Czy Chrystus pił alkohol podczas Paschy?

Pamiątka śmierci - wino

Ciekawy temat, ponieważ dotyczy najważniejszego święta chrześcijan. Uczestniczą w nim wyznawcy prawdziwego Chrystusa o imieniu Jeszu-Jesu.

Tym świętem jest: Pamiątka śmierci Chrystusa.

Podstawową zasadę, jaką mamy to – godnie obchodzić to święto:

„Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie/ogłaszacie, aż przyjdzie.
Z tego powodu, kto by jadł chleb i pił z kielicha Pana niegodnie/lekceważąco/nieodpowiednie, winien będzie ciała i krwi Pana.
Niech więc człowiek bada samego siebie i tak niech je z [tego] chleba, i niech pije z tego kielicha.
Kto bowiem je i pije niegodnie/lekceważąco/nieodpowiednie, sąd/wyrok własny je i pije, nie rozróżniając ciała Pańskiego” – 1 Koryntian 11:26-29. 

Dużo pisaliśmy już na temat tego święta:

Dzisiaj zbadajmy temat: czy można pić wino alkoholowe na tej uroczystości?

Wiemy, że umiarkowane i kontrolowane picie alkoholu jest dozwolone:

https://zastopujczas.pl/biblia/alkohol-w-biblii-czy-wolno-pic

Teraz sprawdźmy, czy Chrystus pił alkohol?

Napój pity na ostatniej wieczerzy Chrystusa przyrównany był do krwi, czyli reprezentował/utożsamiał krew Chrystusa:

„Na to rzekł im Jeszu: amen, amen, powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego i pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie.
Kto spożywa Ciało Moje i pije Krew Moją, ten ma życie eonowe(wieczne), a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Albowiem Ciało Moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew Moja jest prawdziwym napojem/piciem.
Kto spożywa Ciało Moje i pije Krew Moją, we Mnie mieszka, a Ja w nim.
Jak Mnie posłał Ojciec, który żyje, a Ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto Mnie spożywa, żyć będzie przeze Mnie.
Taki jest chleb, który z nieba zstąpił, nie taki, jaki jedli ojcowie i poumierali; kto spożywa ten chleb, żyć będzie na eon(wiek)” – Jana 6:53-58.

Krew ma barwę czerwoną od jasnej do ciemnej intensywności.

Krew Chrystusa została przyrównana do owocu winorośli, czyli do winogron:

„To jest Moja Krew Nowego Przymierza, która wylewa się za wielu na odpuszczenie grzechów. Mówię wam zaś: odtąd na pewno nie będę pił z tego owocu winorośli(288) aż do tego dnia, gdy go będę pił z wami nowy w Królestwie Mego Ojca” – Mateusza 26:28-29.

Podobne przesłanie mamy w Marka 14:24-25 i w Łukasza 22:18.

Wiemy, że powinniśmy pić wino gronowe. Jednak wersety te, nie dają nam odpowiedzi, czy to wino było z alkoholem czy bez alkoholu.

Zerknijmy zatem do Starego Testamentu i zobaczmy, co pili Izraelici podczas Paschy.

Paschę obchodził Chrystus ze swoimi uczniami podczas Ostatniej Wieczerzy:

„I rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed Moją męką” – Łukasza 22:15.

Co Izraelici pili podczas Paschy?

Zobaczmy, jakie warunki obchodzenia Paschy mieli Izraelczycy.

Kluczowym zakazem jest: „usunąć wszelki kwas/zaczyn” oraz nakaz chleba przaśnego/niesfermentowanego:

„Przez siedem dni spożywać będziecie chleb niekwaszony/przaśny/niesfermentowany(4682). Już w pierwszym dniu usuniecie wszelki kwas/zaczyn(7603) z domów waszych, bo kto by jadł kwaszone(2557) potrawy od dnia pierwszego do siódmego, wyłączony będzie z Izraela” – Wyjścia 12:15.

„Przez siedem dni będziesz jadł chleb niekwaszony/przaśny/niesfermentowany(4682), a w dniu siódmym będzie dla ciebie święto ku czci Pana. Tylko niekwaszony/przaśny/niesfermentowany chleb(4682) można jeść w czasie tych siedmiu dni i nie będzie można ujrzeć u ciebie chleba kwaszonego(2557) ani nie będzie można ujrzeć u ciebie żadnego kwasu/zaczynu(7603) w twoich granicach” – Wyjścia 13:6-7.

„Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami/gorzkimi rzeczami(4844)” – Wyjścia 12:6-8.

Wyraz 4682 oznacza:

biblehub.com

  • chleb przaśny,
  • ciasto, bez zakwasu,
  • w sensie zachłannego pożerania słodyczy; właściwie, słodycz; konkretnie słodki (tzn. nie kwaśny i gorzki z drożdżami);
  • niesfermentowane ciasto lub bochenek.

Wyraz 7603 oznacza:

biblehub.com

  • zaczyn,
  • batonik lub placek drożdżowy (jako pęcznienie w wyniku fermentacji) – zakwas.

Wyraz 2557 oznacza:

biblehub.com

  • zakwas, chleb na zakwasie,
  • ferment.

Stary Testament kładzie nacisk na niesfermentowany, przaśny chleb oraz do picia: gorzkie zioła/gorzkie rzeczy. Wróćmy teraz do Nowego Testamentu.

Czym jest owoc winorośli?

W Starym Testamencie mamy przykład picia gorzkich ziół. W Nowym Testamencie, Chrystus na Ostatniej Wieczerzy przygotował: owoc winorośli, ogólnie nazwanym – wino.

Wino wytwarza się z owocu winorośli, zarówno to alkoholowe, jak i bezalkoholowe. Mamy przykład wesela, na którym Chrystus zamienił wodę w wino. Pierwszym winem nazwanym „dobrym” goście weselni upili się/popili sobie, z tego wynika, że było alkoholowe.

Dlatego wyrażenie „owoc winorośli”, nie daje nam odpowiedzi, co do zawartości w nim alkoholu:

„Następnie wziął kielich, podziękował i dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, to jest Moja Krew Nowego Przymierza, która wylewa się za wielu na odpuszczenie grzechów. Mówię wam zaś: odtąd na pewno nie będę pił z tego owocu winorośli(288) aż do tego dnia, gdy go będę pił z wami nowy w Królestwie Mego Ojca” – Mateusza 26:27-29.

Natomiast zwróćmy uwagę na wyrażenie: „pijcie z niego wszyscy”.

Czy to wyrażenie skierowane jest również do młodzieży, do byłych alkoholików, do osób niepijących alkohol, do osób, które złożyły śluby o niepiciu alkoholu?

Zwróćmy uwagę, że nie jest to łatwy temat…

Podsumowanie

Stary Testament wskazuje nam, iż Izraelici mieli usunąć kwas, mieli na Pascha jeść niesfermentowany chleb. Pili gorzkie zioła/gorzkie rzeczy.

Nowy Testament informuje nas, że Krew Nowego Przymierza, to wino z owocu winorośli. Z tych owoców robiono wino alkoholowe i niealkoholowe.

Niektórzy badacze skłaniają się do tezy, iż Chrystus nie mógł pić alkoholu, dlatego na ostatniej Wieczerzy pito sok winogronowy.

To są przypuszczenia, opinie, jednak to nie są fakty biblijne.

Również Pascha nie jest dla nas świętem, które całkowicie kopiujemy do Pamiątki śmierci. Chrystus częściowo zmienia Pamiątkę w porównaniu do Paschy: nie ma baranka jako posiłku do jedzenia oraz mamy do picia: owoc winorośli.

Skoro Nowy Testament nie wypowiada się w tej kwestii jednoznacznie, to być może jest to kwestia sumienia, a najważniejsze w całej Pamiątce jest jeść chleb i pić z kielicha godnie. Czyli bardzo dobrze dbać przez cały rok o swoje ciało, ducha i duszę, a w ten uroczysty dzień: perfekcyjnie.

„Usuńcie/oczyśćcie więc stary zakwas/ferment, abyście byli nowym ciastem, jako że jesteście przaśni/niesfermentowani, bo też Pomazaniec — nasza Pascha— został złożony w ofierze. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z rozpustnikami;
nie chodzi o rozpustników tego świata w ogóle ani o chciwców i zdzierców lub bałwochwalców; musielibyście bowiem całkowicie wyjść/opuścić ten świat.

Teraz zaś napisałem wam, abyście nie przestawali, jeśli ktoś mieni się bratem, a jest człowiekiem nierządnym, chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą, żebyście z takim nawet wspólnie nie jadali” – 1 Kor 5:7-11.

 

Robert Brzoza

 

 

Przeczytaj koniecznie:

Napisz swoje zdanie...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *