istoty. Czym się oni różnią od autorów Biblii?

 • Robert on 9 listopada 2015

  @Genituram

  Jeżeli nie mamy dyskutować na podstawie Biblii, to jaki ma sens wiara?
  Skąd wiesz, które informacje są prawdziwe, a które nie?
  Skąd wiesz komu ufać, a komu nie?

  Nie interesuje mnie filozofia, ani nauki ludzkie.
  To zostawiam religiantom i ateistą.

  Co do Biblii to nie zgadzam się.
  Można w dość łatwo sprawdzić tłumaczenie wersetów.
  Jest Biblia Septuaginta.
  Natomiast, kiedy podważasz wiarygodność Biblii jako dzieła Boga, to znaczy, że nie wierzysz.
  Szanuję twoje poglądy, ale jesteś ateistą, czy chcesz czy nie.

  Do swojego życia i zawodu wybierasz te informacje, które są dla ciebie wygodne.

 • Robert on 9 listopada 2015

  @Ireneusz

  Rozumiem twoje intencje, jednak nie zmieniam Biblii, którą cytuję.
  To jest Biblia warszawsko-praska.
  Ludzie posługują się głównie tysiąclatką i warszawsko-praską, dlatego ja również je cytuję.

  Te mocne słowa Chrystusa wyjaśniłem pod cytatem.
  Tu nie ma szoku i nie należy usprawiedliwiać samego Chrystusa, tylko zrozumieć sens wypowiedzi.

  Jeżeli ktoś wybierze rodzinę, która narzuca błędną wiarę, tylko dlatego, że boi się otoczenia, to odrzuca prawdę i Boga.
  Dlatego trzeba mieć w nienawiści ich czyny, aby przeciwstawić się i iść swoją drogą.

  Biblia wiele razy mówi, aby brzydzić się, nienawidzić czyny człowieka.
  Kochać i szanować należy każdą osobę, tym bardziej rodziców.

 • Robert on 9 listopada 2015

  @Brain Breaker

  Dla osób, które znają Biblie napisałem w nawiasie Judejczycy.
  Dla osób, które nie znają, nie ma to znaczenia. To jest wiedza dla zaawansowanych.
  My tu rozmawiamy o satanizmie Piotra.
  Znacznie wyższy kaliber.

  Chrystus był Judejczykiem lub Nazarejczykiem.
  Mówiąc o żydach miał na myśli faryzeuszy i saduceuszy. Zresztą, prawdopodobnie „żyd” jest błędnym tłumaczeniem. Należałoby sprawdzić, czy w każdym wersecie.
  Wielu z pokolenia 12 zostało przez te religie okłamanych.
  Dlatego Chrystus przyszedł z nauką do swojego pokolenia.

  Piszesz:
  „Piotr i Paweł się nienawidzili, czego ślady zostały w „nowym testamencie” (KŁAMSTWO – R.B.). Krk aby to zatuszować połączyli ich w parę nierozłączków i zrobili im nawet święto tego samego dnia.
  Dlaczego mamy utarte powiedzenie „Piotr i Paweł”? Jest nawet taki sklep „Piotr i Paweł”.
  To, że ludzie kojarzą ze sobą te 2 postacie jako zgodne, to tylko i wyłącznie robota Watykanu, który wyprał nam mózgi. Rzeczywistość była zupełnie inna, ale oni są specami od manipulowania historią.

  Ręce opadają.
  Co ty wypisujesz….?
  Jeżeli chcesz dyskutować, to popieraj swoje filozofie wersetami.
  Nie lubię kłamstwa, a właśnie to robisz:

  2 Piotra 3:15-16
  „Ceńcie sobie bardzo wielkoduszność Pana, jak to napisał, z właściwą sobie mądrością Bożą, umiłowany brat nasz Paweł w liście skierowanym do was. (16) oraz w pozostałych swoich listach zajmujących się tą sprawą. Są tam – przyznać trzeba – również rzeczy trudne do zrozumienia. Ludzie niedostatecznie przygotowani i nie utwierdzeni w wierze, pojmując je – podobnie zresztą jak inne pisma – w sposób niewłaściwy, tym samym ściągają na siebie wieczną zagładę”.

  Gdzie tu masz jakąś nienawiść?
  Piotr szanował Pawła i dał temu wyraz w powyższym wersecie.

  Przykro mi, ale nie podałeś żadnego prawdziwego argumentu biblijnego, że Paweł jest satanistą.
  Znam waszą sektę i niestety, ale bazujecie na własnej filozofii nie mającej nic wspólnego z Biblią.
  Wyrzucacie z Biblii księgi według fałszywej opinii.
  Ty mówisz, że Paweł nienawidził się z Piotrem, a ja ci podaję werset, z którego wynika szacunek Piotra do Pawła.

  Nie znałeś tego wersetu?

  Chcecie podważyć Biblie, a na końcu Chrystusa.
  To jest droga do satanizmu.

 • Roman on 9 listopada 2015

  Robert napisz mi czy się z tym zgadzasz;
  1. Bóg jest doskonały i nieomylny nigdy nie popełnia błędów.
  2.Prawo nadane od Boga przez Mojżesza też jest doskonałe.
  3.Jezus nigdzie nie zmienił Prawa Bożego, bo w przeciwnym razie byłby fałszywym prorokiem.
  Szczególnie ciekawi mnie Twoja odpowiedź na trzecie pytanie, dobrze się zastanów, zanim jak większość ludzi na świecie zaczniesz ulegać szatańskiej manipulacji i usprawiedliwiać zmiany w doskonałym Prawie Bożym, bo właśnie tym a niczym innym jest próba poprawiania Boga.

 • Robert on 10 listopada 2015

  Trzeci punkt mnie trochę rozbawił.
  Pytasz, ale od razu grozisz :)

  Ale do rzeczy:

  1 – Tak, Bóg jest nieomylny.

  2 – Prawo Mojżeszowe jest sprawą bardziej skomplikowaną.

  Należy go rozpatrywać pod kątem trzech zdarzeń:
  – prawo Boże dane Mojżeszowi,
  – prawo mojżeszowe nie zawsze zgodne z wolą Boga, które Mojżesz dostosowywał do krnąbrnego narodu,
  – prawo ustanowione/zmienione przez sektę odstępczych faryzeuszy.

  Zapraszam do tego artykułu, w którym podaje przykłady:
  https://zastopujczas.pl/biblia/czy-dzisiaj-obowiazuje-nas-prawo-mojzeszowe

  3 – Chrystus nigdy nie zmienił prawa Bożego.
  Zapewne twoje wnioski są błędne, ponieważ nie zbadałeś czym dokładnie było prawo mojżeszowe.
  Kiedy Chrystus się pojawił na ziemi prawo mojżeszowe było atrapą, tego co przekazali aniołowie Mojżeszowi.

  Dlatego Chrystus zniósł to prawo i ujawnił całkiem nowe opisane w Nowym Testamencie.
  Ale to nie była zmiana, tylko kontynuacja, tego co Bóg dał na samym początku stworzenia człowieka.

 • Roman on 11 listopada 2015

  Diabeł tkwi w szczegółach Robercie.
  Doprecyzujmy abyśmy się dobrze rozumieli. Pisząc Prawo Mojżeszowe mam na myśli prawo znajdujące się w Stary Testamencie w V księdze Mojżeszowej gdzie jest ono całe powtórzone.
  Teraz tak pokaż mi w tym prawie konkretne przepisy które;

  – Mojżesz dostosowywał do krnąbrnego narodu,
  – prawo ustanowione/zmienione przez sektę odstępczych faryzeuszy.

  Czy w Starym Testamencie mamy już Prawo ustanowione przez odstępczych faryzeuszy? Pokaż przykłady.

  Żebyśmy się dobrze rozumieli mi nie zależy na tym abym miał rację, zależy mi na Prawdzie jeśli ty ją logicznie mi przedstawisz to nie wykluczam weryfikacji poglądów.

  Tylko musimy wszystko rozpatrywać z poziomu doskonałości Boga co do której obaj nie mamy wątpliwości.

  Dlatego Chrystus zniósł to prawo i ujawnił całkiem nowe opisane w Nowym Testamencie.
  Ale to nie była zmiana, tylko kontynuacja, tego co Bóg dał na samym początku stworzenia człowieka.

  Robert nie obraź się brak logiki w tych dwóch zdaniach;
  Chrystus zniósł prawo, ujawnił nowe nie zmienił tylko kontynuował. To po co zniósł jak nie zmienił?

  Nie wiem pewnie też to znasz ulubione słowo szatana „ale” .

  Pozdrawiam Cię

 • Roman on 11 listopada 2015

  Jestem właśnie po przeczytaniu Twojego artykułu, i już wiem że na dzień dzisiejszy mamy dużą rozbieżność;

  Ja uważam iż Bóg jest doskonały i dał doskonałe prawo w V księdze Mojżeszowej.
  Ty uważasz że Bóg jest doskonały a prawo z V księgi Mojżeszowej jest skażone przez faryzeuszy.

  Przynajmniej widzę gdzie jest rozbieżność, niestety Twoje argumenty mnie nie przekonują, sam wiele czasu spędziłem właśnie na tym aby zrozumieć jak Bóg mógł dać takie prawo aby kamienować i zabijać ludzi za łamanie prawa i doszedłem do wniosku iż Bóg chciał niszczyć zło już od razu w zarodku.
  Popatrz co mamy teraz wszechobecną tolerancję na wszelkiego rodzaju dewiacje, a gdzie jest przyczyna tego brak przestrzegania Prawa Bożego niszczącego zło w zarodku.

  Te dwa przykłady które w linku podałeś właśnie są mistrzostwem manipulacji i łamaniem Prawa Bożego.
  Super to zauważyłeś bo to są chyba jedne z pierwszych i nie ostatnich niestety półprawd i manipulacji w Nowym Testamencie, ale nie rozpędzajmy się za daleko aby nie zrobić między nami zbyt dużej przepaści.

  Teraz nie mam czasu, jak znajdę tylko chwilę napiszę Ci dokładnie jak ja to rozumiem odnośnie Józefa i Mari oraz tej kobiety której nie potępił Chrystus.

  Pozdrawiam

 • Robert on 11 listopada 2015

  1 – Roman, przeinterpretowałeś moje słowa.

  Ja nigdzie nie napisałem, że V księga jest skażona…

  Zagalopowałeś się…

  2 – Przykro mi, ale sam musisz odrobić lekcje. Weź do ręki Biblie i czytaj cały kontekst wersetów, które podałem w tym artykule – https://zastopujczas.pl/biblia/czy-dzisiaj-obowiazuje-nas-prawo-mojzeszowe

  To są niuanse, które musisz sam zrozumieć, jak w tej wypowiedzi Chrystusa:
  Mateusza 19:8
  “Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było”.

  Mojżesz pozwalał na rozwody z różnych powodów, ale to nie było prawo dane od początku.
  Czyli pierwsze prawo dane Mojżeszowi przez anioły, różniło się od stosowanego później. Było ono zgodne z wolą Bożą, ale odmienne od pierwszego. Dotyczyło głównie Izraela, który był nieposłuszny Bogu. Dlatego Mojżesz zmieniał prawo.

  Kolejny werset opisujący działalność Sanhedrynu za czasów Babilonu:

  Ezechiela 8:10-13
  „Wszedłem i zacząłem patrzeć: oto bezbożne obrzydliwości i wizerunki pochodzące od domu Izraela, narysowane były wokół na ścianach, i siedemdziesięciu mężów, przedstawicieli starszyzny domu Izraela. W środku przed nimi stał Jezoniasz, syn Safana. Każdy trzymał w ręku swoją kadzielnicę. Unosił się dym kadzidlany. Zapytał mnie: Synu człowieczy, czy widziałeś, co robią starsi domu Izraela? Każdy z nich czyni to samo w swojej ukrytej izbie. Bo mówią sobie: Pan nie patrzy. Pan opuścił ten kraj. Ale zobaczysz nieprawości jeszcze większe przez nich popełniane”.

  Sanhedryn był wybrany przez Mojżesza jako ciało doradcze. Biblia pisze, że odeszli od Boga.

  Dlatego Chrystus mówi „wasze prawo”. Było to prawo Faryzeuszy i Saduceuszy oparte na prawie Mojżeszowym, ale zmienione przez te religii. Ich zasady możemy poznać czytając Talmud.
  Jana 8:17
  “Także w waszym Prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe”.

  Do tego dochodzą przykłady „łamania” prawa żydowskiego przez Chrystusa. On przyszedł między innymi go znieść.
  Wcześniej nie było do pomyślenia, aby ktokolwiek mógł nie pozwolić ukamienować cudzołożnicy.
  Chrystus tego zabronił, przeciwstawiając się zmienionemu prawu Mojżeszowemu.

  Tak samo Józef.
  Według jego wiedzy, Maryja została zapłodniona. Mógł domyśleć się, że go zdradziła. Za to należało się ukamienowanie, czyli śmierć.
  Dopóki mu anioł nie przekazał informacji, że nic takiego się nie stało, dopóty Józef chciał Maryję odprawić.
  Według obowiązującego wtedy prawa, powinie przeprowadzić śledztwo i ukarać winnych.
  Nie zrobił tego.
  Zrozumiał o co chodzi, dopiero, kiedy mu anioł wyjaśnił.

 • Roman on 11 listopada 2015

  Ok Robert widzę że w tej kwestii się nie zrozumiemy.

  Sugerujesz abym się lepiej zapoznał z Biblią, tylko że sam masz różne interpretacje tych samych sytuacji.

  Twierdzisz że V księga Mojżeszowa nie jest skażona, a zarazem dopuszczasz (brak ukamieniowania cudzołożnicy, zapłodnienie Marii) dwa wyjątki które są zaprzeczeniem tego prawa, prawa od Boga który jest naszym zdaniem doskonały.
  Nie rozumiem tego, to się nawzajem wyklucza, a nie że to są niuanse które musze zrozumieć.

  To Ty musisz zrozumieć że takimi niuansami podważasz Boże Prawo które najpierw uznajesz za nieskażone V księga Mojżeszowa.

  Przecież ja tutaj nie opieram się na moich interpretacjach tylko jasno pisze w Prawie Bożym że za cudzołóstwo należy się ukamieniowanie. Czyli Twoim zadnie Chrystus jako syn Boży ma prawo zmienić Prawo Boga swego Ojca. Czyli Bóg nie jest doskonały i też musi naprawiać swoje błędy.

  Przeczysz sam sobie i tego nie widzisz, dziwi mnie to.

 • Robert on 11 listopada 2015

  Roman o co ty się sprzeczasz?

  1 – Bóg dał prawa Mojżeszowi – jednym z nich było kamieniowanie nierządnic.

  2 – Przyszedł Chrystus i to zmienił.

  Co tobie albo mi do tego?

 • Roman on 19 listopada 2015

  Dobrze Robert zauważyłeś „zmienił” bo najpierw Bóg Ojciec się pomylił i to świadczy o tym iż Bóg jest doskonały (ironia).
  Naprawdę nie widzisz w tym sprzeczności.

 • Robert on 19 listopada 2015

  Nie nam oceniać Boga.
  Najpierw trzeba Go zrozumieć oraz pojąć, że prawo mojżeszowe było zmieniane pod grzeszny lud izraelski.
  Od początku tak nie było.

 • Roman on 22 listopada 2015

  Ja nie oceniam Boga, tylko składam logicznie fakty i nie pozwalam aby ktokolwiek fałszował jego obraz.

  Bo jak można zmienić doskonałość, jeśli nie będziemy mieli podstawowych niezmiennych fundamentów, to szatan zawsze swoją pokrętną logiką znajdzie miejsce gdzie nas zaatakuje i niby w logiczny sposób wytłumaczy że najpierw Bóg pozwala niszczyć grzech w zarodku, a następnie już nie, zmienia to i pozwala się grzechowi rozmnażać do monstrualnych wielkości jakie mamy w dzisiejszych czasach.

  Bóg owszem pozwala na dzisiejsze panoszenie się szatańskiej ideologii, tylko dlatego iż sam tak powiedział w swoim Prawie jeśli go będziemy przestrzegać to będziemy mieli błogosławieństwo jeśli natomiast nie będziemy przestrzegać Prawa to będzie przekleństwo które dziś na naszych oczach się realizuje.

  Jest to proste do zrozumienia i wynika bezpośrednio z Prawa Starego Testamentu bez pośrednich i nielogicznych interpretacji które to szatan chce nam przedstawiać.

  Więc nasza rozbieżność Robert sprowadza się tylko do tego czy Bóg zmienia swoje zasady dla ludzi.

  Ja uważam iż nie zmienia ich, oczywiście że od początku tak nie było, bo w raju panowały by zupełnie inne zasady, jednak po posłuchaniu szatana i opuszczeniu raju, Bóg ustanawia Prawo które przekazał przez Mojżesza i ono obowiązuje niezmiennie do dziś.

  I tutaj się zgadzamy iż „Od początku tak nie było”

  Robert nie tyle zależy mi aby Cię przekonać do mojego sposobu myślenia, co na tym aby przez nasze ścieranie się wyszła Prawda Boża.

  Pozdrawiam Cię i dziękuje bo ta Twoja strona internetowa to kawał bardzo dobrej i ciężkiej pracy.

 • Jeru on 22 listopada 2015

  Jeden z przedmówców napisał tak: „Fakt jest faktem, że już od czasów wygnania Izraelitów (a później Judejczyków) z ziemi obiecanej, ich przywództwo zbratało się z diabłem i czczono go potajemnie nawet w świątyni, o czym dowiadujemy się z księgi Ezechiela.” I chciałem wskazać na sprzeczność jego twierdzenia z faktami.

  Judejczycy zostali przez Boga oddani w niewolę Babiblońksą właśnie za uprawianie nierządu z innymi bogami. Można przypuszczać, że jedyny taki wyidealizowany okres monoteizmu Izraela był za czasów Dawida, ale tylko z powodu biblijnej idealizacji tego władcy, bo faktem jest, że pradawną, zamierzchłą tradycją przodków tego narodu było wielobóstwo.

  Czasy sedziów to ciągłe odpadanie do monokultu Jahwe. Być może można powiedzieć, że istniał on za czasów Jouzego, ale to znowu idealizacja, bo jak twierdzi Szczepan przed Sanhedrynem już w trakcie wędrówki przez pustynie Naród nosił Gwiazdę Remfana i czcił Złotego Cielaka.

  Jak będziemy się cofać w czasie to zrobi się jeszcze ciemniej, bo historia opisana w Piśmie patriarchóœ to morderstwa i rozpusta najgorszego gatunku w biały dzień! Żona Jakuba przechowuje bożki domowe Labana. Jakub każe zakopać bożki przed wejściem do Ziemi. Wnuosek? Cały czas są obecne pośród nich bożki i bogowie. Oni nie są monoteistami ale MONOLATRYSTAMI i to na krótkie chwile. W sumie czym my się od niech różnimy?

 • Robert on 22 listopada 2015

  Zgadzam się Roman.
  Prawda najważniejsza.

  Dziękuję za dyskusję i miłe słowa.
  Pozdrawiam :)

 • Mateusz on 2 grudnia 2015

  Gdybać i przypuszczać można cały czas. A moze Bóg widząc że to lud o twardym karku rozszerzał swoje prawo i dawał im ustępstwa. Dawał im naoczne cuda wyprowadził z egiptu a oni nadal szemrali. Skoro ich miłował przekazał prawo Mojżeszowi a on je spisał.
  Trudno pisać na temat wiary i mam nadzieje Robert że to co piszesz to prawda. Widze że troche znasz Pismo ale jest tam wątek że jezeli żle nauczasz bliżniego zwodzisz go to bedzie za to surowa kara. Mam nadzieje że tez to uwzględniłes.
  „Wielu bowiem domysły ich w błąd wprowadziły
  i o złe przypuszczenia potknęły się ich rozumy”
  Czasem lepiej mniej mówić lub pisać bo co jeżeli twoje przekonanie nie jest prawdziwe i doprowadzi do zguby człowieka oddalenia od Boga jezeli uzna je za prawdziwe?
  Ale pewnie o tym pamietasz i jestes ostrożny

 • Robert on 2 grudnia 2015

  Mateusz, proszę cię…
  Jeżeli piszę nieprawdę to udowodnij mi to na podstawie Biblii, zamiast wypisywać takie słowa…

 • Mateusz on 2 grudnia 2015

  Ale ja nie mowie ze to kłamstwo tylko mam nadzieje że jesteś pewny prawdy. Wiele razy jest wspomniane że lepiej nic nie mówić jeżeli to co głosisz okazałoby sie kłamstwem. Kara za głoszenie fałszywych nauk ma być duża i to tez jest w Piśmie. Ale masz to na uwadze

 • Majron on 6 grudnia 2015

  Dla mnie osobiście to wszystko jest w Kościele Katolickim i nie patrzę na to jako organizację i nie chodzę do Kościoła, aby słuchać i ślepo wierzyć księdzu, ale aby spotkać Żywego Boga i móc się karmić Jego Ciałem i Jego Krwią. Te wszystkie sakramenty mają dla mnie sens i realne działanie, trzeba tylko zawierzyć się Bogu i Jemu to wszystko ofiarować, bo to nie ksiądz działa ale właśnie Jezus i Jego uzdrawiająca moc.
  Nikomu niczego nie zarzucam, każdy wierzy w to co uważa za słuszne, ale prawda jest taka, że Bóg jest niepojęty i nigdy nie ogarniemy Go rozumem. Dlatego bez łaski Ducha Świętego i woli Bożej zrozumienie Biblii jest niemożliwe, a interpretacja jest inna jak każdy z nas jest inny. Nie wiem jak było naprawdę kilkadziesiąt wieków wstecz i co było między Piotrem a Pawłem, ale ludzie za ich wstawiennictwem otrzymują łaski, doznają uzdrowień i opisują to w niezliczonych świadectwach. Dla mnie osoby w sposób szczególny dotknięte mocą Bożą i misja, odciskają we mnie piętno, które kieruje mnie na Boga i Jego Miłosierdzie. Tak jak to jest w przypadku Świętej Faustyny, którą Jezus powołał z misją wydawałoby się niewykonalną i niemożliwą. Jest dla mnie potwierdzeniem słów Biblii, „dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego” Nie wiem jaki jest Twój stostunek do tego typu objawień i ogłaszania świętych w KK, ale dla mnie jest to potwierdzenie obecności Bożej i jego realnej obecności w każdej chwilii w życiu każdego z nas.

 • Robert on 6 grudnia 2015

  @Majron, Leszek

  Polecam pisać pod jedną osobą.
  1 – Zastanów się czy Bóg mieszka w jakimkolwiek budynku?
  Jeżeli KK działa przeciwko prawom Bożym, to jest to prawdziwa religia?
  Postudiuj trochę bałwochwalstwo – https://zastopujczas.pl/biblia/dlaczego-tak-trudno-uwierzyc/

  2 – Czy znasz ten werset?
  Dzieje 17:11
  „Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest”.

  Tutaj jest pochwała żydów, którzy usłyszawszy inną prawdę, zaczęli sprawdzać ją w Pismach.
  Mówienie, że zrozumienie Biblii jest niemożliwe, to łatwe usprawiedliwianie swoich błędów. To wygoda i lenistwo.
  Zamiast narzekać, weź Biblie do ręki i czytaj, proś Boga o zrozumienie.

  Wtedy sam odpowiesz na wiele pytań.

 • Andrzej on 7 lutego 2016

  Jeżeli myśli Pan że nie ma prawdziwej religii to na jakiej podstawie twierdzi ,że Pana religia jest prawdziwa?Mówi Pan tak rozumując ,że nie ma prawdy obiektywnej jest jedynie moja prawda ,zaraz znajdzie sie 100000000 takich Robertów, i oni też bedą mówić o swojej prawdzie i co im Pan powie?,beda należeć do Pana ”koscioła” o ile będą się z Panem zgadzać?To jest relatywizm,modernizm.Wierzy Pan w Jezusa ,a porzucił Kościół który On założył?Co jest dla Pana obiektywnym stanem przynalezniści do Chrystusa?Pańska interpretacja Pisma -TO ROBI KAŻDY PROTESTANT! CZYTAŁ PAN— MATEUSZ 16,18-19; 18,17-18 ;28,18-20. Papieże pisali ,św Augustyn-kto porzuca JEDNĄ prawdę wiary ,stracił całą wiarę.Bóg jest nieomylny, niepodzielny.Nie można powiedziec: tu Bogu wierze ,a tu Mu nie wierzę,co konsekwentnie logicznie oznacza tu mówi prawdę ,a tu kłamie.Odrzucając KK odrzuca sie Chrystusa.Zanim Pan się pojawił Kosciół był i trwał ,miliony umierało za wiarę ,żeby Pan trzymał teraz biblie w rękach.Proszę uważać ,bo już pojawił się taki jeden co powiedział ,że Kościłół sie myli, i teraz ja wam powiem prawdę,zna go Pan to Luter.

 • Robert on 7 lutego 2016

  Ja nie należę do żadnej religii, bo nie spotkałem takiej, która byłaby oparta na naukach Chrystusa i apostołów.

  KK ma całą masę wierzeń sprzecznych z Biblią.

  Nie ma sensu rozmawiać na temat KK, porozmawiajmy o ich doktrynach.

  Dlaczego w KK istnieje bałwochwalstwo?
  Proszę podać choć jeden werset biblijny, w którym apostołowie, Chrystus modli się przy pomocy krzyża, obrazów figurek.
  Choć Jeden…

 • Andrzej on 7 lutego 2016

  No tak, jest Pan wyrocznią,KK wg Pana nie jest Kościołem Chrystusowym? Jak Pan rozumie te fragmenty -Mt 16,18 ;1 Tym 3, 15.
  A ten fragment-J 16,7-14 (odnośnie ”całej masy wierzeń sprzecznych z Biblia).Dla Pana ostatni werset Apokalipsy jest wszystkim co Bóg objawił w Kościele?

  Teraz bałwochwalstwo ,proszę najpierw podać definicję bałwochwalstwa jak pan to rozumie?Czy Pan jest ”świadkiem jehowy”? bo to jest typowa fałszywa teza tej sekty.

 • Robert on 7 lutego 2016

  Bardzo proszę konkretnie napisać.
  Podać wersety, w których Chrystus, apostołowie czy inni wyznawcy Boga modlili się poprzez obrazy.
  Bez filozofii i zbędnych tematów.

  Bałwochwalstwo to oddawanie czci Bogu i Chrystusowi poprzez obrazy, różańce, krzyże, posągi itd.

  Jeżeli KK działa zgodnie z Biblią to powinien pan znaleźć całą masę takich wersetów.
  Zapraszam do rzeczowej rozmowy.
  Bez ściemniania.
  Tylko Biblia i prawda.

 • Andrzej on 7 lutego 2016

  Widzi pan to nie jest definicja bałwochwalstwa ,sama etymologia słowa powinna pana naprowadzić na prawidłowe rozumienie bałwochwalstwa-ODDAWANIA BOSKIEJ CZCI STWORZENIU, wytworom rąk ludzkich przedstawiających stworzenie potocznie nazywanych bałwanami Dz Ap 15 20 i 29.
  Oddawanie czci Bogu Ojcu ,Jezusowi przez ikonę ,Krzyż nie jest bałwochwalstwem bo nasza cześć przez ten znak prawidłowo kierowana jest do Stwórcy ,a nie stworzenia. Św .Paweł co mówi w innym miejscu?ci którzy bożkom oddają cześć demonom oddają to jest bałwochwalstwo.
  Po ukochanych zmarłych jak zostają pamiątki ludzie je wyrzucają?wspomina pan zdjecie czy osobe na zdjęciu?A po Jezusie,miejsca gdzie przebywał, narzedzia meki,całun ,chusta,to nic ma nie znaczyć?Jakie to bałwochwalstwo, kiedy modlę sie do Jezusa na miejscu gdzie kiedys fizycznie był,modlę sie do Niego na Golgocie,modle się do Niego patrząc na jego Najświętsze Oblicze w ikonie.Oczywiście mogę modlic się do Niego mając zamkniete oczy,nie patrząc na nic.Jak bym wyrzeźbił cielca i nazwał go Synem Bożym wtedy to by było bałwochwalstwem!Pan nie rozumie znaczenia znaków,nie czci sie znaku tylko Boga w znaku. Jezus jest obrazem Ojca ,ma postać ,twarz widzieli Go,dotykali,św Weronice pozostawił swoje odbicie, św Fałstynie nakazał siebie namalować.,nie modlimy się do obrazka tylko do Jezusa na obrazku.
  A co z Sakramentami?Tak pan ceni Biblię,jest konkretny opis wieczerzy, co sie działo w wieczerniku? .jak pan traktuje Najświetszy Sakrament,czy dla pana nie ma tam
  Pana Jezusa?

 • Robert on 7 lutego 2016

  Pytanie nie jest, czy pan modli się do zdjęcia, chusty?
  jeżeli tak, to jest to bałwochwalstwo.

  Proszę tak mówi Biblia:

  Księga Powtórzonego Prawa 4:12-16
  „12I przemówił do was Pan Bóg wasz spośród ognia…15Baczcie pilnie – skoro nie widzieliście żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Pan spośród ognia na Horebie, 16abyście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety…”.

  Księga Powtórzonego Prawa 27:15
  „Przeklęty każdy kto wykona posąg rzeźbiony lub z lanego metalu – rzecz obrzydliwą dla Pana dzieło rąk rzemieślnika i postawi w miejscu ukrytym. A w odpowiedzi cały lud powie Amen”.

  1 – Nie wolno modlić się do rzeźby przedstawiającej mężczyznę czy kobietę.
  A co robię katolicy?
  Modlą się do krzyża.

  Mało tego, Bóg mówi, że taka osoba jest przeklęta, która modli się do posągów.
  A co robią katolicy?

 • Andrzej on 7 lutego 2016

  Nie przeczytał pan ze zrozumieniem mojej odpowiedzi,nie spotykamy sie na płaszczyźnie argumentów.Pan sobie ja sobie.
  Czy widzi pan różnicę między tym ,że ktoś się modli do obrazu Jezusa i ktoś się modli do Jezusa przedstawionego na obrazie?Widzi pan różnicę?

  Dalej, sytuacja Starego Testamentu jest taka-nikt Boga nie widział,ostrzeżenie aby nie robić podobizn jest słuszna. Gdy objawił się Pan Jezus ,ówcześni Go widzieli, zobaczyli Boga pod postacią człowieka Flp 2,5-11.Po zmartwychwstaniu ,wniebowstapieniu ,czy sądzi pan że ludzie nie pytali jak wyglądał Jezus?Pan Jezus pozostawił swoje odbicie twarzy na chuście z Manopello ,malowano wizerunki z Jezusem wieszano w świątyniach ,domachJest pan w błędzie to nie bałwochwalstwo modlic sie do Jezusa wiszącego na krzyżu,to normalna konsekwencja obecności widzialnego Syna Bożego od Betlejem przez górę wniebowstąpienia , po prywatne objawienia Pana Jezusa aż po nasze czasy uznane przez Kościół.

 • Robert on 7 lutego 2016

  Skoro wersety biblijne nie przekonują pana, to nie mam argumentów.
  Polecam zakończyć dyskusje.

  Na zakończenie dodam refleksje.
  Chusta jest wielkim oszustem. Przedstawia przystojnego mężczyznę z długimi włosami.
  A Biblia mówi całkiem co innego.
  Ale to zapewne Pan wie.

  Proszę nie stosować filozofii.
  Pisze pan: „Czy widzi pan różnicę między tym ,że ktoś się modli do obrazu Jezusa i ktoś się modli do Jezusa przedstawionego na obrazie?Widzi pan różnicę?”.
  Proszę pisać poważne rzeczy.
  Filozofie zostawmy filozofom.

  Niech pan da te wersety dziecku do przeczytania i niech powie swoimi słowami co one oznaczają.
  Jeżeli pan się nie zgadza z tym co Biblia mówi, to nie mam argumentów.

  Izajasza 44:9-20
  „9 Wszyscy rzeźbiarze bożków są niczym; dzieła ich ulubione na nic się nie zdadzą; ich czciciele sami nie widzą ani nie zdają sobie sprawy, że się okrywają hańbą. 10 Kto rzeźbi bożka i odlewa posąg, żeby nie mieć korzyści ? 11 Oto wszyscy czciciele tego bożka zawstydzą się; jego wykonawcy sami są ludźmi. Wszyscy oni niechaj się zbiorą i niech staną! Razem się przestraszą i wstydem okryją.
  15 ………z reszty wykonuje boga, przed którym pada na twarz, tworzy rzeźbę, przed którą wybija pokłony 17robi swego boga, bożyszcze swoje, któremu oddaje pokłon i przed którym pada na twarz, i modli się, mówiąc: „Ratuj mnie, boś ty bogiem moim!” 18 [Tacy] nie mają świadomości ani zrozumienia, gdyż [mgłą] przesłonięte są ich oczy, tak iż nie widzą, i serca ich, tak iż nie rozumieją. 19Taki się nie zastanawia; nie ma wiedzy ani zrozumienia, żeby sobie powiedzieć: „Jedną połowę spaliłem w ogniu, nawet chleb upiekłem na rozżarzonych węglach, i upiekłem mięso, które zajadam, a z reszty zrobię rzecz obrzydliwą. Będę oddawał pokłon kawałkowi drzewa”.

  Rzymian 1:22-23 (bwp)
  „I tak podając się za mądrych, stali się głupimi. Majestat nieprzemijającego Boga zamienili na obrazy przedstawiające zniszczalnego człowieka, ptaki, zwierzęta czworonożne i płazy”.

  Bóg nazywa osoby modlące się przez obrazy do Boga – głupcami.

  życzę otwartego umysłu, bo tu nie ma filozofii.
  Wystarczy czytać i nie interpretować samemu.
  Niech pan czyta to co jest, a nie stosuje filozofii.

 • Andrzej on 9 lutego 2016

  Filozofia służy w poznaniu ,rozumieniu rzeczywistości,jest niezbędna wszędzie tam gdzie potrzebny jest rozum ,filozofia jest narzedziem dla rozumu w poznaniu prawdy .NIE WYSTARCZY CZYTAC BIBLIĘ JESZCZE TRZEBA PRAWIDŁOWO TO ZROZUMIEĆ TU FILOZOFIA JEST NIEZBĘDNA ,BO TYLKO ONA NAKREŚLIŁA PRAWIDŁOWE ZASADY MYŚLENIA tym samym filozofia jest na służbie teologii ,biblistyki.Proszę się nie obrazić ,ale widać ,że ma pan braki w rozumieniu pojeć,nie bierze pan pod uwage kontekstu, Stosuje pan wersety ST na nową sytuację NT.
  Proszę zauważyć cytuje pan Rz1,22-23 i pisze pan ”Bóg nazywa osoby modlące sie przez obrazy do Boga-głupcami.
  Otóż nie,oni nie modlili sie przez te obrazy do prawdziwego Boga,bo te obrazy nie przedstawiały prawdziwego Boga tylko różne przedstawienia stworzeń- bożki. Taki wniosek pan powinien napisać-Bóg nazywa osoby modlące sie do obrazów głupcami.

  Widać że jest pan zaangażowany ,to dobrze, ale pan popełnia samowolkę ,a św Piotr pisze że Pismo nie jest do prywatnego tłumaczenia .Jest taka encyklika Piusa XII-DIVINO AFFLANTE SPIRITU-o właściwym rozwoju studiów biblijnych. Prosze ja znaleść i przeczytać.A tak w ogóle jak prawdziwie miłuje pan Pana Jezusa i nosi w sobie ziarno prawdy Bóg zaprowadzi pana na łono KK.prosze dac sie Jemu prowadzić, stawiam dobre wino ,że tak sie stanie.Poswięcam pana Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

 • Robert on 10 lutego 2016

  Wypisałem kilka wersetów, które jednoznacznie wskazują na odstępstwo KK.
  Nie komentujesz ich, bo nie jesteś w stanie im zaprzeczyć, za to wolisz skupić się na filozofii i mojej osobie.

  Zawsze używacie ten sam sbosób argumentacji.

  Kto nie może zaprzeczyć Biblii i nie ma otwartego umysłu szuka zastępczych tematów.

  Tu sprawa jest prosta i nie podlega dyskusji.

  KK zbłądził – NIE WOLNO modlić się przy udziale obrazów, krzyży, medalików itd.

  Nie polecam czytać encykliki, tylko ze zrozumieniem Biblie.

  Chyba nie sądzisz, że książka papieża jest ważniejsza od Bibli?

 • niewierny tomek on 16 maja 2016

  CHRZEŚCIJANIN, JAK KAŻDY INNY CZŁOWIEK , POTRZEBUJE WIEDZY I JESZCZE RAZ WIEDZY!!!!! Cała dzisiejsza religia i wiara, to tylko bałwochwalcze obrządki……
  Religia – RELIGARE po łacinie, co oznacza ” ponowne połączenie” , powrót do żródła” . Czyli do STWÓRCY!!!!!

 • Tomasz on 12 stycznia 2017

  Panie Robercie a czy niechodzenie do kościoła jest grzechem?, jak rozumieć przykazanie ” Dień Święty Święć”
  Pozdrawiam

 • Robert on 12 stycznia 2017

  Chrześcijanin powinien codziennie czytać Biblie a nie tylko od święta, dzięki temu będzie wiedział, która religia jest prawdziwa i jakie prawa należy spełniać.
  Druga sprawa, to wybór dnia, w którym możemy więcej czasu poświęcić na: odpoczynek, czytanie Biblii, przemyślenia, podsumowanie własnych działań/decyzji.
  Z natury jest to niedziela, ponieważ wtedy najwięcej ludzi ma wolny dzień.

  KK ma wiele doktryn, które Bóg potępia, jak modlenie się do obrazów, dlatego chodzenie do kościoła katolickiego i kłanianie się obrazom/bałwanom jest to czego Bóg zabrania.

 • Tomek on 12 stycznia 2017

  Panie Robercie ale za czasów Jezusa czy nie chodzono do świątyń? A co z eucharystią skoro nie będziemy chodzić do kościoła to nie będziemy spożywać HOSTI?

 • Robert on 12 stycznia 2017

  Tomek,

  w świątyniach gdzie głosił Chrystus nie było bałwochwalstwa.
  Proszę wskazać werset biblijny, który mówi, że mamy spożywać… hostię.

 • Tomasz on 13 stycznia 2017

  Panie Robercie bardzo cenie pana artykuły o dłuższego czasu sledze pana portal, odwala Pan kawał dobrej roboty, oby tak dalej.
  Dlatego chcę aby Pan wyjaśnij mi wątpliwości odnośnie wiary, Biblii nie zna na tyle żeby o niej dyskutować.
  Panie Robercie proszę napisać a co z sakramentami św. np:
  chrzest , komunia, małżeństwo, spowiedź itp. bo skoro nie będę chodził do kościoła to kto ma udzielić chrztu?
  Pozdrawiam.

 • Robert on 13 stycznia 2017

  Tomasz,

  Dziękuję za miłe słowa :)

  Jest bardzo ciekawy opis w Biblii zanurzenia (chrztu).
  Apostoł jechał drogą z obcą osobą. Tłumaczył mu Biblie.
  Tamten słuchał i pyta: co mam jeszcze zrobić, aby zbliżyć się do Boga.
  Apostoł odpowiedział mu: zanurz się w imię Syna Boga.
  Tamten zgodził się.
  Zatrzymali wóz i apostoł zanurzył go w pobliskiej wodzie.
  Następnie ich drogi się rozeszły.
  Kto ma zanurzać?
  Każdy kto jest prawdziwym sługą Bożym, kto zna prawdę biblijną.

  Spowiedź jest niebiblijna. Człowiek nie ma prawa nikogo rozgrzeszać – https://zastopujczas.pl/biblia/czy-chrystus-pozwolil-ludziom-spowiadac-innych/

  Komunia to wymysł KK – nie ma czegoś takiego w Biblii.
  ślub – cywilny.

 • Tomek on 13 stycznia 2017

  a komunia to nie na pamiątkę ostatniej wieczerzy?
  Pan Jezus powiedział „czyńcie to na Moją pamiątkę”?

 • Robert on 14 stycznia 2017

  Tomek,
  gdyby komunia kk była na pamiątkę śmierci Chrystusa, to tylko dzieci miałyby ją obchodzić?
  To świętą nakazał Chrystus obchodzić każdemu słudze Boga.

 • Piotr Tom. on 14 stycznia 2017

  Witaj Tomaszu :)
  Rzym, wprowadził msze – jakoby swięte i wmówił ludziom, że podczas, tego obrządku wino zamienia sie w krew a kawałek opłatka w ciało!
  Czy ksiądz pije wtedy krew? NIGDY ! Pije zwykłe wino, jak maja dostep do lepszego, to piją drozsze :)
  Chrystus, nigdy nie powiedział tych słów .. . „KTO NIE SPOZYWA CIAŁA MOJEGO I NIE PIJE KRWI MOJEJ . . . . ”
  Nie dokonczyłem, bo mi niedobrze!
  Nie powiedział, poniewaz prosty lud, żle by to pojął ! Poza tym, to byłby KANIBALIZM Z którego Rzym słynął ! Zanim jeszcze JESZU przyszedł na swiat, oni składali ofiary z dziewic , dzieci . . . i . . . domysl się, mnie aż otrząsa !!!
  Pozdrawiam serdecznie :)

 • Piotr Tom. on 14 stycznia 2017

  Witam serdecznie!
  Ireneusz on 8 listopada 2015
  Do napisania, zainspirował mnie, ten poniższy cytat z komentarza Ireneusza!

  1.
  „”Jeżeli kto przychodzi do mnie, ale nie żywi mniejszej miłości do ojca swego, do matki, żony, dzieci, braci i sióstr, a nawet życia własnego niż do mnie, nie może być uczniem moim””.
  Powyższy cytat jest z Pisma Nowego Testamentu w przekładzie Ks. Seweryna Kowalskiego 1956 r wyd. Instytut Wydawniczy PAX 1980.

  Następne dwa, własciwie jeden , to moje „znalezisko” :) ! Ten wg Tomasza .
  2.
  „””Kto nie ma wnienawisci . . . . . tak jak Ja, nie może być moim uczniem ”””.
  To cytat, najbardziej znany! Biblia , nie musze chyba cytowac, prawda???

  3.
  „”101 Ten, kto nie żywi nienawiści wobec swego ojca i swej matki, jak ja, nie będzie moim uczniem. I ten, kto nie kocha swego ojca i swej matki, jak ja, nie
  może być uczniem moim. Matka moja bowiem, która […] zaś moja matka prawdziwa dała mi życie””.

  Ten powyższy to z ewangelii TOMASZA ! Uwazam że jest najbardziej wiarygodny!!! Troche niepełny, ale jet to, co najistotniejsze !

  Ten, kto nie zywi nienawisci jak Ja … i …nie kocha jak Ja, nie może być moim uczniem!
  Jedni żywią nienawiść , inni zywia miłość!

  3 cytaty, każdy o innym znaczeniu (zagmatwaniu), świadczy to otym, ze na bieżąco , nikt nie spisywał nauk JESZU CHRYSTUSA . On nie zywił nienawisci do nikogo, są to błędne ludzkie tłumaczenia!
  JESZU wręcz nakazywał miłowac wszystkich zwłaszcza nieprzyjaciół !!! Ponieważ: ”Jakiż pożytek z tego, jesli miłujemy tylko tych , którzy nas miłują”.

  POWTÓRZĘ , CYTAT Z EWANGELII TOMASZA – NAJBARDZIEJ WIARYGODNY!!!

  Pozdrawiam serdecznie!

 • Tomek on 14 stycznia 2017

  Chodziło mi raczej o spożywanie opłatka, bo skoro nie musimy
  uczestniczyć w mszy niedzielnej to nie spożyjemy opłatka?

  Robercie napisz jeszcze co myślisz o objawieniach fatimskich?
  często ten argument powtarzają mi osoby modlące się na różańcu.
  Pozdrawiam.

 • Robert on 15 stycznia 2017

  Tomek,

  spożywanie opłatka jest niebiblijne, nie ma czegoś takiego, aby Chrystus nakazał spożywać opłatek dzieciom.
  Tak jak wspomniałem, nakazał spożywać ciało i krew Chrystusa w formie wina i placka chlebowego, jako pamiątkę Swojej śmierci.

  Objawienia fatimskie nie mają nic wspólnego z prawdziwym Bogiem.
  Kto da gwarancję, że szatan tych objawień nie uczynił?
  KK nigdy nie była prawdziwą religią.
  Mają wiele doktryn, którymi Bóg się brzydzi.
  Więc, jak mógłby traktować kogokolwiek z religii katolickiej jako swojego sługę i przekazywać mu prawdę?
  Zresztą Bóg przewidział takie sztuczki szatana.
  W Biblii napisał wyraźnie, że prawa zostały tylko raz przekazane świętym, czyli apostołom.
  Nie było potrzeby przekazywać ich kolejny raz.
  gdyby tak było, to Biblia kłamałaby…

  Judy 3
  „Umiłowani, całą gorliwość sobie czyniąc, by pisać wam o wspólnym naszym zbawieniu, konieczność powziąłem, by napisać wam, zachęcając by walczyć dla raz przekazanej świętym wiary“.

 • Robert on 15 stycznia 2017

  Piotr Tom.

  1 – Tu chodzi o to, że po poznaniu prawdy biblijnej, każda osoba ma dylemat, czy podążać za Chrystusem czy za rodziną, która zazwyczaj jest przeciwna prawdziwym naukom Chrystusa.
  Należy podążać za chrystusem nawet jakby rodzina odwróciła się od nas, ośmieszała nas, znienawidziła nas.
  Dalsze wersety wyjaśniają to dokładnie.

  2 – Pierwszego wieczoru podczas posiłku, Chrystus nakazał każdemu wyznawcy chrystusowemu uczestniczyć w pamiątce śmierci:
  Łukasza 22:19
  „Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał im, mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!”
  1Koryntian 11:24
  „i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę!”
  1Koryntian 11:25
  „Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!„
  Pamiątka śmierci Chrystusa odbywa się w czasie paschy, święta ustanowionego za czasów Mojżesza. Powinniśmy pić wytrawne wino z czerwonych winogron i jeść niekwaszony chleb.

  Tu jest całość – https://zastopujczas.pl/swieto/ten-ktorego-zabito-najwazniejsze-swieto-chrzescijan/

 • Piotr Tom. on 15 stycznia 2017

  Witaj Robercie !

  Piszesz:
  1 – Tu chodzi o to, że po poznaniu prawdy biblijnej, każda osoba ma dylemat, czy podążać za Chrystusem czy za rodziną, która zazwyczaj jest przeciwna prawdziwym naukom Chrystusa.
  Należy podążać za chrystusem nawet jakby rodzina odwróciła się od nas, ośmieszała nas, znienawidziła nas.
  Dalsze wersety wyjaśniają to dokładnie.

  2 – Pierwszego wieczoru podczas posiłku, Chrystus nakazał każdemu wyznawcy chrystusowemu uczestniczyć w pamiątce śmierci: . . . . . . . .” !
  TUTAJ MASZ 100% RACJI ! NIC DODAC NIC UJAĆ !!!

  Oczywiscie! Nalezy podążać za CHRYSTUSEM !!! Ja innej drogi nie widze :) !!!
  O dylemacie . . . JESZU mówi w innych cześciach ewangelii!

  ” KTO CHCE IŚC ZA MNĄ, NIECH ZAPRZE SIĘ SAMEGO SIEBIE I NIECHAJ MNIE NASLADUJE”

  Czy ” Z MOJEGO POWODU, WYSTAPI SYN PRZECIWKO OJCU, CÓRKA PRZECIWKO MATCE , BRAT PRZECIW BRATU” !

  I – ” Z POWODU MOJEGO IMIENIA BĘDĄ WAS PRZESLADOWAĆ „!

  Wielu w owych czasach , napewno zastanawiało się: JAK TO UCZYNIĆ ???

  TAK PRAWI, WYSTĄPILI PRZECIW FAŁSZOWI, NIEPRAWDZIE! WYZNAWCY NIEPRAWDY, PRZECIW PRAWYM . . . PRZEŚLADUJĄC ICH !!!

  JESZU, wyraznie zaznacza;
  „” MIŁUJCIE SWOICH NIEPRZYJACIÓŁ, DOBRZE CZYŃCIE TYM, KTÓRZY WAS NIENAWIDZĄ”” !!!

  JESLI JESZU TAK MÓWI, TO MIJA SIĘ TO Z CYTATEM z ewangelii Łukasza !

  A … wg Tomasza!
  ”101 Ten, kto nie żywi nienawiści wobec swego ojca i swej matki, jak ja, nie będzie moim uczniem. I ten, kto nie kocha swego ojca i swej matki, jak ja, nie
  może być uczniem moim. Matka moja bowiem, która […] zaś moja matka prawdziwa dała mi życie””.

  Łukasza 14:26
  „Jeżeli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca, matki, żony, synów, braci i sióstr, i nawet siebie samego, to nie może być moim uczniem w nienawiści będziesz miał ojca i matkę”.

  Łukasz, nie był uczniem CHRYSTUSA . . . TOMASZ TAK !
  Łukaszowi mogło to umknąć „NIE ZYWIĆ NIENAWIŚCI” ! Albo nastąpił błąd , przy tłumaczeniu, albo zostało to celowo usuniete!
  W myśl tego . . MASZ NIENAWIDZIEĆ BLISKICH I WSZYSTKO PRZYNIEŚC DO …. Kościoła!

  GDYBY EWANGELIA Tomasza ( która, jest obecnie, nie pełna) była od początku w Biblii, jak te 4 , nie byłoby dziś żadnego PROBLEMU!
  A TAK … MAMY (TEN PROBLEM ), ŻEBY MÓC SIE WSZYSCY POROZUMIEĆ :) !

  TE 3 jakże różne cytaty, KTÓRE PODAŁEM WCZORAJ mówią o tym, że nie możesz być uczniem JESZU’Y, jesli żywisz nienawiść do kogokolwiek!!!
  Jesli, nienawidzimy siebie i innych . . . NIE MOŻEMY BYĆ NASLADOWCAMI . . . JESZU CHRYSTUSA :) !!!

  Myśle Robercie, że wiesz o co mi chodzi, kiedyś już o tym wspominiałem :) !

  Pozdrawiam Cie serdecznie !

 • Tomek on 15 stycznia 2017

  Panie Robercie a co myślisz o ojcu Pio?

 • Robert on 15 stycznia 2017

  Tomek,

  pan Pio to zwykły, normalny człowiek.
  Jaki był, osądzi go Bóg.
  Wszelkie przewidywania po czasach apostołów są zmyślone, niebiblijne.
  Prawda raz została przekazana świętym – tak pisze Biblia.
  TO jest odpowiedź na wszystkie pytania dotyczące jasnowidzów czy innych „świętych”.

 • Tomek on 15 stycznia 2017

  czyli dary jakie posiadał ojciec Pio nie pochodziły od Boga?

 • Robert on 15 stycznia 2017

  O jakich darach mówisz?

 • Robert on 15 stycznia 2017

  Piotr Tom.

  Nauki Pomazańca Bożego należy rozpatrywać całościowo a nie wybiórczo.
  A z całości nauk Chrystusa wyraźnie wynika, że nie chodziło o dosłowną nienawiść, jako warunek kroczenia jego śladami.

  My nie odrzucamy Pism Świętych/wersetów tylko, dlatego że pewne fragmenty można interpretować źle lub naszym zdaniem są błędne.
  Pisma nie można interpretować na własną korzyść, co znaczy, że nie wolno nimi manipulować tak by pasowały do naszych prywatnych
  przekonań lub by broniły jakąś organizację religijną (2 Piotra 1:20,21).

  2 Piotra 3: 16,17 jak również we wszystkich listach, w których mówi o tym. Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę. Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych, własnej stałości nie doprowadzili do upadku.

 • Tomek on 15 stycznia 2017

  np. stygmaty, uzdrowienia.

 • Robert on 15 stycznia 2017

  Tomek,

  Proponuję ci przeanalizować ten werset w swojej Biblii. Przeczytaj cały rozdział związany z tym wersetem, przemyśl, zastanów się.
  Tu jest odpowiedź na tematykę twoich pytań:

  Judy 3
  „Umiłowani, całą gorliwość sobie czyniąc, by pisać wam o wspólnym naszym zbawieniu, konieczność powziąłem, by napisać wam, zachęcając by walczyć dla raz przekazanej świętym wiary“.

  Nie potrzeba głosić nowych doktryn, nikt nie potrzebuje nowych objawień.
  Wszystko zostało raz przekazane.
  Jeżeli coś zostało przekazane drugu raz, to albo dana religia kłamie, albo Biblia kłamie.

  Ja jestem za Biblią.
  Przemyśl to…

 • Piotr Tom. on 16 stycznia 2017

  Robercie . . . .

  Jest róznica, miedzy „KTO NIE MA W NIENAWIŚCI” a ” KTO NIE ZYWI NIENAWIŚCI”

  Wybrałeś Łukasza, bo jest w Biblii ! Ja wybrałem Tomasza, nie jego wina , ze nie jest w Biblii !

  ” KTO NIEMA WNIENAWIŚCI …(BLISKICH)…NIE MOŻE BYC MOIM UCZNIEM „.
  a
  „” MIŁUJCIE SWOICH NIEPRZYJACIÓŁ, DOBRZE CZYŃCIE TYM, KTÓRZY WAS NIENAWIDZĄ”” !!!

  Robercie, nie widzisz tego prostego błedu??? GDZIE TU SENS I LOGIKA???

  Jak ja mam coś napisać, skoro ty wszystko negujesz???

 • Piotr Tom. on 16 stycznia 2017

  Robert on 15 stycznia 2017
  Robercie – odpowiadasz Tomaszowi !

  „” Jeżeli coś zostało przekazane drugi raz, to albo dana religia kłamie, albo Biblia kłamie.””

  „”Ja jestem za Biblią.
  Przemyśl to… „”

  Robercie :) świetnie napisałeś ALBO BIBLIA KŁAMIE !

  Jesteś za biblią i dopuszczasz kłamstwo :) ! PRZEMYŚL TO !!!

  Pozdrawiam :)

 • Tomasz on 16 stycznia 2017

  Panie Robercie a jak jest ze starym testamentem czy Chrystus go zmienił?

 • Robert on 17 stycznia 2017

  Tomasz,

  zapraszam tutaj – https://zastopujczas.pl/biblia/czy-dzisiaj-obowiazuje-nas-prawo-mojzeszowe/

 • Robert on 17 stycznia 2017

  Piotr Tom.

  robisz błąd bo bawisz się Biblią.
  Nie rozumiesz całości.
  Skoro są tam takie słowa zapisane, to nie krytykuj, bo krytykujesz samego Boga…

  A jeżeli według ciebie coś jest fałszywe, to sprawdź tłumaczenie z greckiego i wykaż, że jest fałsz.
  Ty natomiast krytykujesz, oczerniasz, a nie badasz.
  To jest duży błąd.
  Najpierw przedstaw badanie, a nie ludzkie myślenie.

 • Piotr Tom. on 17 stycznia 2017

  Robercie :)

  Nie obchodzi mnie tłumaczenie z greckiego … lecz z hebrajskiego i aramejskiego!
  Sam nie raz pisałes ,że wystarczy w tłumaczeniu z tych jezyków, zrobić błąd w jednej literze i wyraz ma inne znaczenie !!!
  Posądzasz mnie o krytykę wręcz oczernianie hm … że ja nie badam , tylko przedstawiam ludzkie myślenie :) że krytykujac biblie , krytykuje samego Boga – że , bawię sie Biblią !
  Hmm To poważne oskarżenie :) !!!
  Ten poniżczy cytat, to nie badanie , to moja zabawa, to ludzkie myślenie???

  Ewangelia Tomasza!
  ”101 Ten, kto nie żywi nienawiści wobec swego ojca i swej matki, jak ja, nie będzie moim uczniem. I ten, kto nie kocha swego ojca i swej matki, jak ja, nie
  może być uczniem moim. Matka moja bowiem, która […] zaś moja matka prawdziwa dała mi życie””.

  Odnoszę wrażenie, że tylko pobieżnie czytasz moje wpisy!

  Potrafisz , świetnie znależ błędy w Starym T. lecz nie potrafisz wykazać błedów i kłamstw w Nowym T.
  DLACZEGO NIE UZNAJESZ PISM, INNYCH APOSTOŁÓW? Czego się boisz???
  Nie da sie badać Biblii, badając tylko samą Biblię !!!

  SKĄD WIESZ, ZE SZATAN NIE ZMIENIŁ TYCH 4 -ech ewangelii ! SKĄD ??? !!!

  Trzeba uważać, bo SZATAN już wielu wpędził w biblijny MATRIX !!!!

  Jeśli nadal będziesz mi odpisywać, to samo – Nie mamy o czym poważnie rozmawiać !

  KTO TO JEST SZATAN !!! Jeśli, JESZU mówi do Szymona .

  Biblia Warszawska:
  A On, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: Idź precz ode mnie, szatanie! Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co Boskie, lecz o tym, co ludzkie.

  Biblia Tysiąclecia:
  Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie.

  Biblia Gdańska:
  A on obróciwszy się, rzekł Piotrowi: Idź ode mnie, szatanie! jesteś mi zgorszeniem; albowiem nie pojmujesz tego, co jest Bożego, ale co jest ludzkiego.

  Postaraj się Robercie , nie daj się zwieść, nie jesteś wiekszy od Szymona !!!

  Pozdrawiam serdecznie :) !

 • Robert on 17 stycznia 2017

  Piotr Tom.

  1 – Piszesz: Nie obchodzi mnie tłumaczenie z greckiego … lecz z hebrajskiego i aramejskiego!

  Nowy Testament napisany był w języku greckim…

  2 – Nie chcę pisać bezpośrednio, ale skończmy tę dyskusję.
  Jeżeli nie rozumiesz co miał Chrystus na myśli mówiąc o nienawiści do ojca i matki, to może czas da ci zrozumienie.
  Wyjaśniłem tę sprawę, Krzysztof o tym fajnie napisał, a ty dalej w kółko.

  Pozdrawiam.

 • Tomasz on 19 stycznia 2017

  Panie Robercie gdzie znajdę oryginalną modlitwę „Ojcze Nasz…
  i prosiłbym o informację na tema powstania i dziejów KK.
  Pozdrawiam

 • Robert on 19 stycznia 2017

  1 – Ojcze nasz – https://www.jeszu.pl/2011/12/modlitwa-panska-po-grecku.html

  2 – Nie mamy artykułu o powstaniu KK.
  Powstała w IV wieku. Resztę trzeba w internecie poszukać.

 • Tomek on 19 stycznia 2017

  Dziękuje za informacje, prosiłby jeszcze o wyjaśnienie sprawy spowiedzi, czy księża powinni spowiadać i jaka jest ich rola w spowiedzi, ponieważ mnie to nurtuje a nie znalazłem nigdzie wyczerpujących inf. za lub przeciw.
  Pozdrawiam.

 • Robert on 20 stycznia 2017

  Tomej,

  opisałem temat spowiedzi w artykule – https://zastopujczas.pl/biblia/czy-chrystus-pozwolil-ludziom-spowiadac-innych/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *