Świadkowie Jehowy nie znają Biblii: Bóg nie nazywa się „Jehowa”

Bóg

Świadkowie Jehowy cały swój ciężar wiary położyli na imieniu „Jehowa”.

Ten ciężar jest tak duży, że powinien zawalić tę religię.

W dziwny sposób nie dostrzegają tak potężnego fałszu, nie chcą zrozumieć, jak mocno zostali oszukani.

Ich indoktrynacja jest na poziomie silnej, niebezpiecznej sekty, z której trudno odejść.

Ich więzienie jest na poziomie zniekształconego umysłu, strachu przed przyszłością, utraty rodziny, znajomych, przyjaciół.

Nie myślą samodzielnie, nie znają Pism, mają wyuczone slogany, wykute na pamięć wersety.

Od przeciętnego katolika lepiej znają Biblie, jednak nie na tyle, aby wiedzieć, ile fałszu jest w ich religii.

Dla masonów „Jehowa” to bóg

Imię to, nie tylko używają świadkowie Jehowy ale coraz częściej katolicy. W Biblii katolickiej warszawsko-praskiej, imię „Jehowa” używane jest wiele razy.

Do tej grupy dołączyli masoni.

Cytat z książki „Zmierzch Izraela” Henryk Rolicki, strona 206:

„Wolnomularstwo także i tutaj za wzorem żydowskim poszukuje „zgubionego słowa”. W symbolice masonerii szkockiej tak to wyglądało w XVIII w. według opisu ks. Barruela: 
„Stopień („Wybranego”) ma dwie części; jedna stosuje się do zemsty Adonirama, który zwie się tutaj Hiramem; druga jest szukaniem słowa, albo raczej świętej nauki, którą ono wyraża, a która została zagubiona436. Tak samo i ryt Swedenborga poszukuje „zgubionego słowa”437. W stopniach różokrzyżowcowych masonerii szkockiej usiłowano przy pomocy tajemniczej, magicznej figury tzw. pentaculum również odnaleźć zgubione słowo. Po poszukiwaniach na wyższych stopniach wtajemniczenia okazywało się, że owo słowo zgubione — to Jehowa439. Już zresztą owa „Fama Fratemitatis”, od której wywodzą się różokrzyżowcy, kończyła się okrzykiem: „sub umbra alarum tuarum Jehova!” („pod twymi skrzydłami, Jehowa!”)”. 

W książce – Masoneria (jej początki, organizacje, ceremoniał, zasady i działanie) – Józef S. Pelczar (pseud. S. J. Korczyński) pisze:

„Twierdzą nawet, że w niektórych lożach wyższych, palladyjskimi zwanych, rozszerzył się kult szatana, jako przeciwnika Boga chrześcijańskiego, Adonai-Jehowa zwanego. Czy tak się dzieje w istocie, trudno z pewnością powiedzieć. W każdym razie jest to rzeczą uderzającą, że najgłośniejszy dzisiaj poeta włoski, a przy tym mason, Jozue Carducci, napisał w r. 1869 na cześć szatana „zwycięzcy Jehowy księży” bluźnierczy hymn, który w lożach stołowych włoskich nieraz się rozlega”.

Należy zaznaczyć, że imię „Jehowa”, świadkowie Jehowy przyjęli około 100 lat temu. Wcześniej używała go cała klika masońska, która czci szatana.

Co oznacza „Jehowa”?

Wyraz „Jehowa” składa się z dwóch członów: Je – howa.

„Howa” po hebrajsku to: „hovah”:

świadkowie jehowy

link: https://biblehub.com/hebrew/1943.htm

Według powyższego słownika, wyraz „hovah” oznacza: katastrofa/klęska/zginąć/zgorszenie.

Czyli zgodnie z nauką świadków Jehowy, Bóg Ojciec ma na imię:

 • Ja katastrofa,
 • ja klęska,
 • ja zgorszenie.

Widzisz, w jakim kłamstwie żyją świadkowie Jehowy.

Tak jak w pewnym momencie Kościół Katolicki przyjął fałszywe doktryny: „Matki Boskiej”, „Jezusa”, Trójcy, modlenia do obrazów, wygląd Chrystusa, tak świadkowie Jehowy błędnie skopiowali od masonerii, imię Boga.

Nieświadomie nazywają Go katastrofą, klęską, zgorszeniem.

Jak ma na imię Bóg ?

W języku hebrajskim imię Boga Izraelici biblijni zapisywali czterema literami: JHWH: 

„Ja objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, jako Bóg Wszechmocny, ale imienia mego, JHWH, nie objawiłem im” –  Wyjścia 6:3.

Wcześniej imię to było: JESTEM.

Wyjścia 3:13-15
„Mojżesz zaś rzekł Bogu: ‘Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?’ Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: ‘JESTEM, KTÓRY JESTEM’. I dodał: ‘Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was’. Mówił dalej Bóg do Mojżesza: ‘Tak powiesz Izraelitom:JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia’”. 
Bóg wcześniej był znany, jako ten, który JEST w przeciwieństwie do tych, których nie ma. Abram zrozumiał, że nie ma innego Boga oprócz tego, który JEST i zaczął go wielbić. 
Tak wygląda różnica w pisowni między tymi słowami: 
 • אהיה (jestem, będę), 
 • יהוה (JHWH). 
Tym, co łączy oba imiona jest יה (JH), które spotykamy w Pismach zarówno Starego jak i Nowego Testamentu, jako imię Boga.

Ta skrócona forma jest częścią zawołania Alleluja:

„Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie – mówiących: «Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego, bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe, bo osądził Wielką Nierządnicę, co znieprawiała nierządem swym ziemię, i zażądał od niej poniesienia kary za krew swoich sług». I rzekli powtórnie: «Alleluja!» A dym jej wznosi się na wieki wieków. A dwudziestu czterech Starców upadło i czworo Zwierząt, i pokłon oddało Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc: «Amen! Alleluja!» I wyszedł głos od tronu, mówiący: «Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy!» I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos mnogich wód, i jakby głos potężnych gromów, które mówiły: «Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący” –  Objawienie 19:1-6

Słowo alleluja to: „allelu Ja”, czyli tłumacząc na język polski „chwalcie Ja”.

Imię JA znaczy tego, który „Jest”.

 • Zdanie hebrajskie: „הללו יה”.
 • Zdanie greckie: „αλληλου ια”.
 • Zdanie polskie: „allelu Ja”.

Podsumowując, prawidłowe formy imienia Boga to: JHWH i wychwalanie: allelu Ja.

.
Robert Brzoza RobertBrzoza.pl Polski Portal Informacyjny

P.S. Czy wolno modlić się do obrazów? => Bezpłatnie

Form by (e)NeTesFoto: „God’s Thumb” (CC BY 2.0) by AirHaake

8 Responses to “Świadkowie Jehowy nie znają Biblii: Bóg nie nazywa się „Jehowa””

 • Alicja on 10 czerwca 2018

  Nie znam tej religii, ale chciałam powiedzieć, że czasem przychodzą po dwie kobiety i chcą się podzielić swoją wiarą (najczęściej w niedzielę). „Świadkowie Jehowy zdemaskowani” Tadeusz Połgensek, to jedna z książek, kt rzetelnie przybliża temat.

  Iz 53
  Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi,
  ..
  wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic.

  Czym gardzimy? Tym co uważamy za gorsze od nas samych;
  braku szacunku + niechęć + poczucie wyższości

  Pwt 31:
  .. zaprowadzę ich do ziemi, którą poprzysiągłem ich przodkom, … , a Mną wzgardzą i złamią przymierze ze Mną.

  1Kor 1:
  Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem , mocą Bożą i mądrością Bożą.

  Jezus jest dla:
  Żydów – znakiem (krzyż) zgorszenia – a dla wybranych spośród Żydów mocą i mądrością. Naród wybrany. „..zbawienie bierze początek od Żydów” J4.

  Greków – głupolem – a dla wybranych spośród Greków mocą i mądrością. Poganie (wtedy podludzie).

  W tamtych czasach jeśli ktoś był ukrzyżowany, to był to ZNAK, że człowiek był zwyrodnialcem, przestępcą wobec władzy i systemu, zagrażał pokojowi.
  Jezus był:
  – ubiczowany,
  – dodatkowo ukoronowany (co nie było w zwyczaju),
  – ukrzyżowany,
  – z podpisem INRI (to też bez precedensu),
  – podzielili między sobą szatę, a tunikę wylosował tylko jeden (dodatkowo złamali własny obyczaj. Zmarłych grzebano ze wszystkim co miał na sobie, nie wolno było zabierać; nawet tu pohandlowali)

  Oprawcy zrobili coś wbrew dotychczasowym praktykom:
  – nie złamali goleni (zaniechali wobec zwyczaju)
  – przebili bok (nie było w ogóle praktykowane)

  J19: Stało się .., aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana.

  Stał się Jezus rzeczywistym ZNAKIEM katastrofy, klęski, zgorszenia. Każdy mógł sobie popatrzeć na głupiego. Żadna fatamorgana.
  W tłumaczeniu na dzisiejsze czasy oznacza (ZNAK), że katole są cymbałami, głupkami do potęgi entej i nic nie wiedzą ani o Bogu, ani o Jezusie, ani o Piśmie Św. jako takim. Mimo to mają czelność bronić swojej wiary, chodzą do kościołów, przyjmują sakramenty >>spowiedź, >>komunia itd.

  Ja wiem, że Żydzi wzgardzili Jezusem tam na krzyżu, ale w ostatnich dniach akurat natrafiłam wysyp swiadectw nawróceń wśród wybranych spośród Żydów, na YT. To umacnia. Chwała Bogu.

 • Robert on 10 czerwca 2018

  Alicja

  żyd – Chrystus nie był żydem, ani apostołowie nie byli żydami.
  To słowo powstało po apostołach.
  żyd, to wyznawca judaizmu. Judaizm powstał po Babilonie, kiedy odstępcy wymyślili talmud i wyznawali religie szatana.
  Po rozbiciu przez Asyryjczyków 10 plemion prawdziwego Izraela, pozostały dwa plemiona: Judy i Beniamina.
  Utworzyli Królestwo Judy, dlatego Nowy Testament Popowskiego, pisze o nich Judejczycy.
  W tym Nowym Testamencie nie ma słowa żyd ani Jezus.
  Tylko Judejczyk i Jesu.
  Polecam używać prawidłowych nazw i imion.

 • Alicja on 10 czerwca 2018

  Czy coś zmieni się w Prawie Boga jeśli Jezus nie jest Żydem tylko Judejczykiem? Król Judejski.

  Jezus:
  „.. ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.” Dalej mówi o wypełnianiu przykazań i stawaniu się sprawiedliwym by wejść do królestwa niebieskiego. Prawo to dekalog.

  1. Czy zabicie będzie potępione w imię Jezusa, a usprawiedliwione wg Jesu?
  2. Czy cudzołóstwo będzie mniejsze w imię Jezusa, a większe w imię Jesu?
  3. Czy rozeznał Pan, że w imię Jezusa nie otrzymuje Pan żadne łaski, a w imię Jesu łaski płyną?
  4. Czy ma Pan w kościół, w którym wzywa się imienia Jesu?
  5. Jeśli Jesu jest prawdziwe, to Pana chrzest, ślub, chrzest, pogrzeby bliskich itd., czy są prawomocne? [NT ks. Popowskiego wydano w 2016r.]
  6. Czy Żydzi są Żydami?
  7. Ostatnio czytam, że Polska to Polin, albo Polska to Lechistan w zależności od strony uderzającej. Czy ma Pan zdanie nt. temat?

  W owym zaś dniu o nic Mnie nie będziecie pytać . .. O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.

  Jezus nie powiedział, które konkretnie imię jest AKTYWNE na działanie łask zbawczych. Powiedział w imię moje i tyle. Czyżby do końca dał nam wolną wolę? Wygląda na to, że TAK.

 • Robert on 10 czerwca 2018

  Alicja

  1 – zastanów się czy chcesz szerzyć prawdę czy kłamstwa?
  Jeżeli nazywasz Jeszu żydem, to szerzysz kłamstwa.

  2 – Alicjo kup sobie Nowy Testament Popowskiego, jest to katolickie wydanie – napisany jest po Grecku i po Polsku.
  W języku greckim Chrystus nie nazywa się Jezus, nie ma w tym wyrazie literki „s” tylko literka „z”: Jesu.
  I tylko w tym imieniu jest zanurzenie i zbawienie.

 • Alicja on 15 czerwca 2018

  A było napisane: « Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski ». .. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. .. « Nie pisz: Król Żydowski, ale że On powiedział: Jestem Królem Żydowskim ». Odparł Piłat: « Com napisał, napisałem ».

  1. Hebrajskim, bo to naród wybrany wg ST, a ci odrzucili zbawienie (odrzucili przymierze z Bogiem):

  ישוע הנצרת מלך היהודים – „Yeshu’a HaNatserat Melech HaYehudim”; YHVH

  2. Łacińskim, bo to opresor ludu, ustalający własny porządek świata i pokój; Imperat

  „Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum”; INRI

  3. Greckim, bo wypełniło się poznanie planu zbawienia wg Boga Ojca, o którym nauczał Jezus. J12

  Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ Bασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων – „Iésús ho Nazóraios ho basileus tón Iúdaión”; INBI

  Sam Zbawiciel posługiwał się językiem aramejskim, niczego nie zapisywał.

  Imiona Jezusa są RÓŻNE w zapisach na tablicy ukrzyżowania.

  – Jezus, nie jest Jezusem; nie jest tym, za kogo się podaje; fałszywy zbawiciel.
  – Nazarejczyk, nie urodził się w Nazarecie, a w Betlejem; fałszywe pochodzenie, fałszywy rodowód; niektórzy twierdzą, że powinno być Nazirejczyk.
  – Król, drwili jaki z niego król, samozwaniec jak powiedzieli opresorzy [patrz wyżej].
  – Żydowski, Żyd, nie jest Żydem, nie istnieje, nie ma Go.

  Jesteś nikim, to hańba totalna i nie do podważenia.
  katastrofa, klęska, zgorszenie [.. a my mieliśmy go za nic .. Iz]

  Trzy Imiona w Jednym człowieku. [TRÓJCA ŚWIĘTA, kolejny przejaw]

  Zamiast poznawać Wolę Boga, będziemy się kłócić czy chodził w sandałach, czy boso, czy miał grzywkę czy nie, czy długość Jego włosów zgadza się z naszymi wyobrażeniami [przecież Jezus już przed ukrzyżowaniem wziął na siebie hańbę!], .. głupota treści pytań nigdy się nie zmieni i nie zmieniła się na przestrzeni tysięcy lat, a łaski zbawienia przechodzą dosłownie, koło nosa.

  Złym nie pasowało, że chodził swoimi drogami; to faryzeusze wysyłali do Niego swoich, albo sami chodzili za Jezusem żeby Go pochwycić na słowie „ale nie sprostali Jego mądrości” [nie przemogli]. Odczytał im ich pragnienie zabicia Go, a nawet wtedy nie zawstydzili się. Handlowali kłamstwami nawet po śmierci Zbawcy. [.. tylko nie mówcie nikomu co się stało ..]

  15.6.2018. W dzisiejszym czytaniu jest, że Pan przychodzi w łagodnym powiewie. [a co tobie do tego człowiecze] Łaski Ducha Świętego, którego nikt nie zgłębi, nie sprosta, nie uchwyci i nic nie wie. :):):)

  Dobrze mieć kogoś takiego za Ojca.
  „Przyjdź Panie Jezu”

 • Rafał on 16 czerwca 2018

  W języku koine (starożytnej grece ) w którym został spisany Nowy Testament imię mesjasza brzmi Jesu , natomiast do Jezusa zwracano się w języku aramejskim Jeshua. Na język angielski przetłumaczone na Jesus ( dżizus ) a na polski Jezus. Każda forma poprawna w zależności jakim językiem się posługujemy.

 • Robert on 17 czerwca 2018

  Rafał

  1 – Nie wiemy do końca czy Chrystus głosił w aramejskim czy greckim.

  2 – „Jezus – dżizas” i inne formy to są odrębne imiona, każde z nich jest inne.
  A Chrystus miał tylko jedno imię.
  Ważne jest jak wymawiamy dane imię.
  Głównym imieniem, od którego należy spolszczyć imię Chrystusa jest hebrajskie: Jeszu.
  W naszym alfabecie występują wszystkie litery, więc powinno dokładnie tak samo brzmieć.
  W greckim nie ma „sz”, dlatego imię brzmi: Jesu.

 • Robert on 17 czerwca 2018

  Alicja

  1 – jeszcze raz apeluje, abyś studiowała Pisma porównując do przekładów interlinearnych.
  W Nowym Testamencie nie ma słowa „żyd”, dlatego nie mogło być: Król żydowski.

  2 – 2 – „Jezus – dżizas” i inne formy to są odrębne imiona, każde z nich jest inne.
  A Chrystus miał tylko jedno imię.
  Ważne jest jak wymawiamy dane imię.
  Głównym imieniem, od którego należy spolszczyć imię Chrystusa jest hebrajskie: Jeszu.
  W naszym alfabecie występują wszystkie litery, więc powinno dokładnie tak samo brzmieć.
  W greckim nie ma „sz”, dlatego imię brzmi: Jesu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *