Błędne Proroctwa

 żydowski izrael

Wiele tekstów wyjaśniających czasy końca pojawia się w internecie. Wiele z nich źle rozpoznaje zwierzę/bestię, wielki babilon, goga z Magog. Przez to sieją ferment, kierują na złego przeciwnika i wprowadzają ludzi w błąd. Jednym z takich tekstów, aczkolwiek ciekawych jest ten, który poniżej umieszczam. Ukazał się na stronie anglojęzycznej: thepropheticyears.com. Jest dość popularny, jednak wymaga trochę doprecyzowania. Złe/fałszywe poglądy oznaczone są kolorem czerwonym.

„Ty zaś, synu człowieczy, prorokuj przeciwko Gogowi i mów: Tak mówi Pan Bóg: Oto obracam się przeciwko tobie, Gogu…”- Ezechiela 39:1.

1 – Autor artykułu błędnie przyjął tezę o Izraelu. Pisze: „Gog odrzuci tę inwazję na Izrael„. Cały artykuł przedstawia żydowski Izrael jako coś odrębnego, a goga z Magog jako coś odrębnego. Następnie łączy obecny żydowski Izrael, który zdobywa tereny Palestyny z biblijnym Izraelem.

Jest to poważny błąd.

Obecny żydowski Izrael nie ma nic wspólnego z biblijnym Izraelem. Ta sekta żydowska powstała z Babilonie. Zbudowała wtedy religie, którą nazywamy Judaizm. 

Gog i Bestia, czyli żydowski Izrael to jest to samo. Bestia reprezentuje długi okres historii począwszy od Egiptu, Gog pojawia się pod koniec czasów. Państwo żydowskie w dniach ostatnich przechodzi do roli Goga, czyli państwa zaborczego, które wspólnie z innymi władcami nienawidzi sług pomazańcowych.

To prawda, że żydowski Izrael będzie potęgą przez krótki czas, ale z mocy szatana. Wszystkie państwa, które będą na usługach żydów, będą stanowić przez krótki czas potęgę, w tym Rosja, gdy taką rolę przyjmie. Będą zwalczać prawdziwych sług Boga.

“Przyjdziesz ze swej siedziby, z najdalszej północy, ty i liczne ludy wraz z tobą, wszyscy na koniach, wielki zastęp, potężne wojsko? I nadciągniesz przeciwko memu ludowi” – Ezechiela 38:15,16

2 – Autor pisze: „Wtedy Imperium Rzymskie znów powstanie„.

Imperium Rzymskie było szóstym królem i zostało całkowicie pokonane (Niemcy jako ostatni kontynuator) przez  USA. Nigdy ono nie powstanie na nowo. Kolejnym ósmym królem będzie żydowski Izrael.

3 – Autor pisze: „Rosja nie może zebrać milionów, aby zrównać się z Izraelem”.

Rosja nie jest przeciwnikiem żydowskiego Izraela. Wspólnymi siłami pokonają żydowskich bankierów, następnie wraz z innymi państwami, odda władzę żydowskiemu Izraelowi. Do tego momentu są w koalicji państw. Jeżeli Rosja cały czas będzie współpracować z żydami, to będą siłą Goga. Jeszcze dzisiaj, Rosja miejscami sprzeciwia się żydowskiemu wojsku. Jednak z czasem, będą całkowicie ze sobą współpracować na czas realizacji proroctw.

4 – Autor pisze: „aby zniszczenie armii Goga było od Boga, a nie z amerykańskiego arsenału nuklearnego„.

USA zostanie zrujnowana gospodarczo na długo przed pojawieniem się Goga. Jej upadek nastąpi podczas realizacji proroctw o wielkim babilonie, czyli judaizmie banksterskim.

5 – Poniższy artykuł to zlepek mało spójnych myśli autora Niektóre są trafne, jednak dużo jest w tym bałaganu i nieprawidłowości.  

Polecane źródła:

Gog z Magog niszczy prawdziwy Izrael„.

Kim jest Gog z Magog?„. 

jeszu.pl/proroctwa

zastopujczas.pl/proroctwa

Wygląda na to, że w tych ostatnich dniach powstaje koalicja narodów, która występuje przeciwko Izraelowi w Ezechie. Z różnych powodów nie wierzę, że Gog odrzuci tę inwazję na Izrael. Niemniej jednak, jeśli inwazja ta ma nastąpić w ciągu następnej dekady, jak wielu wierzących w proroctwa biblijne wierzy, wyrównanie, które widzimy, musi się pojawić.

Rosja szykuje się obecnie do tego, co Putin uważa za nieuchronną wojnę z Zachodem. Putin przyrównał się do rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i myśli o sobie jako o chrześcijańskiej sylwetce zbawiciela, która stoi przeciwko zachodnim antychrystom. Uważa, że ​​źli ludzie kontrolujący zachód, chcą całkowitej kontroli nad Europą Wschodnią i Rosją. To nie tylko złudzenie ze strony Putina. Niektórzy globaliści lucyferyczni chcą, aby Rosja została zdjęta z obrazu i chcą kontroli nad ogromnymi rosyjskimi zasobami naturalnymi.

Globaliści również chcą, aby Ameryka została usunięta ze sceny politycznej. Czy jest lepszy sposób na pozbycie się obu tych problemów, jak przez prowokowanie wymiany nuklearnej między tymi supermocarstwami wojskowymi? Wtedy Imperium Rzymskie znów powstanie. Niektórzy uważają, że gdyby Hillary Clinton była u władzy, to wojna nuklearna z Rosją już by miała miejsce.

Rosja ma około pięciu lat dziesięcioletniego programu modernizacji wojskowej. Rosja ostatnio przeprowadziła największe ćwiczenia wojskowe od czasów zimnej wojny. Zaangażowano około 250 000 żołnierzy. Myślę, że sformułowanie dotyczące inwazji Ezechiela 38 Goga wymaga milionów żołnierzy, więc te 250 000 to tylko rozgrzewka dla zgromadzenia sił. Rosja nie może zebrać milionów, aby zrównać się z Izraelem, ale sposób, w jaki sprawy dzieją się w tym dniu, nie jest bardzo długi.

Iran dziś współpracuje z Rosją, a Turcja szybko przenosi się do obozu rosyjskiego. Ezechiel mówi nam, że Put (Libia) i Etiopia (dziś jest to Sudan) również wezmą udział w tej inwazji. Od kiedy Bractwo Muzułmańskie poprowadziło Arabską Wiosnę, w tych dwóch narodach nastąpiła anarchia, ale teraz silni lordowie wojenni przejęli kontrolę. Przywódcy obu tych narodów są teraz umawiającymi się z Rosją. Libia i Sudan najwyraźniej nie mogą teraz łączyć żadnych sił inwazyjnych, ale może to być inna historia.

Proroctwo mówi, że wielu innych przyłączy się do tych, które są wyraźnie wymienione w Ezechielu 38. W tych narodach jest ponad trzysta milionów ludzi, a oni są muzułmanami. Wiele z tych narodów było częścią dawnego Związku Radzieckiego. Putin powiedział, że jego największym żalem jest rozpad Związku Radzieckiego. Chce go ponownie połączyć. Mógłby to częściowo osiągnąć dzięki sojuszom gospodarczym i wojskowym z narodami stanu na południu Rosji.

Dodajcie ludzi w stanach z tymi, którzy są wyraźnie zidentyfikowani w Ezechielu 38, a siły Goga mogą pochodzić z populacji liczącej ponad miliard ludzi. Miliony pól wtedy stają się wykonalne. Grzebanie w większości muzułmańskich armii tych narodów również wyeliminowałoby islamskie zagrożenie i pozwoliło na powstanie europejskiego supermocarstwa wraz z jego antychrystem.

Nawet narody wymienione w Ezechielu 38, które nie są częścią inwazji Goga, są teraz dostosowane zgodnie z proroctwem. Sheba i Dedan (Arabowie) są teraz zrównani z Tarsziszem i jej młodymi lwami (kraje Europy Zachodniej i Wspólnoty Brytyjskiej). Kraje Zatoki Arabskiej chcą teraz pokoju z Izraelem.

Jedną z największych tajemnic na temat tej inwazji jest to, dlaczego Sudan i Libia występują przeciwko Izraelowi, nie wspominając o Egipcie. Te narody z pewnością będą musiały przejść przez Egipt, aby dokonać inwazji na Izrael. Jedną z możliwości, której niektórzy nauczali, jest to, że Egipt i Syria pójdą na wojnę z Izraelem przed wojną Ezechiela 38, a Izrael zdziesiątkuje ich. Problem z tym przypuszczeniem jest taki, że mówi się, że Izrael żył spokojnie przed inwazją Goga.

Z nauk, których nauczyłem się przez lata, myślę, że bardziej prawdopodobna jest możliwość, że Egipt stanie się stanem upadku przed i podczas pierwszej części ucisku. Egipt miał prawie wojnę domową, kiedy Bractwo Muzułmańskie przejęło władzę, a następnie zostało obalone przez armię. Po odejściu prezydenta  el-Sisi wielka wojna domowa między armią świecką a islamistami staje się nieunikniona. Ta wojna domowa i upadłe państwo są wymienione w Izajasza 19: 2-4.

Isa 19: 2 I postawię Egipczanów przeciwko Egipcjanom; i będą walczyć z każdym przeciw bratu jego, i przeciwko bliźniemu swemu; miasto przeciw miastu i królestwo przeciw królestwu. 
Isa 19: 3 I upadnie duch Egipski w pośrodku jego; i zniszczę jego radę, i będą szukać bożków, i czarowników, i tych, którzy mają znane duchy i czarowników.

Później podczas ucisku siły antychrysta najeżdżają Egipt i większość Bliskiego Wschodu. Mając to na uwadze, możemy również wziąć pod uwagę, że NATO zachowuje się jak w czasach zimnej wojny. Rosną wydatki militarne i budowany jest sprzęt wojskowy. NATO również miało ćwiczenie obejmujące około 50 000 żołnierzy. Zbrojenie w Europie będzie kontynuowane. 

Dan 11,41 On również wejdzie do ziemi chwalebnej, a wiele krajów zostanie obalonych; ale oni uciekną z jego ręki, Edom i Moab, i wodza synów Ammonitów. 
Dan 11:42 I wyciągnie rękę swoją na kraje, a ziemia Egipska nie ujdzie. 
Dan 11:43 Ale on będzie miał władzę nad skarbami złota i srebra i nad wszystkimi kosztownymi rzeczami egipskimi, a Libijczycy i Etiopczycy będą na jego krokach.

Początkowo większość armii Goga może nawet nie być odpowiedzią na problemy Bliskiego Wschodu. Możliwe, że ten nowy Związek Radziecki walczył już razem jako sojusz w Europie Wschodniej, dopóki nie zostanie odwrócony i nie zostanie spuszczony z haczyka (Ez 38: 4).

Nietrudno dostrzec, w jaki sposób Ameryka może zostać usunięta, aby zniszczenie armii Goga było od Boga, a nie z amerykańskiego arsenału nuklearnego. Optymistyczne rozwiązanie tego zgonu polega na tym, że pozostawia Amerykę zdziesiątkowaną. Pesymistyczne rozwiązanie polega na tym, że EMP lub załamanie gospodarcze wykona to zadanie. Może to być nawet kombinacja wszystkich powyższych.

Chiny szykują się do wojny z Ameryką, a Ameryka straszy swoimi lotniskowcami. 

Ponieważ Ameryka jest wyłączona z jakiegokolwiek powodu, reszta nie jest trudna do wyobrażenia. Gdy Ameryka zniknie z obrazu, Rosja będzie próbować odzyskać Europę Wschodnią, rozpocząć wojnę z NATO, a następnie spojrzeć na południe. Poprosi swoich zachodnich, południowo-zachodnich i południowych sojuszników, aby pomogli jej.

Rosja uzna inwazję Izraela za okazję do wzięcia bogactwa. Muzułmańskie narody uznają to za okazję do pozbycia się Izraela. Bóg uzna to za sposób na zdobycie chwały poprzez pokonanie islamu. Najeżdżające armie będą w większości niszczyć się nawzajem, a Izrael dostanie zadanie sprzątania bałaganu. Koalicje narodów, które obecnie kształtujemy, mówią nam, że czas wypełnienia się proroctw biblijnych wkrótce nastąpi.

źródło tekstu: thepropheticyears.com

Robert Brzoza RobertBrzoza.pl Polski Portal Informacyjny

P.S. Ebook: Największy Przekręt Wielu Religii => Bezpłatnie

Form by (e)NeTesFoto: „Israel Grunge Flag” (CC BY 2.0) by Free Grunge Textures – www.freestock.ca

9 Responses to “Błędne Proroctwa”

 • Tomek on 27 stycznia 2019

  Witam Robercie wyjaśnij czemu Izrael za czasów panowania Egiptu był bestią? Przecież wtedy przewodniczył mu Mojżesz, ja cały czas uważałem że bestią to judaizm powstały w babilonie?

 • Hubert on 27 stycznia 2019

  Fajny artykuł:) proroctwa są zawsze dobrym i skomplikowanym tematem.

 • Robert on 27 stycznia 2019

  Tomek

  To nie ja tak twierdzę, tylko Objawienie Jana:
  „A zwierzę które było i nie ma go i on jest ósmym i od siedmiu jest i ku zgubie idzie”.
  Objawienie 17:10-11

  Zwróć uwagę na słowa: „i od siedmiu jest”.

 • Bartek on 27 stycznia 2019

  Jeśli wkrótce nastąpi czas wypełnienia się proroctw, to co Polska może zrobić, żeby nie doznać łupnia na wojnie/wojnach?Jeśli Rosja może zamierzyć walczyć z NATO, to jakie Polska ma możliwości obronne?Realna, uczciwa kreacja oraz emisja pieniądza, pełna rezerwa bankowa, druga i kolejna waluta i jakie jeszcze?Własna, silna armia?

 • Robert on 27 stycznia 2019

  Bartek

  musimy iść w stronę nowej ekonomii, czyli druga waluta i system NIDPI, czyli inwestowanie z emisji pieniądza.
  Należy inwestować w polskie zakłady zbrojeniowe, w polską myśl.
  Dlaczego nasi inżynierowie, programiści nie mogą opracować nowoczesnego systemu obronnego?
  Bo im Ameryka zabrania.
  Kiedy finansjera padnie, kiedy będą walczyć z finansjerą, wtedy może powstać poluzowanie pętli na polskiej szyi.
  W tym czasie potrzebni będą patrioci u władzy.
  Jest szansa zrobić dużo fajnych rzeczy.

 • Czytelnik on 27 stycznia 2019

  No dzięki za wyjaśnienie 😉 kilka pytań
  – Drzewo które się zazieleniło o którym mówił Jezus , to Izrael który powstał w 1948 roku??Byli do niego przyrównani
  -Gdy USA upadną to 7 król proces się już rozpoczął , Biblia wskazuje że ostatnim królem będzie Izrael??To nawet tak potężne Chiny nie będą rządzić światem??
  -Czy Rosja będzie wstanie odegrać rolę w dniach końca?Media niezależne tak jak i ta strona wskazują na szybki rozpad Rosji (2 lata) USA w tym ma wielki udział aby nie powstał sojusz Niemcy-Rosja
  Chyba się zgodzisz że własnie zaczęły się spełniać prognozy George Friedman .Niemcy słabną i Rosja , szansa da polski.O tym mówi także i p.Bartosiak
  -Jaki czas dajesz na wypełnienie proroctw i przejście naszego nauczyciela.
  Jeśli jesteś wstnie odpowiedzieć będę wdzięczny

 • Tomek on 27 stycznia 2019

  Robert nigdzie nie napisałem że Ty tak twierdzisz, znam Objawienia Jana ale tego wątku o bestii i siedmiu królach nie do końca rozumiem , dlatego poprosiłem Cię o wyjaśnienie, bo rozumiem że bestia to władza w Izraelu niezgodna z wolą Boga. Z Egiptu Mojżesz wyprowadził izraelitów, bo taka była wola Boga i Mojżesz ją wykonał to dlaczego już wtedy była bestia?

 • Robert on 28 stycznia 2019

  Tomek

  To jest siedem króli czyli siedem mocarstw, które panowały na ziemi:
  Egipt, Asyria, Babilon, Medo-persja (rządy Ezdrasza i Nehemiasza w Judaizmie), Grecja, Imperium Rzymskie, Wielka Brytania/USA, żydzi z innymi państwami.
  Objawienie pisze, że bestia wywodzi się z tych mocarstwa, czyli była, kiedy te mocarstwa funkcjonowały: „z siedmiu jest”.

  Bestia to cały judaizm, czyli okres od Babilonu, jak i wcześniejszy czas. Już za rządów Asyrii, Bóg przez nieposłuszeństwo dokonał rozwodu z Izraelem, przez to całkowicie rozproszył 10 pokoleń.

  Jan nie opisuje tego w szczegółach. Jednak oprócz wyjątków, Izraelici byli nieposłuszni Bogu. Często ulegali wierzeniom innych narodów. Mojżesz wiele razy prosił o wybaczenie w imieniu narodu. Gdyby nie Mojżesz, ten naród wygnany zostałby już po górze Synaj, kiedy zrobili sobie cielca.

 • Robert on 28 stycznia 2019

  Czytelnik

  1 – podaj tutaj argumenty biblijne, co do drzewa.
  2 – dokładnie, to ostatnim królem będzie judaizm reprezentowany przez żydowski Izrael. W tym państwie rządzi żydowski sanhedryn a nie politycy. Zauważ, że Chiny są potężni w swoim regionie, dopiero od niedawna zdobywają świat.
  żydzi od wieków budowali pozycje w każdym państwie świata, dlatego politycznie są najskuteczniejszą nacją na świecie.
  3 – Rosja prawdopodobnie wraz z żydowskim Izraelem i innymi państwami pokona bankierów i odda władzę żydom. Nic nie wskazuje na to, aby się rozpadła. Sojusz Rosja-Niemcy istnieje od wieków z pewnymi przerwami.
  4 – Friedman i Bartosiak często mówią dziwne rzeczy. Czas dla Polski będzie wtedy i tylko wtedy, jeżeli Polacy będą myśleć, jeżeli będą chcieli poznać prawdę i w nią uwierzą, następnie zaczną odważnie działać.
  5 – nie daję czasu, trzeba dobrze patrzeć na geopolitykę, a raczej na geoproropolitykę. Będziemy wszystko widzieli po działaniach świata.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *