Rola szatana w dzisiejszym świecie – część 1

Wróć

Szatan jest bardzo przebiegły

Szatan nie robi niczego, za co mógłby zostać natychmiast ukarany, zawsze zwodzi innych, ale sam, bezpośrednio nie działa przeciw Bogu. Jest wiele historii biblijnych, które opisują kuszenie ludzi przez szatana do zrobienia rzeczy, które Bóg nie aprobuje. 

Zwróćmy uwagę na zdarzenie zaistniałe przed potopem. Szatan na pewno wiedział, że Noe może mu pokrzyżować plany. Jako jedyny z wszystkich ludzi na ziemi, Noe był wierny Bogu. Szatan widział, jak buduje arkę, znał plan Boga o zniszczeniu ludzi na ziemi, którzy okazali się przeciwnikami Boga, a przyjaciółmi szatana.

Mimo całej wiedzy o zaistniałej sytuacji, sam nie mógł nic zrobić, to ludzie musieliby zabić Noego, a oni nie mogli, nie domyślali się tego. Szatan nie mógł bezpośrednio zabić Noego, musiał do tego czynu zmusić ludzi.

Szatan okłamał ludzi, których zwiódł na swoją stronę, ale nie Boga. Zwodził innych aniołów, ale nie zwodził Boga.

Dlaczego Bóg pozwala szatanowi na jakąkolwiek działalność?

Dlaczego nie unicestwił go po kuszeniu Ewy i Adama?

Przecież, gdyby szatana nie było, Bóg nie miałby tyle problemów z ludźmi. Byliby posłuszni, a na ziemi panowałby pokój.

Myśl ta nie jest taka oczywista.

W Biblii jest bardzo wyraźny przekaz, sugerujący rolę szatana w dzisiejszym świecie.

Na przykładzie rozmowy Boga z szatanem, zrozumiemy jego działania.

Księga Hioba 1:6-12

1 Pewnego dnia, gdy synowie Boży, przyszli stawić się przed Panem; szatan,też przyszedł z nimi”.

Widzimy tutaj dokładnie, że szatan żył w niebie przy Panu Bogu. Gdy aniołowie Boży poszli do Boga, on również tam poszedł.

„2 I rzekł Pan do szatana: Skąd przychodzisz? Szatan odrzekł Panu: Przemierzałem ziemię i wędrowałem po niej”.

Z tego wersetu wynika, że szatan mógł swobodnie przebywać w niebie i na ziemi.

„3 Rzekł Pan do szatana: A zwróciłeś uwagę na sługę mego, Hioba? Bo nie ma na całej ziemi drugiego, kto by tak był prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający grzechu jak on”.

Zauważyłeś tutaj, że Bóg chwali się do szatana, swoim sługą Hiobem?

Bóg był dumny z faktu, że jest osoba sprawiedliwa i kochająca Go.

Ale dlaczego Bóg chwali się Hiobem do szatana?

Dlaczego w ogóle Bóg z nim rozmawia?

Czyżby szatan był aż tak ważną postacią?

W wersecie 9 czytamy:

9 Szatan na to do Pana: Skóra za skórę! Czyż na darmo Hiob czci Boga?10Czyż Ty nie ogrodziłeś zewsząd jego samego, jego domu i całej majętności? Pracy jego rąk pobłogosławiłeś, jego dobytek na ziemi się mnoży.11 Wyciągnij, proszę, rękę i dotknij jego majątku! Na pewno Ci w twarz będzie złorzeczył”.

Tutaj jest bardzo ciekawy werset.

Szatan sugeruje, że ludzie są egoistami i niczego za darmo nie uczynią dla Boga. Powiedział, że Hiob tylko dlatego służy Bogu, ponieważ On mu błogosławi. Tylko z tego jednego powodu.

W tej mowie oskarżającej, możesz dokładnie zauważyć rolę szatana w dzisiejszych czasach. Zresztą nie tylko w dzisiejszych, ale w całym okresie jego bytu.

Jego rolą jest udowadnianie Bogu, że człowiek nie kocha Go i nie jest Mu wierny. Oskarża Boga, że uczciwi ludzie stoją po Jego stronie tylko dlatego, że Bóg daje im pracę, pieniądze i wszystko co potrzebują do szczęścia.

Szatan stwierdza, że jeżeli tylko stanie się im krzywda, to zaraz odchodzą od Boga.

 

 Rola szatana w dzisiejszym świecie – część 2

 

Robert Brzoza Robert Brzoza

One Response to “Rola szatana w dzisiejszym świecie – część 1”

  • Alicja on 14 marca 2016

    Cały problem tkwi w tym, że Bóg Ojciec dał człowiekowi wolną wolę .A szatan tak nienawidzi człowieka ,bo Bóg stworzył go na swój obraz i podobieństwo czego człowiek do końca nie umie uszanować .Dlatego zły kusi człowieka ,żeby pokazać Bogu niewdzięczność ludzką i aby sam za nieposłuszeństwo został potępiony na wieki ale z jak największą rzeszą ludzi.Lucyfer nienawidzi Syna Człowieczego za to ,że odkupił rasę ludzką na drzewie Krzyża i to dobrowolnie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *