3 – Katolicy nie znają Biblii: dlaczego czcicie Matkę Boską?

 kult Maryja

Dzisiaj bardzo łatwo jest sprawdzić poprawność tłumaczeń danej Biblii. Wystarczy kupić sobie Nowy Testament interlinearny Popowskiego. Jest tam tekst grecki i polskie tłumaczenie.

I co się okazuje w tym katolickimi przekładzie Nowego Testamentu?

1 – Matka Syna Boga nie nazywała się Maryja, tylko Mariam (lub odmiana Marias)

Jakiś czas temu sprawdziłem wszystkie wersety, gdzie jest mowa o mamie Chrystusa.

Zdziwienie było duże, ponieważ we wszystkich wersetach użyte jest imię: Mariam.

Imię Maria użyte jest do innych kobiet, natomiast do mamy Pana Jeszu (imię Jezus jest nieprawidłowe, udowodnione jest w tym samym Nowym Testamencie Popowskiego) zawsze jest użyte imię Mariam.

Nawet Wikipedia mówi, że katolicyzm zamienił imię Mariam na Maria:

„Poprzez jego użycie w Nowym Testamencie nazwa została przyjęta na całym świecie, szczególnie w katolicyzmie , ale także we wschodnim chrześcijaństwie , w protestantyzmie i w islamie . W łacińskim chrześcijaństwie grecka forma Mariam została przyjęta jako latinate Maria (skąd pochodzi francuska Maria i angielska Maria )”.

2 – Apostołowie nie modlili się do Mariam

Nie ma ani jednego wersetu w Nowym Testamencie, w którym apostołowie modlili się do mamy Chrystusa.

Nie ma ani jednego wersetu w Nowym Testamencie, w którym ktokolwiek modli się do mamy Chrystusa.

Nie ma ani jednego wersetu w Nowym Testamencie, który sugerowałby kult „Matki Boskiej”.

Słudzy Chrystusa dostali następujący przykaz: 

Tymoteusza 2:5

„Jeden bowiem Bóg, jeden i pośrednik Boga i ludzi: człowiek Pomazaniec Jeszu”.  

Jana 14:6

„Odpowiedział mu Jeszu: Ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca jak TYLKO PRZEZE MNIE”.

Chrystus nie pozwolił modlić się do Boga przez Mariam, ani żadną inną postać. Jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem jest Chrystus. Nie „Matka Boska”, czy ktokolwiek inny „święty” ustanowiony przez religie.

Kult „Matki Boskiej” został zaakceptowany przez Sobór Efeski w 431 roku, czyli ponad 300 lat po śmierci ostatniego apostoła Jana.

3 – Nie wiadomo, jak wyglądała Mariam

Nie ma w Pismach ani jednego opisu mamy Chrystusa. Tak samo nie wiemy, jak wyglądał Chrystus.

Noszenie obrazka z Mariam, trzymanie figurki Mariam jest bardzo ryzykowne.

Nie wiadomo, czy ta kobieta wyrzeźbiona/namalowana nie jest jakimś bożkiem, kopią osoby z religii egipskich.

W Kościele Katolickim zawsze byli masoni i inne odłamy Rothschildowych organizacji.

Mogli wprowadzić obraz swoich bożków.

4 – „Matka Boska” to nie jest prawidłowe określenie

Pierwszą postacią, którą stworzył Bóg Ojciec był Pan Jeszu.

Przez Niego powstał cały świat: „… przez, którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy” – 1 Koryntian 8:6.

Chrystus został stworzony w ciele duchowym.

Ciało ludzkie dostał w wyniku porodu z Mariam, czyli ludzką matką Chrystusa jest Mariam.

Dlatego nazywamy ją matką Chrystusa, matką Pomazańca, matką Syna Boga, matką Mesjasza, matką Syna Człowieczego.

Takie określenia używał do swojej osoby Chrystus.

Nigdy będąc na ziemi w ludzkiej postaci, nie mówił o sobie: Bóg.

Dlatego określenie „Matka Boża, Matka Boska”, sugeruje, że Mariam jest matką Postaci Duchowej – Boga Jeszu.

Co jest kłamstwem i absurdem.

Chrystus jest Bogiem dla nas. Jest drugim największym Bogiem po Bogu Ojcu, największym z Synów Boga.

Skoro będąc na ziemi nie mówił o sobie „Bóg”, to znaczy, że w ludzkiej Postaci nim nie był lub nie pozwalał tak siebie nazywać.

5 – Mariam nie była zawsze dziewicą

Mariam była dziewicą przed narodzeniem Chrystusa. I to jest fakt niepodważalny.

Jednak po Chrystusie urodziła synów i córki.

Dlatego twierdzenie, że Mariam zawsze była dziewicą jest kłamstwem.

Nie jest to nauka biblijna.

Mariam była dziewicą przed narodzinami Chrystusa. Później miała inne dzieci:

Marka 6:2-3

„Nie ten jest cieślą, Synem Marias i bratem Jakuba i Jozesa i Judy i Szymona? I nie są siostry Jego tu przy nas?”.

6 – Na jakiej podstawie powstał kult „Matki Boskiej”? 

Na podstawie między innymi tych wersetów:

Łukasza 1: 26-28

„W zaś miesiącu szóstym wysłany został zwiastun Gabriel od Boga do miasta Galilei, którego imię Nazaret, do dziewicy zaręczonej mężowi, którego imię Iosef z domu Dawida i imię dziewicy Mariam i wszedłszy do niej rzekł: Raduj się napełniona łaską Pan z tobą”. 

Łukasza 1:41-42

„I stało się, jak usłyszała pozdrowienie Marias, Elżbieta podskoczyło niemowlę w łonie jej i napełniona została Duchem świętym, Elżbieta. I zawołała krzykiem wielkim i powiedziała: błogosławiona ty wśród kobiet i błogosławiony owoc łona twego”. 

Łukasza 1:46-48

„I rzekła Mariam: Wielbi dusza ma Pana i rozweselił się duch mój z Boga wybawcy mego, bo popatrzył na uniżenie niewolnicy Jego. Oto bowiem od teraz szczęśliwą zwać będą mnie wszystkie pokolenia…„.

Kult „Matki Boskiej” powstał na podstawie tych słów: „Raduj się napełniona łaską”, „błogosławiona ty wśród kobiet”, „Oto bowiem od teraz szczęśliwą zwać będą mnie wszystkie pokolenia”.

Te słowa są chwałą dla Mariam. To dzięki jej znakomitej postawie, została wybrana na ludzką matkę Chrystusa.

Jednak nie pozwalają one na wywyższanie Mariam czy jakiejkolwiek innej osoby do postaci Boga, modlenia się do nich. Jest to nieznajomość Pism choćby z tego punktu, że dusza człowieka po śmierci ludzkiej, czyli utraty ciała, czeka na zmartwychwstanie.

Według katolików, Mariam żyje i sprawuje władzę w niebie. Takich nauk nie ma w Pismach. Są to wymyślone wierzenia.

Modlenie się do Mariam jest rozmową pustą, nie jest prośbą, ani modlitwą do Boga Ojca czy Pana Jeszu, ponieważ jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem jest Chrystus:

Tymoteusza 2:5

„Jeden bowiem Bóg, jeden i pośrednik Boga i ludzi: człowiek Pomazaniec Jeszu”.  

Jana 14:6

„Odpowiedział mu Jeszu: Ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca jak TYLKO PRZEZE MNIE”.

Dzieje Apostolskie 4:12 (BT)

„I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni”.

Katolicy natomiast modląc się do Mariam uznają, że Bóg się pomylił, zapomniał o mamie Chrystusa.

Jest to duży błąd, wykraczający poza nauki Chrystusa: 

1Koryntian 4:6

„…Nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane…”.

Łukasza 16:17

„Lecz łatwiej niebo i ziemia przeminą, niż żeby jedna kreska miała odpaść z Prawa”.

Każdy katolik powinien sam badać Pisma, czy przywódcy Kościoła Katolickiego przekazują prawdę:

Dzieje 17:11

„Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest”.

Każdego z nas obowiązują prawa Chrystusowe przekazane raz apostołom:

Judy 1:3

„Najmilsi, od dawna już pragnąłem bardzo napisać do was coś o naszym wspólnym zbawieniu, teraz zaś odczuwam potrzebę zwrócenia się do was, aby was zachęcić do walki o wiarę przekazaną raz na zawsze świętym„.

Jeżeli dana religia ma własne wierzenia, wzięte z tradycji, których nie ma w Nowym Testamencie, to jest to ludzka filozofia, niemająca nic wspólnego z prawem Chrystusowym.

 

1 – Katolicy nie znają Biblii: Obrazy

2 – Katolicy nie znają Biblii: skąd wiesz, jak wyglądał Chrystus?

 

Robert Brzoza RobertBrzoza.pl Polski Portal Informacyjny

P.S. Czy wolno modlić się do obrazów? => Bezpłatnie

Form by (e)NeTesFoto: „Zdjęcie236” (CC BY-NC-ND 2.0) by chdxx

21 Responses to “3 – Katolicy nie znają Biblii: dlaczego czcicie Matkę Boską?”

 • Tomek on 6 maja 2018

  Panie Robercie zgadzam sie z Panem odnośnie KK sam byłem katolikiem ale od jakiegoś czasu nie chodzę do kościoła ale co mam powiedzieć dzieciom mają dalej chodzić mimo że ich ojciec nie? , moi teściowie cały czas nakłaniają ich by co niedziela były w kościele co powinienem zrobić?

 • Robert on 7 maja 2018

  Tomek,

  zorganizuj spotkania z dziećmi i powiedz im, dlaczego nie chodzisz do kościoła.
  Nie mów wszystko na raz, tylko spokojnie i cierpliwie im tłumacz Biblie.
  Masz tematy z serii: „katolicy nie znają Biblii”.
  Tam są argumenty i wersety.
  Pokaż im te wersety, niech sami przeczytają i się zastanowią.
  Nie możesz stracić kontaktu z dziećmi, dlatego rozmowa powinna być spokojna.
  Szczególnie ty musisz panować nad sobą.
  Jeżeli temat będzie drażliwy, to zakończ i poproś, abyście spotykali się raz w tygodniu i omawiali zasady, które nakazał nam stosować Chrystus.
  To są trudne sprawy, jednak najważniejsze jest, aby zrozumieli, że nic nie robisz złego, tylko stosujesz się do słów Boga Ojca i Chrystusa.
  Nie ma innej drogi, jak rozmowy.
  Pokaż swoją postawą, że jesteś lepszym człowiekiem niż byłeś – to też przekonywuje.

 • Tomek on 7 maja 2018

  Ale to są małe dzieci nie wiem czy zrozumieją Biblie, a tu jeszcze dziadkowie uczą ich co innego, bo jak można nie chodzić do kościoła, wiele razy rozmawiam z bliskimi, znajomymi z pracy i przedstawiam im argumenty Biblijne i oni niby przyznają mi rację ale zaraz dodają że świata nie zmienię a oni nie wyobrażają sobie żeby dzieci nie posyłać do kościoła, przecież teraz maj i pierwsza komunia tyle imprez prezentów , wszystkie lokale pozapełniane, potem wycieczka do Częstochowy i jest ok więc poco to zmieniać, takie argumenty słyszę, Ludzie bardziej cenią tradycje niż Biblię.

 • Tomek on 7 maja 2018

  Panie Robercie tam w USA na pewno Panu łatwiej bo społeczeństwo bardziej zróżnicowane kulturowo i religijnie a tu w kraju przywiązanie do religii i tradycji jest mocno zakorzenione w narodzie , a jeszcze na wsiach……….. za mówienie takich rzeczy z automatu zostaje się światkiem jechowym, ludziom bardziej w religii przeszkadza że ksiądz i jego usługi są za drogie, tu widzą problem a nie w Biblii.

 • Robert on 8 maja 2018

  Tomek

  zgadzam się, w Polsce panuje radykalny katolicyzm.
  Katolicy w ogóle nie znają Biblii i jej nie rozumieją.
  Księżom to na rękę, bo nie muszą tłumaczyć się z oczywistych wersetów.

  Jak zwykle na wszystko potrzeba czasu, aby przekonać choć część katolików do myślenia i badania Pism.

  Mieszkałem też w Polsce, wiem co to apodyktyczna rodzina katolicka.
  Ja byłem bardzo dobrze akceptowany, bo wszędzie przynosiłem uśmiech, brak kłótni, spokój, cierpliwość.
  Ważne, aby nie kłócić się i wszystkich szanować.
  Katolicy powinni ciebie szanować a ty katolików.
  To jest podstawa do życia w zgodzie.
  Nie wszystkich przekonasz, innych nigdy.
  Ale to ty masz swoją postawą pokazywać miłość i Ducha świętego od Boga.

 • Tomek on 8 maja 2018

  Dobrze napisane, kiedyś robiłem takie błędy podchodziłem zbyt emocjonalnie i kończyło się kłótnią mimo że na argumenty wygrałem , dziś wiem że trzeba cierpliwości i tego o czym Pan pisze, najtrudniej jest z bliskimi typu Ojciec,Matka, Teść, Teściowa, Żona.
  Mam pytanie kiedy poznał Pan prawdę Biblijną? jeszcze w Polsce czy już w USA? Sam Pan analizował wersety Biblijne czy ktoś Panu pomógł? Ja zawsze buntowałem się przeciw zasadom niebiblijnym w katolicyzmie choć pełną prawdę poznałem dzięki Panu i Krzysztofowi Królowi.
  Pozdrawiam serdecznie .

 • Robert on 9 maja 2018

  Tomek

  od katolicyzmu odszedłem w Polsce, ponad 20 lat temu, ze względu na obrazy.
  Czytałem Pisma i poznawałem prawdę.
  5 lat temu poznałem Krzysztofa Króla, wtedy zacząłem pisać w internecie.
  Okazało się, że mamy te same wnioski z analizy wersetów biblijnych.
  Od tego czasu jest nas coraz więcej osób, którzy walczą o prawdę raz przekazaną apostołom Judy 1:3.
  To jest nasz cel, dotrzeć do pełnej prawdy, którą znali apostołowie.

 • Tomek on 9 maja 2018

  Panie Robercie pisze Pan odnośnie Mariam „Jednak po Chrystusie urodziła synów i córki. ” skąd wiadomo że to rodzeni bracia i siostry Chrystusa? Biblia nie podaje stopnia pokrewieństwa, zawsze jak rozmawiam z bliskimi na ten temat to podają mi ten argument a ja nie potrafię tego im wyjaśnić.

 • Robert on 9 maja 2018

  Tomek

  w tym wersecie wymieniona jest rodzina Chrystusa:
  Marka 6:2-3
  „Nie ten jest cieślą, Synem Marias i bratem Jakuba i Jozesa i Judy i Szymona? I nie są siostry Jego tu przy nas?”.

 • Tomek on 9 maja 2018

  Skoro Chrystus miał braci i siostry rodzone , to nie rozumiem czemu umierając na krzyżu powiedział :
  Ew. Jana 19:26-27, Biblia Tysiąclecia
  „Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. ” skoro miał siostry i braci to czemu oni nie zaopiekowali się swoją matką? Kiedyś zapytałem oto Krzysztofa ale powiedział że nie wie, może to pytanie musi pozostać bez odpowiedzi? jak Pan myśli?

 • Robert on 10 maja 2018

  Tomek

  trudno tutaj spekulować.
  Mało jest informacji na ten temat.
  Nie wiadomo czy uczeń miał opiekować się Mariam, czy Mariam umiłowanym uczniem.

 • Łukasz on 12 maja 2018

  Polecam obejrzeć sobie ten film w nawiązaniu do tego posta:
  (link usunięty – admin)

 • Robert on 12 maja 2018

  Łukasz

  religie nie mogą wypędzać demonów, dlatego urządzają z nimi takie spektakle.
  Nie mają Ducha świętego, który powiedziałby im prawdę, dlatego usiłują ją wyciągnąć od demonów.
  Tylko że demony to kłamcy i mordercy.
  Nie mają żadnego sensu takie rozmowy.
  Chrystus i apostołowie nie rozmawiali z demonami, nie pozwalali im przeklinać.
  Jedynie Chrystus spytał jednego o imię, aby ludzie zrozumieli z kim mają do czynienia.

 • Kamil on 13 maja 2018

  Witam, Panie Robercie, na bloga trafilem około 2 tyg. temu i dopiero poznaje szokującą prawdę. Mam pytania. Czyli wychodzi na to, że modlitwa „Zdrowaś Mario” nie ma sensu? . Tak samo różniec jest niekompletny?! I czy jest dużo jeszcze takich kłamstw w Kościele Katolickim i czy własnie warto chodzić do kościoła, czy to kompletnie nie ma sensu?.

 • Robert on 13 maja 2018

  Kamil

  Apostołowie piszą, że należy modlić się do Boga przez Chrystusa.
  Nic nie ma w Pismach, aby modlić się do Mariam (Maryi).

  Osobiście nie polecam żadnej religii, bo wszystkie znane działają na własnych prawach, własnych doktrynach, których nie ma w Nowym Testamencie.

 • Wojtek on 17 maja 2018

  Ładnie panowie polemizujecie , przytaczacie fragmenty Testamentu , ale co powiecie na temat tylu spisanych objawień Chrystusa ! Miriam ! , aktualne objawienia w Medjugorie ??? , tam żyją świadkowie , którzy nadal mają objawienia Maryji ?

 • Robert on 17 maja 2018

  Wojtek

  Zauważ, że objawienia ukazują się w fałszywym imieniu: Maria.
  Stąd wniosek, że jest to fałszywka, albo jakiś demon bawi się z katolikami.

  Mariam nie ma uprawnień do tego, aby się do niej modlić.

  Modlimy się tylko do Boga Ojca i Pana Jeszu.
  Dlaczego?
  Bo tak modlili się apostołowie, a my walczymy o wiarę raz przekazaną apostołom – Judy 1:3

 • Janek on 19 maja 2018

  Wydaje mi się że ktoś tu myli pojęcia,
  Ja jestem katolikiem, i nie modle się do Maryji, a PRZEZ WSTAWIENNICTWO Maryji do Pana Jezusa.

  Co do argumentów z braci Jezusa, warto znać kontest historyczny.. wtedy na kuzynów tez mówili bracia, nawet teraz w Polsce czasem się to spotyka.

  Także niczego nie ujmując nikomu to jednak interpretowanie Biblii po swojemu nie prowadzi na dobre drogi uważam…

  Są Boży i światli kapłani, którzy mówią jasno prawdę zawarta w KK.

  Ale faktem jest ze obecnie wielu mówi jakieś dziwne rzeczy.
  Pozdrawiam

 • Robert on 19 maja 2018

  Janek

  1 – nie ma czegoś takiego jak stawiennictwo Mariam.
  To jest nauka niebiblijna, wymyślona przez religię.

  2 – Zauważ, że w tym wersecie wymieniana jest rodzina Chrystusa.

  3 – Tu jest twój błąd, że zawierzyłeś religii. Dlatego nie znasz nauk Chrystusa, tylko powieści przekazane przez tradycję i kk.
  Zauważ, że apostołowie byli analfabetami, a nie profesorami.

  Przemyśl te wersety:
  Dzieje 17:11
  „Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest”.

  Wszystko badajcie:
  1 Tesaloniczan 5:12-22
  „Prosimy was, bracia, abyście uznawali tych, którzy wśród was pracują, którzy przewodzą wam i w Panu was napominają. Ze względu na ich pracę otaczajcie ich szczególną miłością! Między sobą zachowujcie pokój! Prosimy was, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie małodusznych, przygarniajcie słabych, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi! Uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem za złe, zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem i wobec wszystkich! Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jeszu Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.“

  Łukasza 10:21
  „W tej to chwili rozradował się Syn Boga w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie”.

  Daniel 12:4
  „Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych. Wielu będzie dociekało, by pomnożyła się wiedza”.

 • Alicja on 25 maja 2018

  Moja polemika:

  1 – Matka Syna Boga nie nazywała się Maryja, tylko Mariam (lub odmiana Marias)

  Będąc na drodze nawrócenia od razu zrozumiałam, że posłuszeństwo wobec decyzji Kościoła Katolickiego jest CENTRALNYM, bezwzględnym punktem do dalszej wędrówki; w praktyce dostrzegam i doświadczam łask, gdy uczę się nie kwestionować tego czego nie rozumiem (i tak mi zostało; nie wszystko będę mogła zrozumieć; strzał w pychę u mnie jest bardzo bolesny). Maria.

  2 – Apostołowie nie modlili się do Mariam

  Nie mogli modlić się do matki Jezusa, modlili się RAZEM z Nią i innymi. We spólnocie siła, nie każdy potrafi modlić się bez doświadczania obecności innych, sama tego doświadczam w swoim kościele parafialnym. pytam: czy jest to złe, czy dobre?

  Jan 16: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe.”
  Elżbieta ucieszyła się i dziecko w jej łonie poruszyło się na spotkanie z Matką Boga (pytam: poruszyło się ze strachu, czy szczęścia?). Na pewno Elżbieta nie modliła się do Marii. Były z Jednego Ducha. Na weselu słudzy zrobili wszystko to, co powiedział Jezus, ale to Ona zainterweniowała wobec brakującego wina (pytam: zrobiła dobrze czy źle?). Gdzie jest Matka Jezusa tam jest Prawda i obietnice i łaski, to droga najłatwiejsza i najkrótsza, najbogatsza (pytam: to dobrze czy źle?).

  4 – „Matka Boska” to nie jest prawidłowe określenie

  Matka Jezusa, to Oblubienica Ducha Świętego; skąd to wiemy? Bo jest PEŁNA ŁASK. Maryja, tak to odbieram, oprorokowała siebie w Magnificat. Czy zabrakło jej skromności, uniżoności? Nie, to Duch Święty osiągnął w Niej swoją pełnię. Tam gdzie jest pełnia pełni, tam jest RADOŚĆ, nie taka radość jaką daje świat, tam już nie potrzeba słów.

  5 – Mariam nie była zawsze dziewicą

  Też tak kiedyś myślałam. Teraz wiem, że dzieci Jezusa, dzieci Maryi to tylko Ci narodzeni z Ducha Świętego.

  List do Efezjan 6: „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.” Walka duchów, które nie uznają Ducha Świętego i jego płodności, której się sprzeciwili. Płodność kościoła to Duch ożywiający ciało, a nie ciało dla samego ciała, bo samo w sobie jest prochem i niczym.

  6 – Na jakiej podstawie powstał kult „Matki Boskiej”?

  Ja zaczęłam patrzeć na Maryję inaczej po tym jak modląc się w 2014r. nowenną do błogosławionego Stanisława Papczyńskiego, Marianity któregoś dnia przedstawił mi Maryję a przy Niej mojego zmarłego w 1996r. wujka Mariana. Zobaczyłam ich razem w miejscu pełnym szczęścia i radości w przepięknym i nierażącym świetle. Tak, mam nabożeństwo do Maryi, Matki Jezusa.

  Jezus nie chce nas doprowadzać do pełni wiedzy, bo ta się wyczerpie, wiemy to z Hymnu o Miłości. Jezus chce nas doprowadzić do pełni Prawdy, a ta jest .. trudna, dlatego stopniowo poznajemy tajemnice Kościoła i obecność w nim Jezusa, Maryi, apostołów, uczniów, nas samych. Oto, trzeba walczyć, nie tylko uzasadniać.

 • Robert on 25 maja 2018

  Alicja

  ad2 – sugerujesz, że apostołowie modlili się z Mariam, dlatego nie wypadało się modlić do niej.
  Zdajesz sobie sprawę, że jest to własna filozofia…?
  Nie ma takiego wersetu, w którym apostołowie modlili się z Mariam i nie ma takiego wersetu, w którym apostołowie modlili się do Mariam.

  ad4 – nie mam takiej nauki w zasadach wiary Chrystusa.
  Jest to pogląd filozoficzny. Obraz matki boskiej wymyśliły religie.
  Takiej nauki nie ma w Pismach.

  ad5 – z Ducha świętego narodził się Chrystus, a Jego bracia i siostry w wyniku zajścia w ciążę.
  Takiej nauki, o której piszesz nie ma w Pismach. To jest twoja interpretacja.

  Musisz się zastanowić, czy idziesz drogą, którą zbudowała religia, czy drogą prawdy.
  To co piszesz to wymysły ludzkie. Tych wymysłów nie ma w Nowym Testamencie.
  Zastanów się komu chcesz służyć.
  W tej chwili służysz religii, a nie Bogu Ojcu i Panu Jeszu.

  Polecam ten werset:
  Judy 1:3, czyli walczymy o wiarę raz przekazaną świętym.
  Chrystus przekazał prawdy i zasady wiary jeden raz apostołom.

  W cokolwiek wierzysz czego nie ma w Biblii jest fałszerstwem i antychrystem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *